El Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari Son Espases ha participat en un estudi on s'ha analitzat l'associació entre la resistència a l'eritromicina dels aillats de Staphylococcus aureus d'hemocultius, a partir de les dades de la xarxa EARS-Net, amb el consum d'antibiòtics del grup de macròlids/lincosamina/estreptogramina B (MLSB) als hospitals espanyols entre els anys 2004 al 2020. Aquest estudi ha constatat un augment de la resistència a l'eritromicina només a les soques de S. aureus susceptibles a la meticil·lina bacterièmiques entre 2004 i 2020 i això s'ha correlacionat amb un augment de l'ús d'antibiòtics del grup MLSB.

Llegeix més...