En el BOIB núm. 88 de dia 7 de juliol de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un tècnic titulat mitja o d'una tècnica titulada mitjana de suport en investigació per a la Plataforma d’Assaigs Clínics i Suport Metodològic.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 85, de dia 30 de juny de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o una tècnica superior de suport a la investigació clínica en assaigs de pacients amb càncer de pulmó.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 85, de dia 30 de juny de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal investigador postdoctoral per al projecte «Ús de tècniques espectromètriques per al diagnòstic precoç de l'ATTRv en mostres sanguínies».

Llegeix més...