El COIBA publica la 2a convocatòria d'aquests ajuts. L'objectiu principal és fomentar i promoure la difusió dels resultats de la recerca infermera, afavorint l'accessibilitat i visibilitat en accés obert que permeti, a aquest col·lectiu i a altres professionals de la salut, desenvolupar una pràctica professional i una presa de decisions basades en l'evidència científica.

Llegeix més...

Amb aquests fons es finançaran 9 projectes de recerca, 6 contractes de personal investigador, una ajuda per a mobilitat investigadora, la inclusió en dues Xarxes de Recerca Cooperativa Orientades al Resultat en Salut (RICORS), la incorporació d'un grup IdISBa al Consorci Centre de Recerca Biomèdica a la Xarxa de Malalties Infeccioses i una ajuda per a l'adquisició d'equipament científic.

Llegeix més...

El Consell de Ministres va autoritzar, el dimarts 30 de novembre, la convocatòria d'ajudes dels programes "Torres Quevedo" i "Doctorats Industrials". La Convocatòria "Torres Quevedo" disposa de 15 milions d'euros per a la contractació d'uns 180 doctors. "Doctorats Industrials" compta amb un pressupost de 4 milions d'euros i subvenciona la formació d'uns 60 doctors.

Llegeix més...

La Fundació ”la Caixa” inicia la cinquena edició de la convocatòria CaixaResearch per a projectes de recerca en biomedicina i salut. L’objectiu d’aquesta convocatòria és identificar i impulsar les iniciatives més prometedores, de més excel·lència científica i amb més valor potencial i impacte social, sigui en recerca bàsica, clínica o translacional.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 104 de 5 d'agost, s'ha publicat el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de pares de nins amb càncer de Balears (ASPANOB). L'objectiu del conveni és regular una subvenció per procediment de concessió directa, tot establint un marc de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'ASPANOB per a l'any 2021.

Llegeix més...