En el BOE núm. 214, de 5 de setembre de 2016, s'ha publicat l'Extracte de la Resolució de 31 d'agost de 2016, de la Presidència de l'Agència Estatal de Recerca, per la qual s'aprova la convocatòria de l'any 2016 per a la concessió de les acreditacions i ajudes públiques de Centres d'Excel·lència Severo Ochoa i d'Unitats d'Excel·lència María de Maeztu del Subprograma Estatal d'Enfortiment Institucional, en el marc del Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència.

L'objectiu general d'aquesta convocatòria es donar suport a l'enfortiment institucional i potenciar la projecció internacional dels centres i unitats de recerca que destaquen per la rellevància i impacte a nivell mundial dels seus resultats. Els objectius específics són:

Llegeix més...

L'Agència Estatal de Recerca ha publicat la convocatòria 2016 de les ajudes per a contractes predoctorals per a la formació de doctors, en el marc del Subprograma Estatal de Formació, del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

La finalitat d'aquestes ajudes és formar els doctors mitjançant el finançament de contractes laborals per a la realització de tesis doctorals associades a projectes de recerca.

El pressupost total d'aquestes ajudes és de 97,2 milions d'euros.

Llegeix més...

El Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears (COIBA) ha convocat els ajuts per a projectes d'investigació infermera, per un import de 20.000 euros, amb l'objectiu de promoure i donar suport a la tasca investigadora dels professionals d'infermeria de les Illes Balears.

Els projectes d'investigació han de ser inèdits, individuals o col·lectius, sempre que més del 50% dels investigadors siguin col·legiats del COIBA.

Les línies prioritàriesd'investigació són:

Llegeix més...

L'Agència Estatal de Recerca ha publicat la convocatòria 2016 de les ajudes a la mobilitat predoctoral, pertanyent al Subprograma Estatal de Mobilitat, del Programa Estatal de Promoció del Talent i el seu Empleabilidad, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

La finalitat d'aquesta convocatòria és finançar les estades l'any 2017, del personal investigador en formació, en Centres de R+D públics o privats, incloent empreses, estrangeres o espanyoles, -diferents als quals estiguen adscrits- amb la finalitat de que aquest personal pugui realitzar activitats per a millorar la seva formació així com impulsar el desenvolupament de la seva tesi.

Llegeix més...

El Consell de Ministres ha autoritzat al voltant de 140 milions d'euros per a contractar doctorants i per a la convocatòria de centres i unitats d'excel·lència Severo Ochoa i María de Maeztu.

Contractes predoctorals

Més de 97 milions es destinen a la contractació de 1.048 d'investigadors (nombre màxim) en formació doctoral i que realitzin la seva tesi associada a un projecte de recerca.

Llegeix més...

El Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balerars (COIBA) ha obert les convocatòries de l'any 2016 per a la concessió dels ajuts següents:

Ajuts per a la realització d'activitats formatives

Termini de presentació de sol·licituds: del 29 de juliol al 4 de novembre de 2016.

Podeu consultar les bases i annexos de la convocatòria des d'aquest enllaç.

Ajuts per a la presentació de comunicacions o pòsters en congressos, jornades o altres esdeveniments de divulgació professional

Termini de presentació de sol·licituds: de l'1 de setembre al 12 de desembre de 2016.

Podeu consultar les bases i annexos de la convocatòria des d'aquest enllaç.

Llegeix més...

La Comissió Europea ha presentat el Programa de treball d'Horitzó 2020 en l'àmbit de la salut per a l'any 2017, en què es preveu una inversió dins aquesta àrea de més de 486 milions d'euros.

El Programa Horitzó 2020 es divideix en tres pilars: Excel·lència científica, Lideratge industrial i Reptes socials. Des d'aquest últim pilar es destina finançament a projectes innovadors en matèria sanitària. A més, el Programa Horitzó 2020 també compta amb altres estratègies com la d’ampliar la participació ciutadana i la de ciència amb i per a la societat, així com la generalització de les Ciències Socials i Humanitats i les TIC, que també aporten finançament a l'àmbit de la salut.

A continuació es detallen les modificacions que ha previst la Comissió Europea a algunes de les convocatòries per a l'any 2017:

Llegeix més...

En el BOE núm. 157, de 30 de juny de 2016, s'ha publicat la Resolució de 24 de juny de 2016, de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual es modifiquen per a la seva adaptació a l'estructura orgànica de l'Agència Estatal de Recerca les resolucions de convocatòria d'ajudes aprovades l'any 2015 en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

El mes de novembre de 2015 es va crear l'Agència Estatal de Recerca i es va aprovar el seu Estatut.

L'Agència, que està sota la dependència de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, i que té diverses funcions adscrites, quedarà subrogada en la totalitat dels drets i obligacions dels òrgans suprimits les competències dels quals assumeix i n'és titular el Ministeri d'Economia i Competitivitat, i li succeirà a aquest en totes aquelles competències i funcions, d'acord amb el que estableix l'article únic del Reial decret 1067/2015, de 27 de novembre, per tal de garantir el manteniment i la conclusió dels contractes i relacions jurídiques de tota índole.

Llegeix més...

El Ministeri d'Economia i Competitivitat ha informat de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat de l'Extracte de la Resolució de la Secretaria d'Estat de R+D+I, per la qual s'aprova la convocatòria 2016 d'Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS), en el marc del Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència, dins del Pla Estatal de R+D+I 2013-2016.

El document complet de la convocatòria es pot trobar al següent enllaç de la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS): ICTS localizador 307482.

Aquesta forma de publicació constitueix una novetat en aquesta convocatòria, a causa de la modificació de l'article 20 de la Llei General de Subvencions, que va entrar en vigor l'1 de gener de 2016. Des d'aquesta data no es publicaran les convocatòries a text complet en l'Apartat III d'Altres Disposicions del BOE, sinó només un extracte en la Secció V.B d'Anuncis-Altres Anuncis Oficials. En aquest extracte es recull el número d'identificador i la URL d'accés a la BDNS.

Llegeix més...

En el BOE núm. 145, de 16 de juny de 2016, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'amplia el termini de resolució de la convocatòria Reptes-Col·laboració 2016.

S'amplia de sis a nou mesos el termini màxim de resolució de la convocatòria regulada per la Resolució, de 30 de desembre de 2015, de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'aprova la convocatòria de tramitació anticipada de l'any 2016, per a la concessió de les ajudes corresponents a la convocatòria Reptes-Col·laboració del Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

Llegeix més...
El Web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.