En el BOIB núm. 119, de dia 29 d’agost de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització, de 26 d’agost de 2019, que modifica la Resolució de 19 de juliol de 2019, per la qual s’ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos auxiliar de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es publica la llista de llocs vacants que s’ofereixen a l’efecte de l’adjudicació.

 

Llegeix més...

En el BOIB núm. 123, de dia 7 de setembre de 2019, s’ha publicat la Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, de 2 de setembre de 2019, per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de coordinador/a mèdic/a d’equips d’atenció primària del sector sanitari de Migjorn de l'àrea de salut de Mallorca de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. 

Llegeix més...

En el BOIB núm. 116, de dia 24 d’agost de 2019, s’ha publicat la Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca, de 19 d’agost de 2019, per la qual s’aprova la llista definitiva de puntuacions totals de la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del Grup de Gestió de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Comarcal d’Inca.

 

Llegeix més...

En el BOIB núm. 116, de dia 24 d’agost de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització, de 5 d’ agost de 2019, per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades en el concurs per formar part d’una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat fisioteràpia de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Menorca.

 

Llegeix més...

En el BOIB núm. 122, de dia 5 de setembre de 2019, s’ha publicat la Resolució del director gerent de la Fundació Institut de Recerca Sanitària Illes Balears (IdISBa), per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un / a (1) tècnic / a de suport en investigació per al projecte "Mecanismes Epigenòmics de la Resistència a Teràpies i Recurrència en Glioblastoma: Marcadors Teranóstics d'Última Generació. 

Llegeix més...

En el BOIB núm. 116, de dia 24 d’agost de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització, de 19 d’agost de 2019, de correcció d’error advertit en la publicació de la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 25 d’abril de 2019 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos auxiliar de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Llegeix més...

En el BOIB núm. 122, de dia 5 de setembre de 2019, s’han publicat les resolucions de la consellera de Salut i Consum, de 30 d’agost de 2019, per les quals es convoquen les provisions, pel sistema de lliure designació, dels llocs de feina de l’Hospital de Formentera de la Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost. 

Llegeix més...
El Web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.