En el BOIB núm. 157, del dia 3 de desembre de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’una persona graduada en Medicina per al projecte «Gestió del projecte de gestió clínica i atenció sanitària basada en valor».

Llegeix més...

En el BOIB núm. 157, de dia 3 de desembre de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic superior de suport a la investigació per al projecte «Activitat bactericida dels antibiòtics betalactàmics i les seves combinacions contra les infeccions per Pseudomonas aeruginosa amb alta càrrega bacteriana: impacte en la formació de biofilms i cèl·lules persistents».

Llegeix més...

En el BOIB núm. 156, de dia 1 de desembre de 2022, s'han publicat les bases generals amb els criteris comuns que regiran els processos selectius d'estabilització per a l’ingrés o l’accés com a personal laboral fix a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, regulats en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 156, de dia 1 de desembre de 2022, s'han publicat les resolucions del director gerent d’Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears, per les quals es convoquen, en segona convocatòria, els procediments per proveir, pel sistema de concurs, els llocs de feina de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de les Zones Bàsiques de Salut de Llevant i de Platja de Palma, de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 156, de dia 1 de desembre de 2022, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l’Hospital Manacor, de 30 de novembre de 2022, per la qual es convoca, pel sistema de lliure designació, la provisió d’un lloc de feina de supervisor/supervisora de l’Àrea de Qualitat, Docència i Recerca (UCDI) de l’Hospital Manacor.

Llegeix més...