En el BOIB núm. 14, de dia 31 de gener de 2023, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l’Hospital de Manacor, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de cap de secció del Servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu de l’Hospital de Manacor.

Llegeix més...

 En el BOIB núm. 13, de dia 28 de gener de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, de 16 de gener de 2023, per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de coordinador/a de l’Equip de Suport d’Atenció Domiciliària (ESAD) de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 9, de dia 19 de gener de 2023, s'ha publicat la resolució del director d’àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es convoca el procediment per proveir, pel sistema de concurs, el lloc de feina de cap de secció de Carrera Professional de la plantilla orgànica autoritzada dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 8, de dia 17 de gener de 2023, s'ha publicat la resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, un lloc de treball de Supervisor/a d’Unitat d’Infermeria de la unitat d’hospitalització de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital Mateu Orfila.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 6, de dia 14 de gener de 2023, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut i Consum, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/a de Gestió i Serveis Generals de la Gerència d’Atenció Primària, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, de 1r d’agost.

Llegeix més...

 En el BOIB núm. 6, de dia 14 de gener de 2023, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l’Hospital Manacor, de l'11 de gener de 2023, per la qual es convoca, pel sistema de lliure designació, la provisió d’un lloc de treball de supervisor/a de la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés i Gabinet de Digestiu de l’Hospital Manacor.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 5, de dia 12 de gener de 2023, s'han publicat dues resolucions de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, de 19 de desembre de 2022, per les quals s'aproven les convocatòries per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, tres places vacants de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses.

Llegeix més...