En el BOIB núm. 67, de dia 24 de maig de 2022, s'han publicat dues resolucions de la directora de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca de 16 de maig de 2022, per les quals es convoquen les provisions, pel sistema de promoció interna temporal, de dues places vacants de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup auxiliar administratiu de funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila, de l’Àrea de Salut de Menorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 66, del 21 de maig de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de feina de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la Zona Bàsica de Salut de Sant Agustí-Cas Català.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 65, de dia 19 de maig de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de feina de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la Zona Bàsica de Salut de Safrà.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 65, de dia 19 de maig del 2022, s'han publicat dues resolucions de la gerent territorial de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, per les quals es convoquen dues places corresponents a l'Hospital Can Misses. Una de la categoria de Facultatiu Especialista d’Àrea de Radiodiagnòstic i l'altra de la categoria de Facultatiu Especialista d’Àrea d’Aparell Digestiu.

Llegeix més...

Antonia Ballesteros ha estat nomenada nova subdirectora de Cures Assistencials del Servei de Salut en substitució de Carlos Villafáfila, que ha estat al capdavant d’aquesta subdirecció en els darrers sis anys. La funció principal d’aquesta subdirecció és assegurar el compliment de la cartera de serveis i analitzar i desenvolupar els serveis assistencials en l’àmbit de la infermeria, la fisioteràpia, el treball social i els tècnics sanitaris.

Llegeix més...