En el BOIB núm. 88 del 3 de juliol, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 29 de juny de 2021, per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudica una plaça a una persona que superà el concurs - oposició per cobrir places vacants de la categoria de tècnic mitjà sanitari / tècnica mitjana sanitària: cures auxiliars d’infermeria dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 85, de dia 29 de juny de 2021, s’ha publicat la Resolució del director gerent del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, el temari i el barem de mèrits, i es designa el tribunal qualificador del concurs oposició per cobrir les 10 places vacants de personal estatutari fix de la categoria de terapeuta ocupacional del Servei de Salut de les Illes Balears

Llegeix més...

En el BOIB núm. 84, de dia 26 de juny de 2021, s'han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 11 de juny de 2021 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de les categories de Facultatiu Especialista d’Àrea en Endocrinologia i Nutrició i Facultatiu Especialista d’Àrea en Oncologia Mèdica corresponent a la gerència de l'Hospital Can Misses - Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 83, de dia 24 de juny de 2021, s’ha publicat la Resolució de la directora general Recerca, Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l’encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa per la qual s’ordena la inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la convocatòria un procés selectiu per a la contractació d'una tècnica o tècnic (Grup C) per al departament de projectes competitius.

Llegeix més...