En el BOIB núm. 006, de día 11 de gener de 2024, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, per la que es convoca un procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de personal investigador amb llicenciatura o grau més màster en medicina, psicologia o farmàcia, del grup professional A, per al projecte «Treballs d'assessorament en matèria d'investigació biomèdica» (PSID/ACCIB) Codi d'expedient: 2024-01-NAGAP.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 006, de dia 11 de gener de 2024, s'ha publicat la resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, de l’3 de gener de 2024, per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Portocristo, de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 006, de dia 11 de gener de 2024, s'ha publicat la resolució de la directora gerenta de l’Hospital Universitari Son Espases, per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a de la Unitat de Consultes i Gabinets (AA0B y AA0C), de la Unitat de Hospitalització Pediatria (UH1D), de la Unitat de Consultes i Gabinets (AA0H) i lloc de supervisor/a de la Unitat de Gestió de Mostres (UGM) i estàndards de normalització.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 4, de dia 6 de gener de 2024, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut, del lloc de feina de subdirector/subdirectora d’infermeria per a l’Àrea d’Hospitalització i Àrea de Processos Infantils de la Gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

Llegeix més...

El Consell de Govern va aprovar el passat 5 de gener el reconeixement econòmic del complement per a les places declarades com de molt difícil cobertura de facultatiu especialista d’àrea del Servei d’Aparell Digestiu de l’Hospital Mateu Orfila (Maó), que ascendeix a 924 € al mes. Així doncs, les quatre places que hi ha actualment a la plantilla estaran dotades a partir d’enguany d’aquest complement específic.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 4, de dia 6 de gener de 2024, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut, del lloc de feina de subdirector/subdirectora d’infermeria per a l’Àrea Ambulatòria i de Serveis Centrals de la Gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 1, de dia 2 de gener de 2024, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/a mèdic/a de la Gerència de l’Hospital Universitari Son Espases, del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, de l’1 d’agost.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 1, de dia 2 de gener de 2024, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/a de Cures Assistencials dels Serveis Corporatius del Servei de Salut, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.

Llegeix més...