El Grup Multidisciplinari de Sèpsia i el Grup d'Inflamació, Reparació i Càncer en Malalties Respiratòries (i-RESPIRE), de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i el Departament de Pneumologia de l'Hospital Universitari Son Espases han publicat un estudi sobre els immunosensors de paper imbuït amb polímers per a la detecció no invasiva de citocines de les vies respiratòries atrapades per mascaretes quirúrgiques. També hi han participat el CIBERES i el CIBERINFEC.

Llegeix més...

L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) ha participat en un assaig clínic no aleatoritzat pilot i de viabilitat sobre la formació en benestar basat en pràctiques contemplatives en una mostra de professionals de cures intensives i cures domiciliàries. També hi han participat diferents centres espanyols.

Llegeix més...

El grup de investigació de Neurofarmacologia de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), i del IUNICS a la Universitat de les Illes Balears, ha participat en la publicació d'un estudi sobre com la cocaïna en l'adolescència afecta de forma diferencial a la posterior sensibilització psicomotora i als perfils epigenètics en rates mascle adultes amb fenitipus afectius divergents.

Llegeix més...