En el BOIB núm. 49, de 25 d'abril de 2017, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per dissenyar i implementar campanyes divulgatives de sensibilització de la ciutadania envers la diversitat sexual i de gènere i de prevenció de la LGBT fòbia a les Illes Balears, així com de difusió dels drets de Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals (LGBT) per al 2017 (codi 343561 de la base de dades nacional de subvencions).

Poden sol·licitar les subvencions que preveu aquesta convocatòria les associacions, federacions d'associacions, fundacions i qualsevol altra persona jurídica privada sense ànim de lucre legalment constituïdes i en actiu, radicades a les Illes Balears.

L'import màxim destinat a aquesta convocatòria és de 20.000,00 €.

Llegeix més...

S'ha publicat la Resolució del Comitè Científic Intern (CCI) de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) sobre el procés de selecció de candidats per presentar-se a la convocatòria Miguel Servet de l'AES 2017.

Un cop avaluada la documentació presentada pels candidats, d'acord amb els criteris que estableix l'Institut de Salut Carlos III per a la convocatòria Miguel Servet I, i atenent a la limitació en el nombre de sol·licituds a realitzar per l'IdISBa de dues per centre de realització, els candidats seleccionats són els següents:

Centre de realització: Hospital Universitari Son Espases

- Diego M. Marzese
- Alfredo Ramos

Llegeix més...

La setmana passada es va publicar la convocatòria de l'Institut de Salut Carlos III de l'Acció Estratègica en Salut (AES) corresponent a l'any 2017. Algunes de les ajudes contingudes en la convocatòria estan limitades quant al nombre de sol·licituds i concessions. Aquesta limitació ve determinada pel centre de realització (hospital, en aquest cas Son Espases) i no pel centre de sol·licitud que és l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa).

Per aquest motiu, en el cas d'aquestes ajudes, cal realitzar una selecció prèvia dels candidats que es presenten per cada centre. Per això, és necessari que tots els candidats interessats enviïn la documentació que es detalla a continuació a l'IdISBa (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.) abans del 14 de maig de 2017, perquè la Comissió d'Investigació de l'Hospital Universitari Son Espases pugui, en la seva reunió del 18 de maig de 2017, realitzar la llista de candidats als quals se'ls permetrà presentar sol·licitud.

A) Contractes Rio Hortega (Post FSE)

Núm. màxim de sol·licituds 10; concessions: 5.

B) Sara Borrell

Núm. màxim de sol·licituds 5; concessions: 2.

Llegeix més...

En el BOE núm. 98, de 25 d'abril de 2017, s'ha publicat l'Extracte de la Resolució de 20 d'abril de 2017, de l'Institut de Salut Carlos III, per la qual s'aprova la convocatòria corresponent a l'any 2017, de concessió de subvencions de l'Acció Estratègica en Salut 2013-2016, del Programa Estatal de Recerca Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

La finalitat d'aquesta convocatòria és contribuir a fomentar la salut i el benestar de la ciutadania, així com desenvolupar els aspectes preventius, diagnòstics, curatius, rehabilitadors i pal·liatius de la malaltia, reforçant i incrementant per a això la competitivitat internacional de la R+D+I del Sistema Nacional de Salut.

Beneficiaris

- Les persones físiques que estiguin en possessió d'alguna de les següents titulacions: títol de llicenciatura, enginyeria, grau, enginyeria tècnica o diplomatura, preferentment en Ciències de la Salut, entre altres.
- Els instituts de recerca sanitària acreditats.
- Les entitats i institucions sanitàries privades sense ànim de lucre vinculades o concertades al Sistema Nacional de Salut.
- Els Organismes Públics de Recerca (OPI).
- Altres centres públics de R+D, etc.

Llegeix més...

El Consell de Govern ha aprovat la convocatòria d'ajudes, emmarcades en el Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 2013-2017, per contractar personal tècnic de suport a la recerca a les Illes Balears 2017-2020.

Els recursos humans continuen essent un dels components més febles del sistema de ciència i tecnologia. Per això, és necessari continuar insistint en la formació d'aquest personal i en la seva incorporació tant al sector públic com al sector privat sense ànim de lucre.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és reforçar la capacitat de recerca de les unitats de R+D a fi que assoleixin la condició de grups d'investigació competitius.

Els destinataris de les adjudes són els centres públics de R+D i els centres públics i privats de R+D sense finalitat de lucre en l'àmbit de les Illes Balears.

Llegeix més...

El Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears (COIBA) convoca la setena convocatòria d'ajuts per a Projectes d'Investigació 2017.

Les finalitats més importants d'aquesta convocatòria són:

- Fomentar la investigació infermera en l'àmbit de la nostra comunitat autònoma que permeti als professionals d'infermeria i altres professionals de la salut desenvolupar una pràctica professional i pressa de decisions basades en l'evidència científica.

- Impulsar investigadors novells i grups d'investigació emergents.

Llegeix més...

El grup de recerca en Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu (NUCOX) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), que forma part de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) i de CIBEROBN (Institut de Salut Carlos III), ha vist subvencionat pel Programa COST de la Unió Europea el seu projecte de recerca "Personalized nutrition in aging society: Redox control of major age-related diseases (NutRedOx)" (COST Action CA16112).

Aquest projecte persegueix analitzar l'impacte dels composts antioxidants actius presents als aliments sobre l'envelliment saludable, la quimioprevenció i les patologies pròpies de l'edat. Es crearà, així, un centre europeu d'excel·lència que proveirà bases científiques dirigides a millorar, a llarg termini, els hàbits nutricionals i d'estils de vida, així com la promoció de l'envelliment saludable entre la població, alhora que formar noves generacions de científics i desenvolupar nous aliments i fàrmacs adequats a les necessitats poblacionals.

Llegeix més...

El Govern de les Illes Balears convocarà en el transcurs de les pròximes setmanes 10 ajuts per a contractes postdoctorals per tal que els centres de recerca i desenvolupament tecnològic situats a les Illes Balears puguin incorporar personal investigador doctor durant un període mínim de dos anys. Aquesta convocatòria es troba dins la línia d'actuació "Capital humà" del Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 2013-2017.

L'objectiu de la convocatòria és incorporar, en règim de concurrència competitiva, personal investigador doctor: investigadors joves i investigadors sèniors.

Poden participar a la convocatòria els investigadors doctors que hagin llegit fa poc temps la tesi doctoral i que, per tant, estiguin iniciant la seva carrera investigadora.

Llegeix més...

El Consell de Govern ha aprovat la convocatòria d'ajuts per a accions especials de recerca i desenvolupament 2017-2019, emmarcada en el Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria (CTI) de les Illes Balears 2013-2017, per un import màxim d'1.155.000 €.

El Pla CTI s'articula en cinc línies d'actuació, una de les quals va ser concebuda per consolidar la base científica que hi ha a les Illes Balears a partir d'un programa de dinamització dels recursos. Aquest programa preveu, entre altres mesures, el finançament d'ajuts per dur a terme accions especials: accions puntuals d'especial d'interès i rellevància en l'activitat investigadora, orientades a millorar el sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears. Precisament en els darrers quinze anys la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha fet una aposta decidida per finançar aquestes actuacions.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 3, de 7 de gener de 2017, s'ha publicat la Resolució del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, per la qual es fa pública la concessió dels ajuts per formalitzar contractes postdoctorals, convocats mitjançant la Resolució del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, de 17 de juny de 2016, als centres de recerca i desenvolupament tecnològic beneficiaris.

La convocatòria es va publicar el mes de juny de 2016.

La relació d'investigadors candidats en reserva, afecta, entre altres institucions, a la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull (FISIB):

Programa Margalida Comas

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.