El Consell de Govern ha aprovat la convocatòria d'ajudes, emmarcades en el Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 2013-2017, per contractar personal tècnic de suport a la recerca a les Illes Balears 2017-2020.

Els recursos humans continuen essent un dels components més febles del sistema de ciència i tecnologia. Per això, és necessari continuar insistint en la formació d'aquest personal i en la seva incorporació tant al sector públic com al sector privat sense ànim de lucre.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és reforçar la capacitat de recerca de les unitats de R+D a fi que assoleixin la condició de grups d'investigació competitius.

Els destinataris de les adjudes són els centres públics de R+D i els centres públics i privats de R+D sense finalitat de lucre en l'àmbit de les Illes Balears.

Llegeix més...

El Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears (COIBA) convoca la setena convocatòria d'ajuts per a Projectes d'Investigació 2017.

Les finalitats més importants d'aquesta convocatòria són:

- Fomentar la investigació infermera en l'àmbit de la nostra comunitat autònoma que permeti als professionals d'infermeria i altres professionals de la salut desenvolupar una pràctica professional i pressa de decisions basades en l'evidència científica.

- Impulsar investigadors novells i grups d'investigació emergents.

Llegeix més...

El grup de recerca en Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu (NUCOX) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), que forma part de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) i de CIBEROBN (Institut de Salut Carlos III), ha vist subvencionat pel Programa COST de la Unió Europea el seu projecte de recerca "Personalized nutrition in aging society: Redox control of major age-related diseases (NutRedOx)" (COST Action CA16112).

Aquest projecte persegueix analitzar l'impacte dels composts antioxidants actius presents als aliments sobre l'envelliment saludable, la quimioprevenció i les patologies pròpies de l'edat. Es crearà, així, un centre europeu d'excel·lència que proveirà bases científiques dirigides a millorar, a llarg termini, els hàbits nutricionals i d'estils de vida, així com la promoció de l'envelliment saludable entre la població, alhora que formar noves generacions de científics i desenvolupar nous aliments i fàrmacs adequats a les necessitats poblacionals.

Llegeix més...

El Govern de les Illes Balears convocarà en el transcurs de les pròximes setmanes 10 ajuts per a contractes postdoctorals per tal que els centres de recerca i desenvolupament tecnològic situats a les Illes Balears puguin incorporar personal investigador doctor durant un període mínim de dos anys. Aquesta convocatòria es troba dins la línia d'actuació "Capital humà" del Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 2013-2017.

L'objectiu de la convocatòria és incorporar, en règim de concurrència competitiva, personal investigador doctor: investigadors joves i investigadors sèniors.

Poden participar a la convocatòria els investigadors doctors que hagin llegit fa poc temps la tesi doctoral i que, per tant, estiguin iniciant la seva carrera investigadora.

Llegeix més...

El Consell de Govern ha aprovat la convocatòria d'ajuts per a accions especials de recerca i desenvolupament 2017-2019, emmarcada en el Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria (CTI) de les Illes Balears 2013-2017, per un import màxim d'1.155.000 €.

El Pla CTI s'articula en cinc línies d'actuació, una de les quals va ser concebuda per consolidar la base científica que hi ha a les Illes Balears a partir d'un programa de dinamització dels recursos. Aquest programa preveu, entre altres mesures, el finançament d'ajuts per dur a terme accions especials: accions puntuals d'especial d'interès i rellevància en l'activitat investigadora, orientades a millorar el sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears. Precisament en els darrers quinze anys la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha fet una aposta decidida per finançar aquestes actuacions.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 3, de 7 de gener de 2017, s'ha publicat la Resolució del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, per la qual es fa pública la concessió dels ajuts per formalitzar contractes postdoctorals, convocats mitjançant la Resolució del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, de 17 de juny de 2016, als centres de recerca i desenvolupament tecnològic beneficiaris.

La convocatòria es va publicar el mes de juny de 2016.

La relació d'investigadors candidats en reserva, afecta, entre altres institucions, a la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull (FISIB):

Programa Margalida Comas

Llegeix més...

Un total de 194 infermers i infermeres col·legiats a Balears rebran una beca del Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears (COIBA) per poder fer front a una part de les despeses de la matrícula de cursos de postgrau, d'expert i màsters per ampliar els seus coneixements.

El COIBA ha destinat un total de 50.000 euros a aquestes beques el 2016.

Cada any són més els infermers i les infermeres que decideixen ampliar i aprofundir els seus coneixements. Entre les matèries més sol·licitades per part d'Infermeria de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera destaquen Farmacoteràpia, Nutrició i Alimentació Infantil, Emergències Extrahospitalàries, Cures d'Infermeria d'Urgències o el Pacient Crític.

Llegeix més...

L'Hospital Universitari Son Espases convoca la concessió d'ajudes al personal que depèn de la Direcció d'Infermeria per a les activitats formatives relacionades amb la seva categoria que s'han realitzat entre l'1 de gener i el 20 de novembre de 2016.

Només pot optar a aquestes ajudes el personal que depèn de la Direcció d'Infermeria de l'Hospital Universitari Son Espases-Sector Ponent que sigui fix o interí.

El termini de presentació de les sol·licituds acaba el 22 de novembre de 2016.

Les sol·licituds s'han de lliurar al Registre de Personal a l'atenció de la Secretaria de R+D+I de l'Hospital Universitari Son Espases, ubicada a la planta +2, mòdul L, despatx 214.

Llegeix més...

El grup de recerca en Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu de la Universitat de les Illes Balears (UIB), que forma part de l'Institut d'Investigació Sanitària de Palma (IdISPa) i de CIBERobn (Institut de Salut Carlos III), ha obtingut 199.375 euros de la Fundació La Marató de TV3 per finançar el projecte de recerca "Prevenció i reversió de la malaltia de fetge gras no alcohòlic (NAFLD) entre pacients obesos mitjançant intervenció nutricional i d'activitat física personalitzada".

El projecte guardonat està dirigit pel doctor Josep Antoni Tur Marí, catedràtic de Fisiologia adscrit al Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut de la UIB, i entre l'equip investigador hi figuren professors i investigadors del grup de recerca en Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu, facultatius de l'Hospital Son Llàtzer, de l'Hospital de Manacor i de l'Hospital Universitari Son Espases, a més de professors i investigadors de la Universitat de Navarra.

Llegeix més...
El Web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.