En el BOIB núm. 57 de dia 30 d'abril de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 25 d'abril de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant del grup tècnic de la funció administrativa (A1) de la plantilla orgànica autoritzada dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...

L'objectiu de la convocatòria és poder comptar amb els professionals adequats per a la realització d'informes pericials. Per aquest motiu, es concedeix una subvenció directa nominativa al Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs en matèria d'assistència psicològica a les víctimes del delicte.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 54 de dia 23 d'abril de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears d'11 d’abril de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de treball de cap de secció de Planificació i Desenvolupament de Recursos Humans de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Llàtzer.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 55 de dia 26 d'abril de 2022, s'han publicat quatre resolucions de la gerent territorial de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, de 30 de març de 2022, per les quals es convoquen procediments especials de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears, de les categories Facultatiu Especialista d’Àrea de Farmàcia Hospitalària, de Radiodiagnòstic, d’Otorrinolaringologia i d'Aparell Digestiu, corresponents a l'Hospital Can Misses.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 55 de dia 26 d'abril de 2022, s'ha publicat la resolució de la gerent territorial de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, de 30 de març de 2022, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal de la categoria de Facultatiu/va Especialista d’Àrea de Medicina Interna corresponent a l'Hospital de Formentera.

Llegeix més...