L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears han participat en la publicació de la validació de la versió espanyola de l'escala d'autoeficàcia general (GSE) de cinc ítems en una mostra d'estudiants d'infermeria sobre l'evidència de validesa, fiabilitat, invariància longitudinal i canvis en l'autoeficàcia i la resiliència generals en una doble onada encreuada, model de panell.

Llegeix més...