En el BOE núm. 217, de dia 12 d'agost de 2020, s'ha publicat l'Extracte de la Resolució de la Direcció General de l'Organització Nacional de Trasplantaments, de 5 d'agost de 2020, per la qual es convoquen les subvencions destinades a entitats sense fins de lucre per a fomentar la donació i el trasplantament d'òrgans teixits i cèl·lules.

Llegeix més...