El programa «Empreses saludables de les Illes Balears» conté línies d’acció per transformar el teixit empresarial del territori en un entorn promotor de la salut, el benestar i la sostenibilitat. Està impulsat per la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia, mitjançant l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL), i la Conselleria de Salut.

Llegeix més...

L'anomenada profilaxi preexposició contra la infecció per VIH (PrEP) consisteix en la prescripció diària, en una sola pastilla de Tenofovir disoproxil i Emtricitabina (TDF/FTC), a persones en risc d'adquirir la infecció. Forma part del paquet de mesures dirigides a la prevenció del VIH, denominada estratègia de prevenció combinada.

Llegeix més...

La incorporació de BIFAP a DARWIN EU permetrà obtenir evidències científiques sòlides, basades en dades en vida real de milions de pacients espanyols, per a millorar la seguretat dels medicaments en la Unió Europea i, per tant, la qualitat assistencial del pacient i la salut pública.

Llegeix més...

Sota el lema «Zero emissions també als teus pulmons», comença la principal convocatòria nacional impulsada per una organització de caràcter científic, que persegueix promoure l'abandonament de l'hàbit de fumar entre la població espanyola mitjançant la recopilació de dades com ara la forma de consum, l'opinió sobre el compliment de la normativa actual o sobre els espais on es permet o no fumar.

Llegeix més...