Categoria: Farmacovigilància

L'AEMPS publica l'Informe d'Activitat del Sistema Espanyol de Farmacovigilància de Medicaments d'Ús Humà de 2022

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El 2022 es varen rebre un total de 60.261 notificacions de sospites de reaccions adverses a medicaments.

El gener de 2023 es varen fer 10 anys de la implementació del formulari electrònic notificaRAM, disponible per als professionals sanitaris i la ciutadania. En aquest període, el 36% de les notificacions enviades directament als centres autonòmics de farmacovigilància es varen remetre a través d'aquest formulari.

L'AEMPS agraeix la col·laboració dels professionals sanitaris i la ciutadania i recorda la importància de notificar qualsevol sospita de reacció adversa o, en el cas de les vacunes, de qualsevol esdeveniment advers. Aquesta informació és molt rellevant per identificar potencials nous riscos dels medicaments per a la seva anàlisi posterior.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha publicat l'Informe d'Activitat del Sistema Espanyol de Farmacovigilància de Medicaments d'Ús Humà (SEFV-H), corresponent a l'any 2022, que inclou els aspectes més rellevants dels casos de sospites de reaccions adverses a medicaments i esdeveniments adversos a les vacunes notificats en aquest període.

El SEFV-H està format pels Centres Autonòmics de Farmacovigilància i coordinat per l'AEMPS. Un dels seus objectius és promoure la notificació de sospites de reaccions adverses a medicaments entre els professionals sanitaris i la ciutadania. L'anàlisi d'aquestes dades permet identificar riscos potencials associats a medicaments, que s'han d'investigar en detall per les agències reguladores.

El 69,4% de les notificacions varen ser comunicades directament al SEFV-H i la resta es notificaren, majoritàriament, a través de la indústria farmacèutica. En relació amb els casos notificats al SEFV-H, el 67% varen ser realitzats per professionals sanitaris i el 33% per la ciutadania. La taxa de notificació global el 2022 va ser de 88 casos per cada 100.000 habitants.

Deu anys de notificaRAM.es

El gener de 2013, l'AEMPS va posar a disposició dels professionals sanitaris i la ciutadania un formulari electrònic equivalent a l'anomenada targeta groga, que s'havia emprat des de finals dels anys 80 en format paper. Aquest formulari electrònic, disponible a la web notificaRAM i a les fitxes tècniques i els prospectes dels medicaments, està adaptat al perfil del notificador, sigui professional o ciutadà, i està disponible en les llengües cooficials. Disposa de textos d'ajuda i permet notificar errors de medicació i garanteix l'anonimat.

Al llarg d'aquests 10 anys, de les 211.875 notificacions enviades directament als centres autonòmics de farmacovigilància, el 36% varen fer servir aquest formulari.

Els casos recollits han permès iniciar nous estudis, que han estat avaluats a Europa i han generat canvis en les fitxes tècniques i prospectes dels medicaments com, per exemple, el sarcoma de Kaposi amb els medicaments anti-TNF, la hiponatrèmia amb vortioxetina o el fenomen de Raynaud amb labetalol.

Consulta aquí l'Informe d'Activitat del Sistema Espanyol de Farmacovigilància de Medicaments d'Ús Humà (SEFV-H) corresponent a l'any 2022.

[Font: AEMPS. 09/05/2023]

[Foto: Jarmoluk / Medicamentos / CC BY-SA 2.0]