El Dr. Daniel Horacio López, investigador del grup de Lípids en Patologia Humana del Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa), ha rebut l'ajuda a la investigació oncològica 2017, atorgada per la Junta Provincial de Balears de l’Associació Espanyola contra el Cáncer (AECC Balears), amb un import de 10.000 euros.

El projecte, titulat “Análisis de la huella lipídica de las células del sistema inmune obtenida mediante imagen por espectrometria de masas en el càncer de colon, implicacions e impacto de su uso como elemento de diagnostico y pronostico”, té com a objectiu principal identificar a nivell de membrana cel·lular els canvis moleculars lipídics, ocorreguts en les cèl·lules immunes circulants en sang perifèrica i en els infiltrats del tumor en l’intestí de pacients amb càncer de còlon, i avaluar l'ús potencial com a elements de diagnòstic, pronòstic i/o monitoratge de la patologia.

Llegeix més...

L'Institut de Salut Carlos III ha convocat la tramitació anticipada de concessió de subvencions de l'Acció Estratègica en Salut (AES) 2018, publicada en el BOE núm. 5, de 5 de gener de 2018.

Beneficiaris

- Les persones físiques que estiguin en possessió de determinades titulacions.

- Les persones jurídiques que realitzin o gestionin activitats de R+D+I en Biomedicina o en Ciències i Tecnologies de la Salut, com ara instituts de recerca sanitària acreditats, entitats i institucions sanitàries públiques amb activitat clínica i assistencial o sense: hospitals, centres d'atenció primària, altres centres assistencials diferents dels anteriors i unitats de l'Administració sanitària, entitats i institucions sanitàries privades sense ànim de lucre vinculades o concertades al Sistema Nacional de Salut, entre d’altres.

ACTUACIONS DIVERSES QUE COMPONEN LA CONVOCATÒRIA

Llegeix més...

S'han publicat a la pàgina web de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) les resolucions del director científic i del director gerent de l’IdISBa, per les quals s’aprova la relació definitiva de concessió i reserva de les sol·licituds presentades a les convocatòries de projectes IdISBa següents:

- Convocatòria SYNERGIA 2017.

- Convocatòria INNOVATIO 2017.

Llegeix més...

S'han publicat a la pàgina web de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) les resolucions del director científic i del director gerent de l’IdISBa, per les quals s’aprova la relació provisional de concessió i reserva de les sol·licituds presentades a les convocatòries de projectes IdISBa següents:

- Convocatòria SYNERGIA 2017.

- Convocatòria INNOVATIO 2017.

Llegeix més...

La Secretaria d'Estat de Recerca Desenvolupament i Innovació i l'Agència Estatal de Recerca han publicat la convocatòria Reptes-Col·laboració 2017, del Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

L'objectiu d'aquesta convocatòria, entre d’altres, és potenciar projectes de desenvolupament experimental amb la col·laboració d'organismes de recerca públics o privats, per construir una massa crítica de R+D+i de caràcter interdisciplinari, promoure el desenvolupament de noves tecnologies, així com contribuir a la creació de nous productes i serveis per a la resolució dels problemes i necessitats presents i futures de la nostra societat.

Llegeix més...

La Fundació Associació Espanyola Contra el Càncer ha publicat diverses convocatòries d’ajudes a la investigació per al 2018

Idees Semilla

La finalitat d'aquesta convocatòria és finançar la generació d'oportunitats innovadores de recerca en càncer que, en cas d'èxit, es podran concretar en projectes sòlids de recerca.

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de l'11 al 30 de novembre de 2017.

Investigador

Concessió d'ajudes a investigadors amb una formació postdoctoral prèvia per al desenvolupament d'un projecte de recerca en càncer en un centre espanyol per donar suport a aquests investigadors en la seva carrera científica per a la creació de les seves pròpies línies de recerca.

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà del 8 de novembre al 12 de desembre de 2017.

Llegeix més...

L'Hospital Universitari Son Espases convoca les Ajudes a la Investigació 2017 a la millor publicació científica, projectes pilot i ajudes per a congressos.

Amb aquestes ajudes la Comissió d'Investigació de l'Hospital Universitari Son Espases vol promoure la cultura de la recerca, la millora de la competitivitat i l'augment de la massa crítica d'investigadors de l'Hospital.

Poden optar a aquestes ajudes els investigadors de Son Espases, tant si són personal del Servei de Salut de les llles Balears (IB-Salut), com si es tracta de personal extern adscrit a un grup de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears i de l'Hospital Universitari Son Espases (IdISBa-HUSE).

Un mateix candidat es pot presentar a totes les modalitats. No obstant això, el reconeixement a la millor publicació i l'ajuda per a congressos no podran recaure en una mateixa persona.

Llegeix més...

L’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) ha publicat les resolucions provisionals dels contractes Miguel Servet de tipus I i Miguel Servet tipus de II de la convocatòria 2017 de l’Acció Estratègica en Salut (AES) 2013-2016 de l’Institut de Salut Carlos III (ISCIII).

Contractes Miguel Servet de tipus I

A la llista provisional corresponent als contractes Miguel Servet de tipus I, trobam els següents investigadors de l’IdISBa:

- Ignacio Ricci Cabello, a la Gerència d’Atenció Primària.

- Diego Marzese, a l’Hospital Universitari Son Espases.

Per segon any consecutiu, l’IdISBa obté el número 1 de la convocatòria Miguel Servet de tipus I. El Dr. Ricci ha aconseguit una puntuació de 92,5 sobre 100.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 113, de 14 de setembre de 2017, s’ha publicat la Resolució del conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, per la qual s'aprova la convocatòria per a projectes coordinats de R+D, que estableix les bases per a la concessió de projectes que impliquin d'una manera conjunta els centres de recerca i les empreses en l'abordatge conjunt de la ciència i la tecnologia.

Finalitat

La finalitat d'aquesta convocatòria és donar suport a projectes coordinats de R+D entre empreses i centres de recerca, per propiciar la creació d'esquemes de col·laboració científica estables i potents i poder obtenir resultats rellevants, que generin ocupació i, en definitiva, que millorin la balança tecnològica de les Illes Balears.

Temes

L'àrea temàtica de gestió del projecte ha de ser única i ha de ser la seleccionada per l’investigador coordinador en la sol·licitud, la qual ha d’estar integrada principalment en alguna de les iniciatives previstes en la RIS3 de Balears (l’envelliment i les malalties cròniques, el turisme sanitari, etc.)

Llegeix més...

En el BOIB núm. 108, de 2 de setembre de 2017, s’ha publicat la Resolució de la consellera de Salut, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de salut pública per als exercicis 2017 i 2018, d’acord amb la normativa vigent.

Finalitat

La finalitat d’aquesta convocatòria és l’establiment de subvencions destinades a finançar les despeses generades pel desenvolupament dels programes, dels projectes i de les activitats que es duguin a terme entre l’1 de novembre de 2017 i el 30 de setembre de 2018, classificats en diverses línies d'actuació.

Llegeix més...