En el BOIB núm. 25, de dia 27 de febrer de 2020, s’han publicat les resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 21 de febrer de 2020, per les quals s’aproven les llistes definitives de persones candidates i persones excloses del concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d’àrea de neurologia en diversos sectors sanitaris de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 23 de dia 22 de febrer, s'ha publicat la Resolució Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 19 de febrer de 2020, a través de la qual s’aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses del concurs de trasllats voluntaris per proveir places bàsiques vacants de la categoria de infermer/infermera de salut mental.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 24, de dia 25 de febrer de 2020, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 7 de febrer de 2020, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de Facultatiu Especialista en Anàlisis Clínics corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses - Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 23, de dia 22 de febrer de 2020, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 19 de febrer de 2020, a través de la qual s’aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses del concurs de trasllats voluntaris per proveir places bàsiques vacants de la categoria de metge/metgessa d’urgències hospitalàries.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 22, de dia 20 de febrer de 2020, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 12 de febrer de 2020, per la qual es declara deserta la convocatòria per cobrir, pel sistema de provisió de lliure designació, el lloc de feina de cap del Servei de Seguretat de la Informació de la Subdirecció de Tecnologia de la Informació del Servei de l'IB-Salut.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 21, de dia 18 de febrer de 2020, s’han publicat les resolucions del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, de 3 de febrer de 2020, per les quals es resolen les convocatòries per a la provisió, pels procediments de lliure designació, dels llocs de treball de directors/es de diverses zones bàsiques de salut de de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 20, de dia 15 de febrer de 2020, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 10 de febrer de 2020 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de IB-Salut, de la categoria de facultatiu especialista d’àrea de Radiodiagnòstic de l’Hospital Mateu Orfila corresponent a la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca.

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.