El director general del Servei de Salut, Juli Fuster, ha nomenat la doctora Ana Trenado Andreu nova gerent de l'Àrea de Salut de Menorca en substitució de Romà Julià, que es jubila després de dos anys en el càrrec. Romà Julià i Ana Trenado han comunicat avui el relleu a l'equip directiu, caps de servei, supervisores d'infermeria i coordinadors dels centres de salut d'atenció primària.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 125 de dia 11 de setembre de 2021, s'ha publicat la resolució de la directora general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, de 23 d'abril de 2021, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un graduat o una graduada en Medicina amb especialitat en Cardiologia per al projecte «Infart agut de miocardi: determinants socioeconòmics i indicadors de qualitat».

Llegeix més...

En el BOIB núm. 122 de dia 7 de setembre de 2021, s'ha publicat la convocatòria per a la selecció de candidats a formar part d'una borsa de treball en la categoria de tècnic/a de gestió, mitjançant el procediment d’oposició - concurs, per a formar part del Patronat Municipal de l’Hospital de Ciutadella de Menorca, com a personal laboral.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 119 de dia 2 de setembre de 2021, s'ha publicat la resolució de la directora general d’Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un/a tècnic/a superior de suport en investigació per al projecte «Anàlisi del resistoma in vitro i in vivo: desenvolupament de noves eines per optimitzar el diagnòstic i tractament de les infeccions per P. aeruginosa».

Llegeix més...