El Consell de Ministres ha autoritzat a l'Agència Estatal de Recerca una convocatòria per impulsar la contractació laboral d'uns 1.000 joves en activitats de R+D, tant de personal tècnic com de gestió de la R+D, en organismes i entitats de recerca del sector públic.

La convocatòria compleix un doble objectiu: millora la formació i ocupabilitat de titulats universitaris o tècnics de formació professional, i reforça les activitats de recerca de les institucions i el rendiment d'infraestructures, equipaments cientificotècnics, laboratoris o altres instal·lacions o serveis generals, inclosos els serveis de gestió de la recerca.

Aquestes ajudes tendran una durada de dos anys.

L'import econòmic de l'ajuda serà de 19.600 euros anuals en el cas de titulats universitaris i de 17.900 en el cas de titulats en formació professional.

Llegeix més...

La Fundació Ramón Areces ha convocat el XIX Concurso Nacional per a la adjudicació d’Ajudes a la Recerca en Ciències de la Vida i de la Matèria.

En aquesta convocatòria, cada equip investigador pot presentar una única proposta.

Els temes són els següents:

- Malalties rares.
- Medicina de precisió i càncer.
- Sèpsia: alerta precoç, prevenció i tractament.
- Esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i Esclerosi múltiple (EM). Etiologia molecular i nous tractaments.
- Diàleg intercel·lular i interactoma: implicacions patològiques.
- Seguretat alimentària i biotecnologia.
- Energies renovables: materials i processos.
- Grafè, àtoms, clústers i nanopartícules metàl·liques. Fonaments i aplicacions.
- Materials superconductors d'alta temperatura.

Llegeix més...

El Consell de Govern ha ratificat l’autorització prèvia per a la despesa corresponent a la convocatòria d’ajuts per formar personal investigador als centres de R+D i empreses de les Illes Balears i incorporar personal investigador al sistema de ciència de la comunitat autónoma.

Els ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) i formació de personal investigador empresarial (FPI-E) tenen com a objectiu formar en recerca científica i tècnica als titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral.

Es finançaran 14 ajuts, 12 de la modalitat FPI i 2 de la modalitat FPI-E.

L’import màxim dels ajuts, de caràcter pluriennal, és de 1.251.418 € per al període 2018-2022. Aquest finançament compta amb una aportació del Fons Social Europeu (FSE).

Llegeix més...

La Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears (RAMIB) ha publicat la informació d'una ajuda d’investigació en oncologia de l’Associació Espanyola contra el Cáncer (AECC) corresponent al curs acadèmic 2018, promoguda per la Junta Provincial de Balears de l'AECC.

Els destinataris poden ser professionals o grups de treball radicats a les Illes Balears.

Podeu trobar més informació a les bases de la convocatòria.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 25, de 24 de febrer de 2018, s’ha publicat la Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per a la publicació i la difusió de resultats de treballs de recerca en l’àmbit dels serveis socials, per a l’any 2018.

L’objecte d’aquesta convocatòria és donar suport a les persones investigadores, residents a les Illes Balears, que treballen a les administracions públiques, perquè puguin donar a conèixer els resultats de les seves produccions investigadores en l’àmbit dels serveis socials.

Aquests ajuts s’han de destinar a l’edició i la impressió del material que es derivi d’aquests treballs i que estigui adreçat a l’ús dels professionals dels serveis socials.

Llegeix més...

En el Diari Oficial de la Unió Europea s'ha publicat la licitació Salut 2018, en el marc del tercer programa d'acció de la Unió Europea en l'àmbit de la salut (2014-2020).

Aquesta licitació és una convocatòria de propostes en les quals s'atorgarà una contribució financera per a accions concretes en forma de subvencions per a projectes.

El termini per a la presentació de les propostes acaba el 26 d'abril de 2018.

Podeu trobar tota la informació en aquest enllaç: http://ec.europa.eu/chafea/

Llegeix més...

La Fundació Merck Salud convoca la I edició de l’Ajuda Merck d’Investigació en Resultats de Salut, destinada a finançar projectes que es duguin a terme a Espanya, en un termini mínim d'1 any i màxim de 3 anys.

Aquesta ajuda té una dotació econòmica de 10.000 euros.

El termini per a la presentació dels projectes acaba dia 30 de juny de 2018.

Per a més informació, podeu consultar les Bases de la convocatòria.

Llegeix més...

L’Obra Social “la Caixa” ha obert una nova convocatòria de projectes d’investigació en salut, que abraça projectes de recerca en biomedicina i salut.

L'objectiu de la convocatòria és identificar i impulsar les iniciatives més prometedores, de major excel·lència científica i amb més valor potencial i impacte social, ja sigui en recerca bàsica, clínica o traslacional.

Aquesta convocatòria, de caràcter anual, seleccionarà 20 projectes i comptarà amb un pressupost màxim de 12.000.000 €, el primer any, que es podrà ampliar en anys posteriors.

S'hi podran presentar projectes liderats per investigadors de centres de recerca sense ànim de lucre, entre d’altres, que es realitzin a Espanya o a Portugal.

Llegeix més...

L’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) obre un procés de selecció de candidats per presentar a la convocatòria “Miguel Servet 2018” de l’Acció Estratègica en Salut de l’Institut de Salut Carlos III. Aquesta acció està emmarcada dins la seva estratègia de captació de talent en el camp de la recerca en salut.

En cas de ser seleccionats, els investigadors s'hauran de presentar a la convocatòria d’ajuts “Miguel Servet I” en coordinació amb l’IdISBa. Aquesta convocatòria s’enfoca cap a la contractació de doctors amb una acreditada trajectòria investigadora en el camp de les ciències i tecnologies de la salut.

Requisits del candidats

Llegeix més...