La Mesa Sectorial de Sanitat, formada pel Servei de Salut i els representants sindicals de les organitzacions UGT, SIMEBAL, SATSE, CSIF, CCOO i USAE, van aprovar el passat 18 de novembre les bases generals i barems dels mèrits que han de regir els processos selectius del Pla d’Estabilitat de les 4.115 places que es convocaran: 2.496 per concurs oposició i 1.619 per concurs extraordinari.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 145, de dia 10 de novembre de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, de 7 de novembre de 2022, per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de So Na Monda de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 145, de dia 10 de novembre de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, de 7 de novembre de 2022, per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de So Na Monda de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 143, de dia 5 de novembre de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic mitjà per a la investigació per al projecte «Estudi clínic i microbiològic sobre l’impacte de la multiresistència en la virulència i en la resposta de l’hoste a la infecció per Pseudomonas aeruginosa».

Llegeix més...

En el BOIB núm. 143, de dia 5 de novembre de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic mitjà en nutrició per a la Unitat d'Oncologia de l'Hospital General Mateu Orfila.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 145, de dia 10 de novembre de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic mitjà de suport a la investigació clínica per al projecte «RADIX en genòmica per a la medicina de precisió, finançada pel projecte IdISBa-Janssen».

Llegeix més...