En el BOIB núm. 98 de 22 de juliol, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 20 de juliol de 2021 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria grup auxiliar administratiu de la funció administrativa.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 96 de 20 de juliol, s'ha publicat una correcció en relació amb la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears d'11 de juny de 2021, per la qual es convocava un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal, del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de Facultatiu Especialista d’Àrea en Oncologia Mèdica, corresponent a la gerència 60301 de l'Hospital Can Misses.

Llegeix més...

El Consell de Govern ha autoritzat la contractació del servei d’assistència sanitària en l’especialitat d’anestesiologia i reanimació per a l’Hospital Can Misses de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera per un valor estimat d’1,6 milions d’euros. Aquesta mesura forma part d’un conjunt d’accions dirigides a fidelitzar la plantilla de personal sanitari en aquesta especialitat i a garantir l’activitat plena del Servei d’Anestesiologia i Reanimació.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 94 de 15 de juliol, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Gerència d'Atenció a Urgències 061 Balears de les Illes Balears per la qual s'adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça vacant del grup de gestió de la funció administrativa (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció a Urgències 061 Balears.

Llegeix més...

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera ha reforçat la plantilla d'Anàlisis Clíniques amb la contractació d'un especialista, el doctor Carlos Rodríguez Rojas, a causa de la renovació tecnològica del Laboratori. El canvi de l'equip tecnològic implica que durant aquest procés de transformació es requereixi més suport i, per tant, la incorporació d'un especialista més.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 94 de 15 de juliol, s'han publicat tres Resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 9 de juliol de 2021, per les quals s’aproven la convocatòria, les bases, el temari i el barem de mèrits, i es designa el tribunal qualificador dels concursos oposició per cobrir les places vacants de personal estatutari fix de les categories d'òptic/a optometrista, higienista dental i odontòleg/a estomatòleg/a.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 94 de 15 de juliol, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 13 de juliol de 2021, per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/va especialista d’àrea de cirurgia toràcica dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...