En el BOIB núm. 73, de 15 de juny de 2017, s'ha publicat la Resolució del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, per la qual es convoquen ajudes a la mobilitat predoctoral per fer estades breus a centres de R+D fora de les Illes Balears.

El Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 2013-2017 permet impulsar de manera coordinada i conjunta la R+D+I, sobretot en el reforçament del sistema de ciència i innovació de les Illes Balears i en la consolidació d'una estructura investigadora d'excel·lència.

L'import màxim d'aquestes ajudes és de 150.000 euros.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 74, de 17 de juny de 2017, s'ha publicat l'extracte de la convocatòria, per la qual s'ofereixen ajudes per contractar personal tècnic de suport a la recerca a les Illes Balears, d'acord amb la Llei General de Subvencions de 2003.

L'objecte de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, és la contractació personal tècnic de suport perquè s'incorpori a unitats de recerca que duguin a terme les seves activitats a les Illes Balears.

Beneficiaris

- Centres públics de R+D (organismes públics de recerca, centres de R+D vinculats a administracions públiques territorials o que en depenen, entre d'altres).

- Centres públics i privats de R+D sense finalitat de lucre.

Llegeix més...

La Conselleria de Salut ha aprovat la convocatòria d'ajudes socials per a les persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que hagin desenvolupat l'hepatitis C com a conseqüència d'haver rebut un tractament amb concentrats de factors de coagulació en l'àmbit sanitari públic de les Illes Balears.

El virus de l'hepatitis C (VHC) es va identificar a mitjan 1989, però fins a l'any 1990 no es va disposar dels mitjans tècnics adequats per prevenir-ne la transmissió a través de la sang i de productes hemoderivats en forma d'un test de detecció d'anticossos del VHC, que es va començar a aplicar amb caràcter obligatori en totes les unitats de sang o plasma extretes en els bancs de sang.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 54, de 6 de maig de 2017, s'ha publicat la Resolució del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, per la qual s'ofereixen ajudes per dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament 2017-2019.

El termini per a la presentació de les sol·licituds de les ajudes comença l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba l'1 de juny de 2019.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 56, de 10 de maig de 2017, s'ha publicat l'Ordre de la consellera de Salut, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per dur a terme activitats relacionades amb la salut i el consum.

Activitats objecte de subvencions per part de la Conselleria de Salut en matèria de salut pública

a) Les activitats destinades a fomentar la promoció de la salut i l'educació per a la salut en l'àmbit comunitari, laboral i educatiu o per a col·lectius en risc d'exclusió social.

b) Les activitats destinades a la promoció de la donació de sang.

c) Les activitats destinades a promoure la qualitat de vida i la salut, la recerca, la prevenció, l'atenció i la incorporació social i laboral de les persones drogodependents i amb altres addiccions.

d) Les activitats dirigides a prevenir l'aparició de malalties transmissibles i no transmissibles, especialment entre els grups poblacionals més vulnerables, així com les orientades a la detecció precoç d'aquestes malalties, a aturar-ne l'avanç i a millorar la qualitat de vida de les persones afectades.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 54, de 6 de maig de 2017, s'ha publicat la Resolució del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, per la qual s'ofereixen ajudes per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears (contractes postdoctorals).

La finalitat d'aquesta convocatòria és incorporar personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears, a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics o privats, ubicats a les Illes Balears.

Programes d'ajudes

Llegeix més...

En el BOIB núm. 49, de 25 d'abril de 2017, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per dissenyar i implementar campanyes divulgatives de sensibilització de la ciutadania envers la diversitat sexual i de gènere i de prevenció de la LGBT fòbia a les Illes Balears, així com de difusió dels drets de Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals (LGBT) per al 2017 (codi 343561 de la base de dades nacional de subvencions).

Poden sol·licitar les subvencions que preveu aquesta convocatòria les associacions, federacions d'associacions, fundacions i qualsevol altra persona jurídica privada sense ànim de lucre legalment constituïdes i en actiu, radicades a les Illes Balears.

L'import màxim destinat a aquesta convocatòria és de 20.000,00 €.

Llegeix més...

S'ha publicat la Resolució del Comitè Científic Intern (CCI) de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) sobre el procés de selecció de candidats per presentar-se a la convocatòria Miguel Servet de l'AES 2017.

Un cop avaluada la documentació presentada pels candidats, d'acord amb els criteris que estableix l'Institut de Salut Carlos III per a la convocatòria Miguel Servet I, i atenent a la limitació en el nombre de sol·licituds a realitzar per l'IdISBa de dues per centre de realització, els candidats seleccionats són els següents:

Centre de realització: Hospital Universitari Son Espases

- Diego M. Marzese
- Alfredo Ramos

Llegeix més...

La setmana passada es va publicar la convocatòria de l'Institut de Salut Carlos III de l'Acció Estratègica en Salut (AES) corresponent a l'any 2017. Algunes de les ajudes contingudes en la convocatòria estan limitades quant al nombre de sol·licituds i concessions. Aquesta limitació ve determinada pel centre de realització (hospital, en aquest cas Son Espases) i no pel centre de sol·licitud que és l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa).

Per aquest motiu, en el cas d'aquestes ajudes, cal realitzar una selecció prèvia dels candidats que es presenten per cada centre. Per això, és necessari que tots els candidats interessats enviïn la documentació que es detalla a continuació a l'IdISBa (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.) abans del 14 de maig de 2017, perquè la Comissió d'Investigació de l'Hospital Universitari Son Espases pugui, en la seva reunió del 18 de maig de 2017, realitzar la llista de candidats als quals se'ls permetrà presentar sol·licitud.

A) Contractes Rio Hortega (Post FSE)

Núm. màxim de sol·licituds 10; concessions: 5.

B) Sara Borrell

Núm. màxim de sol·licituds 5; concessions: 2.

Llegeix més...

En el BOE núm. 98, de 25 d'abril de 2017, s'ha publicat l'Extracte de la Resolució de 20 d'abril de 2017, de l'Institut de Salut Carlos III, per la qual s'aprova la convocatòria corresponent a l'any 2017, de concessió de subvencions de l'Acció Estratègica en Salut 2013-2016, del Programa Estatal de Recerca Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

La finalitat d'aquesta convocatòria és contribuir a fomentar la salut i el benestar de la ciutadania, així com desenvolupar els aspectes preventius, diagnòstics, curatius, rehabilitadors i pal·liatius de la malaltia, reforçant i incrementant per a això la competitivitat internacional de la R+D+I del Sistema Nacional de Salut.

Beneficiaris

- Les persones físiques que estiguin en possessió d'alguna de les següents titulacions: títol de llicenciatura, enginyeria, grau, enginyeria tècnica o diplomatura, preferentment en Ciències de la Salut, entre altres.
- Els instituts de recerca sanitària acreditats.
- Les entitats i institucions sanitàries privades sense ànim de lucre vinculades o concertades al Sistema Nacional de Salut.
- Els Organismes Públics de Recerca (OPI).
- Altres centres públics de R+D, etc.

Llegeix més...
El Web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.