En el BOIB núm. 116 de dia 28 d'agost de 2021, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 24 d’agost de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de treball de cap de secció de Control de Gestió de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Comarcal d’Inca.

Llegeix més...

Subcategories