En el BOIB núm. 53, de dia 22 d'abril de 2021, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Saut) de 19 d’abril de 2021, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal de l'IB-Saut de la categoria de Metge d’Urgències Hospitalàries corresponent a la gerència de l’Hospital de Manacor.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 53, de dia 22 d'abril de 2021, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Saut) de 19 d’abril de 2021, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal de l'IB-Saut de la categoria de facultatiu especialista d’àrea de Pediatria corresponent a la gerència de l’Hospital de Manacor.

Llegeix més...

La Sra. Francisca Orvay Pintos s’incorpora a l’IdISBa a través de la convocatòria per a la contractació d’una tècnica superior de suport en la realització de mesures específiques i anàlisis de dades MALDI-TOF per a la Unitat Multidisciplinària d'Amiloïdosi Hereditària per Transtiretina (AhTTR).

Llegeix més...