En el BOIB núm. 88 del 3 de juliol, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 29 de juny de 2021, per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudica una plaça a una persona que superà el concurs - oposició per cobrir places vacants de la categoria de tècnic mitjà sanitari / tècnica mitjana sanitària: cures auxiliars d’infermeria dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 85, de dia 29 de juny de 2021, s’ha publicat la Resolució del director gerent del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, el temari i el barem de mèrits, i es designa el tribunal qualificador del concurs oposició per cobrir les 10 places vacants de personal estatutari fix de la categoria de terapeuta ocupacional del Servei de Salut de les Illes Balears

Llegeix més...