En el BOIB núm. 62, de dia 25 d'abril de 2020, s'han publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 21 d’abril de 2020, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, mitjançant el procediment de concurs, del lloc de treball de cap de grup d’Administració Perifèrica de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 56, de dia 14 d'abril de 2020, s'ha publicat la Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca, de 7 d’ abril de 2020, per la qual s’aprova la llista definitiva de puntuacions totals de la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, la substitució d’una plaça d’Administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Comarcal d’Inca.

Llegeix més...

La Mesa Sectorial de Sanitat ha aprovat estendre a efectes retributius la consideració de dies especials —tal com es fa habitualment amb els dies 24, 25 i 31 de desembre— a les jornades del 9, el 10 i el 13 d’abril (Dijous Sant, Divendres Sant i Segona Festa de Pasqua) per a tots els treballadors que participin directament en el tractament de la COVID-19 i també per a aquells a qui s’incrementi l’activitat habitual, sigui en jornada ordinària o extraordinària.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 51, de dia 3 d'abril de 2020, s'ha publicat l'Acord del Consell de Govern de 3 d’abril de 2020 de modificació de l’Acord del Consell de Govern, de 3 de febrer de 2017, pel qual s’estableixen els col·lectius de personal funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de gratificacions per raó de la prestació de serveis extraordinaris fora de l’horari o la jornada habituals de treball.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 41, de dia 24 de març de 2020, s'han publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de (IB-Salut), 23 de març de 2020, per la qual es convoca la provisió, pel procediment de concurs, del lloc de treball de cap de secció de Nòmines de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.