Les Unitats de Cures Intensives de l'Hospital de Manacor, l'Hospital Universitari Son Espases, l'Hospital Comarcal de Inca i l'Hospital Universitari Son Llatzer, i el Grup de Cures cronicitat i evidències en salut (cuREs) l'Institut d’investigació sanitària Illes Balears (idISBa), han publicat un estudi sobre el paper dels professionals, cures i complicacions del decúbit pron en quatre unitats de cures intensives.

Llegeix més...

Infermeria de la Unitat de Cures Intensives de l'Hospital Universitari Son Espases ha participat en la publicació d'un perfil clínic i sociodemogràfic de pacients amb síndrome coronària aguda en el triatge infermer. També hi han participat Atención Primaria Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, el Centro Universitario de Enfermería San Juan de Dios Universidad de Sevilla, el Servicio de Urgencias de Atención Primaria del Distrito Sanitario Granada i la Universitat de les Illes Balears.

Llegeix més...

El Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari Son Espases i l'IdISBa han participat en un estudi sobre la genòmica de la resistència al cefiderocol en aïllats seqüencials crònics de Pseudomonas aeruginosa procedents de pacients amb fibrosi quística. També hi han participat el CIBERINFEC i l'Hospital Ramón y Cajal-IRYCIS.

Llegeix més...

El Grup Multidisciplinari de Sèpsia de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i el Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari Son Espases, junt amb la Universitat de les Illes Balears, han publicat un estudi sobre la millora l'anàlisi amb citometria de leucòcits pulmonars intactes mitjançant liqüefacció enzimàtica de mostres d'esput.

Llegeix més...