En el BOIB núm. 41, de dia 25 de març de 2021, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 18 de març de 2020, per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places a les persones que han superat el concurs - oposició per cobrir places vacants de la categoria de tècnic mitjà sanitari / tècnica mitjana sanitària: cures auxiliars d’infermeria dependents de l'IB-Salut.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 42, de dia 27 de març de 2021, s'ha publicat la Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un infermer o una infermera per a la Plataforma d'Assajos Clínics i la constitució d’una borsa de treball.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 40, de dia 23 de març de 2021, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 18 de març de 2021, a través de la qual s’estableixen la data i les seus de l’examen del concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d’infermera/infermer d’urgències d’atenció primària.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 39, de dia 20 de març, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut (IB-Salut), de 16 de març de 2021 mitjançant la qual es modifica la Resolució del director general de l’IB-Salut de 12 d’abril de 2019 a través de la que es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu/facultativa especialista d’àrea.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 39, de dia 20 de març, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 11 de març de 2021 per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari de la sanitat pública autonòmica en la persona titular de la Direcció de l’Àrea de Professionals i Relacions Laborals i en les persones titulars de les gerències territorials.

Llegeix més...