En el BOIB núm. 139, de dia 12 de octubre de 2019, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 8 d’octubre de 2019, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de cap del Servei d’Explotació i Sistemes de la Subdirecció de Tecnologia i Sistemes d’Informació de l’IB-Salut.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 137, de dia 8 de octubre de 2019, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 3 d’octubre de 2019, per la qual s’aproven les llistes provisionals d’aspirants d’admesos i exclosos en el concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de la categoria Facultatiu/facultativa especialista d’àrea radiodiagnòtic dependents de l’IB-Salut, convocat mitjançant Resolució de 16 de juliol de 2018 i correcció d’errors de 9 d’agost, per la qual es convoca un concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de diverses categories de personal estatutari de l’IB-Salut.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 138, de dia 10 d’octubre de 2019, s’han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 7 d’octubre de 2019, per les quals s’aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en els concursos oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d’àrea d'aparell digestiu a diversos sectors sanitaris de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 139, de dia 12 de octubre de 2019, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 3 d’octubre de 2019, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal de l’IB-Salut de la categoria de facultatiu especialista d’àrea de Neurocirurgia (Exp. HUSE 04/19), corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 132, de dia 28 de setembre de 2019, s’ha publicat la Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, per la qual es resol la convocatòria per cobrir dues places pel procediment de promoció interna temporal de la categoria Tècnic Especialista en Laboratori (C1) de l'Hospital Can Misses en l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (PIT ASEF 2019_2).

Llegeix més...

En el BOIB núm. 139, de dia 12 de octubre de 2019, s’han publicat les resolucions del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), per les quals es convoquen dos procesos selectius per a la contractació d’una persona graduada en Farmàcia, i la contractació d’una persona graduada en Ciència o Ciències de la Salut, de suport a la investigació en salut per a la convocatòria «Reptes de la societat - Mineco - 2018, projecte Promovent l'adherència a medicació antidiabètica en pacients amb diabetis tipus 2 mitjançant un sistema de tecnologia mòbil integrat amb històries clíniques informatitzades».

Llegeix més...

En el BOIB núm. 136, de dia 5 de ocutbre de 2019, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 23 de setembre de 2019, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del Grup de Gestió de la Funció Administrativa (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases.

Llegeix més...
El Web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.