Categoria: Farmacovigilància

Comercialització de talidomida: Programa de prevenció de l'embaràs i sistema d'accés controlat

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El 2 de febrer es començarà a comercialitzar talidomida a Espanya. La seva única indicació autoritzada és, en combinació amb melfalan i prednisona, el tractament de primera línia en pacients amb mieloma múltiple no tractat, majors de 65 anys o no aptes per rebre quimioteràpia en dosis elevades. Es tracta d'un medicament de dispensació en hospitals.

A causa del risc de produir malformacions congènites, l'ús de talidomida està contraindicat en dones embarassades. En dones amb capacitat de gestació i en homes únicamente es podrà prescriure si es compleix amb l'establert en el Programa de Prevenció de l'Embaràs (PPE).

La seva prescripció i dispensació es troba subjecte a un Sistema d'Accés Controlat. Per tant, amb la realització d'una sol·licitud inicial de tractament s'haurà d'aportar:

  • L'edat, indicació terapèutica i el tipus de pacient (dona amb/sense capacitat de gestació o home).
  • El formulari de coneixement del risc del pacient emplenat i signat, tant pel professional mèdic (que assegura que ha explicat tots els detalls d'aquest tractament i els riscos associats), com pel pacient (que confirma que compren i es compromet a complir amb els requisits del PPE i dóna la seva conformitat per a l'inici del tractament).

Accedeix aquí a la fitxa tècnica del medicament.

[Font: AEMPS. 09/01/2023]

[Foto: ardelfin / Pills / CC-BY-SA 2.0]