L'Institut de Salut Carlos III (ISCIII) ha iniciat la convocatòria de 2021 per a la concessió de subvencions per a Projectes d'Investigació de Medicina Personalitzada de Precisió, com a part de l'Acció Estratègica en Salut (AES) 2017-2020 de l'ISCIII, amb càrrec als fons europeus del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. La quantitat màxima destinada a les ajudes és de 29,5 milions d'euros.

Llegeix més...

En el BOIB 83 de dia 24 de juny de 2021 es va publicar la resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es convoquen les subvencions per donar suport a l’organització i la producció de fires i festivals, trobades i jornades professionals del món de la cultura i la ciència, que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l’any 2021, en el context de l’actual pandèmia de COVID-19.

Llegeix més...

La finalitat d'aquesta convocatòria és atorgar subvencions per a l'organització de congressos (nacionals o internacionals), seminaris, jornades, tallers, workshops i actuacions de difusió o divulgació de caràcter científic o tecnològic, dins l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que es desenvolupin dins el període 2020-2022.

Llegeix més...

L'Agència Estatal de Recerca (AEI), organisme dependent del Ministeri de Ciència i Innovació, va obrir el dia 17 de juny el termini per a la presentació de sol·licituds de la convocatòria d'adquisició d'equipament cientificotècnic, que comptarà amb un pressupost rècord de 180 milions d'euros en ajudes directes per a proveir d'equipament d'altes prestacions als serveis comuns d'organismes públics de recerca, universitats i altres centres públics d'R+D+I.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 65, de dia 20 de maig de 2020, s'ha publicat la Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 3/2021, de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (RGE núm. 3970/21). 

Llegeix més...