En el BOIB núm. 108 de dia 14 d'agost de 2021, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l’Hospital de Manacor d’11 d’agost de 2021, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de cap del Servei d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital de Manacor.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 105 de dia 7 d'agost de 2021, s'ha publicat la resolució de la gerent de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria extraordinària de diverses borses de treball per cobrir temporalment llocs de feina de les categories d'infermer/a, auxiliar tècnic/a sociosanitari/ària, zelador/a i netejador/a per a l'illa d'Eivissa.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 103 de dia 3 d'agost, s'ha publicat la resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 28 de juliol de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria metge/metgessa d'urgències a atenció primària de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 103 de dia 3 d'agost de 2021, s'ha publicat la resolució del director gerent d'Atenció Primària de Mallorca de 28 de juliol de 2021 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup de gestió de funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 103 de dia 3 d'agost de 2021, s'ha publicat la resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 18 de juny de 2021 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) d’Es Raiguer de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca.

Llegeix més...