En el BOIB núm. 143, de dia 5 de novembre de 2022, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, mitjançant la qual es convoca, pel sistema de lliure designació, el lloc de prefectura de secció de Microbiologia de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Can Misses de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 143, de dia 5 de novembre de 2022, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, mitjançant la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) del Centre de Salut Es Viver, de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 146, de dia 12 de novembre de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 8 de novembre de 2022, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, dues places de la categoria infermer/infermera (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital de Manacor.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 143 de dia 5 de novembre de 2022, s'han publicat les Bases generals de la convocatòria per a la selecció de personal laboral temporal per crear una borsa de feina de gestor d’emergències del per al Servei d'Emergències de les Illes Balears (SEIB 112), de la societat mercantil pública Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 143, de dia 05 de novembre de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic mitjà per a la investigació per al projecte «Estudi clínic i microbiològic sobre l’impacte de la multiresistència en la virulència i en la resposta de l’hoste a la infecció per Pseudomonas aeruginosa» (PSID/SEIMC).

Llegeix més...

En el BOIB núm. 140, de dia 29 d'octubre de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 14 d’octubre de 2022, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, dues places de la categoria d'Infermer/a Obstètric-Ginecològic (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases.

Llegeix més...