En el BOIB núm. 116 de dia 28 d'agost de 2021, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 24 d’agost de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de treball de cap de secció de Control de Gestió de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Comarcal d’Inca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 111 de dia 21 d'agost de 2021, s'han publicat les bases generals de la convocatòria per a la selecció de personal laboral temporal per crear una borsa de treball de supervisors amb idioma per al Servei d'Emergències de les Illes Balears (SEIB 112), de la societat mercantil pública Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 111 de dia 21 d'agost de 2021, s'ha publicat la Resolució de la directora general d’Investigació en Salut, Formació i Acreditació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la selecció i posterior contractació d’un/a tècnic/a superior de suport a la investigació clínica per a l'IdISBa de la «Plataforma de l’ISCIII de suport a l'R+D+I en Biomedicina i Ciències de la Salut en investigació clínica».

Llegeix més...

En el BOIB núm. 111 de dia 21 d'agost de 2021, s'ha publicat la resolució de la directora general d’Investigació en Salut, Formació i Acreditació, per la qual s’aprova la convocatòria per a la selecció i posterior contractació d'un/a infermer/a de suport a la investigació clínica de l'IdISBa per a la «Plataforma de l’ISCIII de suport a l'R+D+I en Biomedicina i Ciències de la Salut en investigació clínica».

Llegeix més...

En el BOIB núm. 109 de dia 17 d'agost de 2021, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l’Hospital de Manacor de 12 d’agost de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de cap del Servei de Control i Gestió d’Admissió de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital de Manacor.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 108 de dia 14 d'agost de 2021, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l’Hospital de Manacor d’11 d’agost de 2021, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de cap del Servei d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital de Manacor.

Llegeix més...