L'Enquesta sobre alcohol i altres drogues a Espanya (EDADES) del 2020 va mostrar que el 22,5% de la població va consumir hipnosedants, marcant un màxim històric. Es destaca la tendència a l'alça en la dispensació d'ansiolítics i antidepressius, evidenciant una medicalització de la vida quotidiana.

Llegeix més...

El 2023 varen efectuar-se 314 trasplantaments en pacients en situació d'urgència zero i 190 trasplantaments en infants. Els 2.346 donants morts i els 435 donants vius de 2023 suposen un augment del 7% i del 24% respectivament, en relació amb l'any anterior. També varen trasplantar-se 153 pacients renals hiperimmunitzats, gràcies al programa PATHI de l'ONT.

Llegeix més...

La consellera de Salut, Manuela García, va presidir, el passat 10 de gener, la primera reunió de laComissió Institucional de Drogodependències i Addiccions (CIDA), l'objectiu de la qual és l'abordatge global del problema de les drogodependències i les addiccions a les Illes Balears amb la col·laboració de tots els agents amb responsabilitat en aquesta àrea. Junt amb la directora general de Salut Mental, Alicia González, i la directora general de Salut Pública, Elena Esteban, la reunió ha comptat amb la participació de les principals institucions de l'arxipèlag.

Llegeix més...

El Servei de Salut ha subscrit un conveni amb l’Associació Dislèxia i Família (DISFAM) per col·laborar en el diagnòstic de trastorns de l’aprenentatge com ara la dislèxia, discalcúlia i altres trastorns associats, per assegurar el diagnòstic diferencial d’altres trastorns del neurodesenvolupament, prioritàriament el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDHA). El document ha estat signat pel director general del Servei de Salut, Javier Ureña, i pel president de DISFAM, Iñaki Muñoz.

Llegeix més...