El Consell de Ministres ha autoritzat a l'Agència Estatal de Recerca sis convocatòries d'ajudes per a personal investigador per un import superior als 104 milions d'euros. Aquestes convocatòries, contemplades en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016, incentivaran la contractació de més de 1.050 investigadors en organismes públics de recerca, centres de recerca, empreses i altres centres de R+D.

Ramón y Cajal

Aquestes ajudes estan destinades a investigadors que comptin amb 10 anys d'experiència postdoctoral i una trajectòria destacada i consolidada en organismes de recerca. Tenen una dotació econòmica de més de 54 milions d'euros, per a 175 contractes.

Llegeix més...

Entre els objectius de la Comissió de Formació Mèdica Continuada (FMC) de l'Hospital Universitari Son Espases hi ha el d'estimular i facilitar l'accés a cursos i congressos que suposin l'oportunitat d'augmentar el coneixement mèdic.

Per aquest motiu, es convoca un Programa d'ajuts per a l’assistència a cursos i congressos de Formació Mèdica Continuada.

L’import total dels ajuts és de 6.000 euros. La quantia subvencionada per a cada ajut dependrà del nombre de sol·licituds presentades.

A continuació s'exposen les bases d'aquest Programa.

Llegeix més...

L'Institut de Salut Carlos III (ISCIII) ha publicat les resolucions provisionals per les quals es concedeixen subvencions dels Programes Estatals de Promoció i Incorporació de Talent i la seva Ocupabilitat i del Programa Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència de la convocatòria 2016 de l'Acció Estratègica en Salut (AES) 2013-2016.

Les concessions provisionals realitzades a l'Institut d'Investigació Sanitària de Palma (IdISPa) són:

  • 7 projectes d'investigació en salut.
  • 1 contracte per a la intensificació de l'activitat investigadora en el Sisttema Nacional de Salut.
  • 1 contracte Miguel Servet tipus I.
  • 1 contracte Miguel Servet tipus II.
  • 1 contracte Río Hortega.
  • 1 contracte predoctoral de formació en investigació en salut (PFIS).
  • 3 xarxes temàtiques d'investigació cooperativa en salut (RETICS).
Llegeix més...

En el BOE núm. 214, de 5 de setembre de 2016, s'ha publicat l'Extracte de la Resolució de 31 d'agost de 2016, de la Presidència de l'Agència Estatal de Recerca, per la qual s'aprova la convocatòria de l'any 2016 per a la concessió de les acreditacions i ajudes públiques de Centres d'Excel·lència Severo Ochoa i d'Unitats d'Excel·lència María de Maeztu del Subprograma Estatal d'Enfortiment Institucional, en el marc del Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència.

L'objectiu general d'aquesta convocatòria es donar suport a l'enfortiment institucional i potenciar la projecció internacional dels centres i unitats de recerca que destaquen per la rellevància i impacte a nivell mundial dels seus resultats. Els objectius específics són:

Llegeix més...

L'Agència Estatal de Recerca ha publicat la convocatòria 2016 de les ajudes per a contractes predoctorals per a la formació de doctors, en el marc del Subprograma Estatal de Formació, del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

La finalitat d'aquestes ajudes és formar els doctors mitjançant el finançament de contractes laborals per a la realització de tesis doctorals associades a projectes de recerca.

El pressupost total d'aquestes ajudes és de 97,2 milions d'euros.

Llegeix més...

El Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears (COIBA) ha convocat els ajuts per a projectes d'investigació infermera, per un import de 20.000 euros, amb l'objectiu de promoure i donar suport a la tasca investigadora dels professionals d'infermeria de les Illes Balears.

Els projectes d'investigació han de ser inèdits, individuals o col·lectius, sempre que més del 50% dels investigadors siguin col·legiats del COIBA.

Les línies prioritàriesd'investigació són:

Llegeix més...

L'Agència Estatal de Recerca ha publicat la convocatòria 2016 de les ajudes a la mobilitat predoctoral, pertanyent al Subprograma Estatal de Mobilitat, del Programa Estatal de Promoció del Talent i el seu Empleabilidad, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

La finalitat d'aquesta convocatòria és finançar les estades l'any 2017, del personal investigador en formació, en Centres de R+D públics o privats, incloent empreses, estrangeres o espanyoles, -diferents als quals estiguen adscrits- amb la finalitat de que aquest personal pugui realitzar activitats per a millorar la seva formació així com impulsar el desenvolupament de la seva tesi.

Llegeix més...

El Consell de Ministres ha autoritzat al voltant de 140 milions d'euros per a contractar doctorants i per a la convocatòria de centres i unitats d'excel·lència Severo Ochoa i María de Maeztu.

Contractes predoctorals

Més de 97 milions es destinen a la contractació de 1.048 d'investigadors (nombre màxim) en formació doctoral i que realitzin la seva tesi associada a un projecte de recerca.

Llegeix més...

El Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balerars (COIBA) ha obert les convocatòries de l'any 2016 per a la concessió dels ajuts següents:

Ajuts per a la realització d'activitats formatives

Termini de presentació de sol·licituds: del 29 de juliol al 4 de novembre de 2016.

Podeu consultar les bases i annexos de la convocatòria des d'aquest enllaç.

Ajuts per a la presentació de comunicacions o pòsters en congressos, jornades o altres esdeveniments de divulgació professional

Termini de presentació de sol·licituds: de l'1 de setembre al 12 de desembre de 2016.

Podeu consultar les bases i annexos de la convocatòria des d'aquest enllaç.

Llegeix més...

La Comissió Europea ha presentat el Programa de treball d'Horitzó 2020 en l'àmbit de la salut per a l'any 2017, en què es preveu una inversió dins aquesta àrea de més de 486 milions d'euros.

El Programa Horitzó 2020 es divideix en tres pilars: Excel·lència científica, Lideratge industrial i Reptes socials. Des d'aquest últim pilar es destina finançament a projectes innovadors en matèria sanitària. A més, el Programa Horitzó 2020 també compta amb altres estratègies com la d’ampliar la participació ciutadana i la de ciència amb i per a la societat, així com la generalització de les Ciències Socials i Humanitats i les TIC, que també aporten finançament a l'àmbit de la salut.

A continuació es detallen les modificacions que ha previst la Comissió Europea a algunes de les convocatòries per a l'any 2017:

Llegeix més...
El Web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.