Categories: Ajudes, Institucions sanitàries

ANECA avaluarà els projectes candidats a les Ajudes COIBA a la Recerca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) i el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears (COIBA) van signar, el passat dia 20 de febrer, un conveni de col·laboració pel qual l'Agència avaluarà els projectes de recerca que optin a les ajudes ofertes pel COIBA.

L'òrgan col·legial convoca anualment les "Ajudes COIBA" a projectes d'investigació per a infermeres i infermers investigadors de Balears amb la finalitat de promoure i consolidar la recerca cientificotècnica i la seva consegüent transferència a la societat.

Gràcies a aquest nou acord, que té una vigència de 4 anys, els projectes que es presentin a la mencionada convocatòria seran avaluats per un comitè ad hoc de persones expertes internacionals en la matèria, designades per ANECA. Ambdues institucions tenen un interès comú en col·laborar en el desenvolupament d'accions que tinguin per objecte l'assegurament de la qualitat en els processos d'avaluació de les investigacions.

Entre les funcions de l'Agència es troba la de donar suport i acompanyar l'avanç i la modernització del coneixement, prestant serveis de promoció i assegurament de la qualitat, marc en el qual s'engloba aquesta acció.

Comptar amb ANECA per a l'avaluació de projectes de recerca als que dona suport el COIBA suposarà un segell de qualitat i excel·lència, i un suport pel que fa a prestigi per als seus investigadors.

Una de les línies estratègiques del COIBA és garantir i impulsar la millora dels coneixements d'infermeres i infermers i, per això, dona suport i fomenta la investigació en aquest àmbit. El Col·legi té entre els seus compromisos principals el de vetllar perquè l'activitat professional de les infermeres de Balears s'adeqüi i satisfaci l'interès públic general. En aquesta línia, duu a terme iniciatives com aquesta, que promouen i contribueixen a la constant millora de la qualitat de les prestacions professionals per part de la professió infermera, a través de la recerca, formació i perfeccionament.

ANECA

L'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) és l'òrgan encarregat de dur a terme activitats d'avaluació, certificació i acreditació del sistema universitari espanyol amb la finalitat de la seva millora continua i adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), així com d'ajudar a les organitzacions del sistema a aconseguir els seus objectius de qualitat i excel·lència, mitjançant la realització d'estudis i anàlisis.

Va ser creada l'any 2001 i ha celebrat ja els seus 21 anys d'existència com a Organisme Autònom de l'Administració General de l'Estat, adscrit al Ministeri competent en matèria d'universitats.

[Font: COIBA. 20/02/2023]

[Foto: COIBA]