En el BOIB núm. 133, de dia 28 de setembre de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la cobertura de dues places de personal laboral de la categoria de graduat/da, del grup professional B, per al projecte «EXTRA Project: EXome sequencing in Transthyretin Amyloidosis ‘Identification of new genetic modifiers of Transthyretin Amyloidosis'».

Llegeix més...

En el BOIB núm. 134, de dia 30 de setembre de 2023, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de dos llocs de feina de subdirector/a d’Infermeria d’Atenció Hospitalària de la Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 134, de dia 30 de setembre de 2023, s'han publicat dues resolucions de la consellera de Salut, per les quals es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, dels llocs de feina de subdirector/a de Gestió i Serveis Generals de l’Àrea Economicoadministrativa i de l’Àrea d’Infraestructures de la Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 133, de dia 28 de setembre de 2023, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de director/a de Gestió i Serveis Generals de la Gerència de l’Hospital Universitari Son Llàtzer del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...