En el BOIB núm. 81, de dia 23 de juny de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un investigador o investigadora postdoctoral per al programa «FOLIUM» del projecte «INTRES: invertir, investigar i innovar».

Llegeix més...

En el BOIB núm. 81, de dia 23 de juny de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un doctor o doctora en Ciències de la Salut per incorporar-se al projecte de Pfizer «EXTRA Project: EXome sequencing in TRansthyretin Amyloidosis - Identification of new genetic modifiers of Transthyretin Amyloidosis».

Llegeix més...

En el BOIB núm. 80, de dia 21 de juny de 2022, s'ha publicat l'acord que té per objecte regular la selecció del personal estatutari temporal del Servei de Salut per mitjà de la creació d'una borsa única de feina per a cada categoria i especialitat, a l'efecte d'establir uns criteris de selecció únics i  homogenis que conciliïn els principis d'igualtat, mèrit i capacitat amb la necessària agilitat que requereix la selecció de personal estatutari temporal.

Llegeix més...