En el BOIB núm. 59, de dia 6 de maig de 2021, s'ha publicat la resolució del director gerent d'Atenció Primària de Mallorca de 4 de maig de 2021 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria metge/metgessa de família en EAP a l'EAP Santanyí de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 2/2021).

Llegeix més...

En el BOIB núm.57, de dia 1 de maig de 2021, s'ha publicat la  Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 22 d'abril de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Son Cladera de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

Llegeix més...

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera  ha celebrat avui l'acte de presa de possessió de places fixes després de superar el concurs oposició del Servei de Salut en la categoria d'Anestesiologia i Reanimació. Aquesta especialitat té una gran demanda a nivell nacional. Per a l'Àrea de Salut suposa fidelitzar la plantilla d'un servei central, clau en el desenvolupament de l'activitat quirúrgica.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 059, de dia 6 de maig de 2021, s’ha publicat la ressolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 3 de maig de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Serra Nord de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

Llegeix més...

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera  ha celebrat avui l'acte de presa de possessió de places fixes després de superar el concurs oposició del Servei de Salut en la categoria d'Anestesiologia i Reanimació. Aquesta especialitat té una gran demanda a nivell nacional. Per a l'Àrea de Salut suposa fidelitzar la plantilla d'un servei central, clau en el desenvolupament de l'activitat quirúrgica.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 57, de dia 1 de maig de 2021, s'ha publicat la Resolució del director de la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca de 27 d’abril de 2021 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista d’àrea de Medicina Interna de l’Hospital Mateu Orfila.

Llegeix més...