Els Serveis de Digestiu de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, l'Hospital Comarcal d'Inca, l'Hospital Universitari Son Espases, l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), la Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears, l'Hospital Can Misses i l'Hospital Mateu Orfila van participar en la 23 Reunió Anual de l'Associació Espanyola de Gastroenterologia celebrada en format virtual el 4 i 5 de novembre de 2020.

Carlos Dolz-Abadía, digestòleg de l'Hospital Universitari Son Llàtzer hi va participar, junt amb altres centres espanyols, amb les comunicacions titulades:

Daniel Ginard, digestòleg de l'Hospital Universitari Son Espases hi va participar, junt amb altres centres espanyols, amb les comunicacions titulades:

José Reyes, digestòleg de l'Hospital Comarcal d'Inca hi va participar, junt amb altres centres espanyols, amb les comunicacions titulades:

M.G. Trelles, M. Alorda-Clará, M. Florido, E.Y. Iyo, S.P. Ortega, E. Moitinho, J. Oliver, J. Sastre-Serra, D.G. Pons, P. Roca i J. Reyes, digestòlegs de l'Hospital Comarcal d'Inca i investigadors de l'IdISBa hi van participar amb la comunicació titulada "Descripción de un nuevo marcador en heces candidato para diagnóstico precoz de patología colorrectal. Resultados preliminares".

E. Iyo, digestòleg de l'Hospital Comarcal d'Inca hi va participar, junt amb altres centres espanyols, amb les comunicacions titulades:

M. Trelles Guzmán, M. Florido, J. Reyes, E. Iyo, S.P. Ortega, digestòlegs de l'Hospital Comarcal d'Inca; C. Sánchez-Contador, E. Miró, G. Artigues, tècnics de la Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears; M. Novella, J. Lucero, Z. Salman, C. Rodríguez, A. Ruiz, M. García, digestòlegs de l'Hospital Can Misses; i E. Heredia, J. Gelabert i P. García-Cortes, digestòlegs de l'Hospital Mateu Orfila, hi van participar amb la comunicació titulada "Resultado de las rondas del programa de cribado en las Islas Baleares (España)".

B. Bartrolí Alabau, J. Fernández García, S. Khorrami Minaei, M. García Hernández i C. Garrido Durán, digestòlegs de l'Hospital Universitari Son Espases, hi van participar amb la comunicació amb el títol "Experiencia en migración proximal de prótesis biliares".

Á. Brotons García, G. Thomas Salom i C. Dolz Abadia, digestòlegs de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, hi van participar, junt amb altres centres espanyols, amb la comunicació titulada "Eficacia de la inserción endoscópica programada de prótesis metálicas autoexpandibles en la suboclusión colónica secundaria a cáncer colorrectal (CCR). Estudio multicéntrico aleatorizado: resultados preliminares".

C. Garau, digestòloga de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, hi va participar, junt amb altres centres espanyols, amb la comunicació titulada "La calidad de la colonoscopia de vigilancia en el síndrome de Lynch se asocia al cáncer colorrectal post-colonoscopia".

Resums.

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Pixabay / Madrid Centro / Pixabay License]