El Servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) han participat en una anàlisi de l'ús precoç de la nitroglicerina intravenosa en l'àmbit prehospitalari i en el servei d'urgències per tractar als pacients amb insuficiència cardíaca aguda. També hi han participat diferents centres espanyols.

Llegeix més...

El Grup d'Investigació Traslacional en Envelliment i Longevitat (Grup TRIAL) i el Grup Multidisciplinar d'Oncologia Traslacional (GMOT) amb membres de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i la Universitat de les Illes Balears (UIB-IUNICS) han participat en la publicació d'un estudi sobre el potencial terapèutic de les isoflavones amb émfasi en la daidzeïna. També hi han participat diferents centres.

Llegeix més...

El Laboratori de Neurobiologia de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) ha participat en la publicació d'una metanàlisi de GWAS sobre com la variació genètica RP11-362K2.2:RP11-767I20.1 s'associa amb l'hematoma parenquimatós posterior a la teràpia de reperfusió. També hi han participat diferents centres espanyols.

Llegeix més...