En el BOIB núm. 102 de 31 de juliol, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de juliol de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de feina de cap de secció de Sistema d'Informació Poblacional i Targeta Sanitària Individual de la plantilla orgànica autoritzada dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm.102 de 31 de juliol, s'ha publicat la resolució de la directora general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària (IdISBa) Illes Balears, de 23 d'abril de 2021, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un/a tècnic/a de suport en investigació per al projecte «Microbiota-Inflammation-Brain axis in heart failure: new food, biomarkers and AI approach for the prevention of undernutrition in older; AC20/00111»

Llegeix més...

En el BOIB núm. 102 de 31 de juliol, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut i Consum de 27 de juliol de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de director/a mèdic/a de la Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 101 de 29 de juliol, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de juliol de 2021 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, el temari i el barem de mèrits, i es designa el tribunal qualificador del concurs oposició per cobrir les places vacants de personal estatutari fix de la categoria de tècnic/a mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 100 de 27 de juliol, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 9 de juliol de 2021 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places a les persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d’àrea de farmacologia clínica dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 100 de 27 de juliol, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de juliol de 2021 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places a les persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d’àrea de medicina preventiva i salut pública dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...

La Dra. Catalina Maria Perelló Reus s’incorpora a l’IdISBa a través de la convocatòria per a la contractació d’investigadors/es postdoctorals «FOLIUM» del projecte «INTRES: invertir, investigar i innovar» de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, projecte finançat pel Pla Anual 2019 de l'Impost de Turisme Sostenible.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 98 de 22 de juliol, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 20 de juliol de 2021 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de l’aparell digestiu dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, per a cada sector corresponent.

Llegeix més...