En el BOE núm. 207, del dia 29 d'agost de 2022, s'ha publicat la resolució del 21 d'agost de 2022, de la Secretaria d'Estat de Sanitat, per la qual es publica el Conveni entre la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i la Iniciativa per a la Humanització de l'Assistència al Naixement i la Lactància (IHAN-UNICEF), per a la promoció, protecció i suport a la lactància materna, i per a la potenciació de la humanització de l'assistència al naixement.

Llegeix més...