L’Hospital Universitari Son Espases ha donat la benvinguda avui als 142 zeladors que han superat el concurs oposició i que s’aniran incorporant de forma progressiva als diferents centres sanitaris que depenen de la Gerència del Sector Ponent. És el 40,45% del total de les places que, el 2018, va convocar el Servei de Salut de les Illes Balears, i ha suposat donar estabilitat a un nombre important de professionals.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 64, de dia 17 de maig de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de feina de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la Zona Bàsica de Salut Ses Roques Llises.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 60 de dia 7 de maig de 2022, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca de 26 d’abril de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça de substitució de Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Comarcal d’Inca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 60 de dia 7 de maig de 2022, s'ha publicat la resolució de la directora general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'una persona investigadora amb titulació de grau i màster per al projecte «RICORS Malalties Cerebrovasculars».

Llegeix més...

En el BOIB núm. 57 de dia 30 d'abril de 2022, s'ha publicat la resolució de la directora general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o tècnica de suport a la investigació per al grup GRAPP-caIB de les Xarxes d'Investigació Cooperativa Orientada a Resultats en Salut (RICORS).

Llegeix més...