En el BOE núm. 106, de dia 16 d'abril de 2020 s'ha publicat l'Ordre SND/347/2020, de 15 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre SND/266/2020, de 19 de març, per la qual s'estableixen determinades mesures per a assegurar l'accés a la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut al col·lectiu dels Règims Especials de la Seguretat Social.

Llegeix més...