En el BOIB núm. 76, de dia 8 de juny de 2021, s’ha publicat la resolució del director de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es resol la convocatòria per a la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça de la categoria grup de gestió de funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 74, de dia 5 de juny de 2021, s'ha publicat la Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca d’1 de juny de 2021 de la llista definitiva d'admesos i exclosos corresponents a la convocatòria del procediment de promoció interna temporal de dues places de Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic de l’Hospital Comarcal d’Inca i s’adjudiquen les places.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 74, de dia 5 de juny de 2021, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 2 de juny de 2021 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de FEA de Cirurgia General i Aparell Digestiu corresponent a la gerència de l'Hospital Comarcal d’ Inca.

Llegeix més...

El Servei de Salut incorpora 1.038 professionals de la categoria d’infermeria que han superat el concurs oposició. Dels 4.435 aspirants que es van presentar en aquest procediment, 1.574 van superar l’examen. Avui s’ha publicat la llista definitiva de les persones que han superat el concurs oposició i que durant els dies vinents podran escollir plaça.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 72, de dia 3 de juny, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 28 de maig de 2021, per la qual es convoca, pel sistema de lliure designació, la provisió del lloc de feina de subdirector/subdirectora d’Atenció a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària i Malalties Poc Freqüents dels Serveis Centrals del Servei de Salut, amb contracte d'alta direcció.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 72, de dia 3 de juny de 2021, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 27 de maig de 2021 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea en medicina preventiva i salut pública, d’àrea en radiofarmàcia i d’àrea en radiofisica hospitalària dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 71, de dia 1 de juny, s'ha publicat la Resolució del director general de l'IB-Salut de 25 de maig de 2021 per la qual es corregeixen els errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de 20 de maig de 2019 per la què es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d’infermera/infermer d’urgències d’atenció primària.

Llegeix més...