En el BOIB núm. 20, de dia 14 de febrer de 2023, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 8 de febrer de 2023, per la qual es convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria teleoperador/a de la Central de Coordinació del 061.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 19, de dia 11 de febrer de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic mitjà de suport a la investigació per al projecte «Methodological Support for the Performance of Literature Reviews within Evidence-based Scientific Assessments».

Llegeix més...

En el BOIB núm.19, de dia 11 de febrer de 2023, s'han publicat les resolucions de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca, de 6 de febrer de 2023, per les quals es convoquen les provisions dels llocs de feina, pel procediment de lliure designació, de cap dels Serveis de Medicina Interna, Anatomia Patològica, Anestèsia i Reanimació i Anàlisis Clíniques de l’Hospital Comarcal d’Inca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 19, de dia 11 de febrer de 2023, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 10 de gener de 2023, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del Grup de Gestió de la Funció Administrativa (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 18, de dia 9 de febrer de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de tres gestors científics per al programa «Gestió» del projecte «Consciència IdISBa: consolidar la ciència IdISBa», convocatòria finançada pel pla anual 2022 de l’Impost de Turisme Sostenible.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 18, de dia 9 de febrer de 2023, s'han publicat dues resolucions de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, per les quals es convoquen, pel sistema de lliure designació, els llocs de Prefectura de Servei de Medicina Intensiva i de Medicina Interna de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses, a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 17, de dia 7 de febrer de 2023, s'han publicat les resolucions del director gerent de l’Hospital Universitari Son Llàtzer, per les quals es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, d'un lloc de feina de cap de Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica i dos de cap de secció del servei d’Anestèsia i Reanimació de Son Llàtzer.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 16, de dia 4 de febrer de 2023, s'han publicat les resolucions del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per les quals es convoquen les provisions dels llocs de treball de cap de secció de Medicina Interna (adscrita a Hospitalització a Domicili), Hematologia i HematoteràpiaCirurgia Plàstica, CardiologiaAnestesia i Reanimació (Àrea de la Dona) de l’Hospital Universitari Son Espases.

Llegeix més...

L’anàlisi de totes les sol·licituds demostra que en la majoria de categories (38) i places ofertes (2.035) hi ha sol·licituds suficients en què els candidats compten amb els coneixements de català exigits i es garanteixen així els drets dels ciutadans a una sanitat pública ben dotada i a ser atesos en la seva llengua.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 14, de dia 31 de gener de 2023, s'han publicat les resolucions de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, per les quals es convoquen les provisions, pel procediment de lliure designació, dels llocs de treball de director/a de les Zones Bàsiques de Salut de Santa Eulària i de Vila, de la plantilla orgànica autoritzada d'Atenció Primària dependent de la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

Llegeix més...