L’Hospital de Manacor ha organitzat les III Jornades de Recerca, en les quals han participat una sèrie de professionals de la medicina i la infermeria del centre hospitalari per presentar els seus treballs de recerca.

Aquesta nova edició de les jornades ha comptat amb la presència de Patricia Gómez, consellera de Salut, que ha destacat la importància de la investigació en salut per aplicar els coneixements científics a la pràctica clínica, per millorar la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties.

Gómez ha destacat que s’ha incrementat més d’un 60 % el pressupost d’investigació sanitària i que es fan passes per garantir un entorn de recerca atractiu que permeti atreure i recuperar talent investigador en aquesta comunitat.

Llegeix més...

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a través de l’Institut d’Estudis Baleàrics, perseguint el seu objectiu de fomentar la llengua i la cultura de les Illes Balears, va presentar l’oferta de cursos de llengua catalana de l’octubre al gener de 2019. El termini d’inscripció va romandre obert des del 3 de setembre fins al 14 de setembre.

En aquesta convocatòria el total de persones inscrites als cursos de llengua catalana ha estat de 1.711 matriculats, mantenint el nombre d’inscrits d’altres convocatòries, i superant els inscrits de l’edició del 2016, quan es van inscriure 1.667 persones. El nombre de places per a cada nivell és limitat, i aquestes s’han anat cobrint seguint l’ordre de recepció dels documents que fan efectiva la inscripció.

14 grups més dels prevists incialment

Llegeix més...

El Consell de Govern ha aprovat el Decret pel qual es regulen la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears (CFCIB), el procediment d’acreditació i les activitats de col·laboració i avaluació que duen a terme experts avaluadors, així com les indemnitzacions que se’n deriven. La norma garantirà que la formació continuada que reben els professionals sanitaris és de qualitat i contribueix a la millora de l’assistència sanitària que reben els ciutadans.

L’objecte de la norma és la regulació de la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears, òrgan especialitzat en matèria de formació continuada de les professions sanitàries adscrit a la Conselleria de Salut. També regula el procediment d’acreditació d’activitats de formació continuada. Per altra banda, és objecte de la disposició normativa la regulació de la selecció i dels diferents tipus de col·laboracions dels experts en avaluació en els procediments d’acreditació de la formació continuada, com també les quanties de les indemnitzacions que se’n deriven. 

Llegeix més...

Atenció Primària de Mallorca ha posat en marxa un pla de formació amb l’objectiu d’assessorar, formar i sensibilitzar a 1.400 professionals de la salut en la prevenció de la violència masclista.

Així ho va anunciar la consellera de Salut, Patricia Gómez, durant la reunió informativa per a professionals referents del Programa de Violència Masclista dels Centres d’Atenció Primària de Mallorca, que va tenir lloc el 12 de setembre al Centre de Salut Emili Darder (Palma), un acte al qual també va assistir Rosa Cursach, directora de l’Institut Balear de la Dona.

La formació, que anirà a càrrec d’un grup de quatre formadores expertes, pretén aportar coneixements, unificar criteris i oferir orientacions i recursos aplicant el protocol d’actuació sanitària en casos de violència masclista que existeix actualment.

Així mateix, s’han presentat 72 professionals que han estat designats per la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca com a referents i responsables en violència masclista als 45 centres de salut de Mallorca. Es tracta de 34 metges/metgesses, 31 infermers/infermeres, 4 comares, 2 auxiliars d’admissió i 1 treballadora social que van rebre la formació al llarg de l’any passat.

Llegeix més...

El Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) i l’Institut d’Estudis Baleàrics organitzen cursos gratuïts de català per al personal del Servei de Salut (octubre 2018-gener 2019).

Els cursos començaran dia 8 d’octubre i acabaran la setmana del 25 de gener, i es duran a terme als hospitals públics per facilitar l’assistència.

El termini d'inscripció serà del 18 al 26 de setembre de 2018 (ambdós inclosos). El 4 d'octubre de 2018, l’Institut d’Estudis Baleàrics publicarà la llista d’admesos.

S'impartiran cursos dels nivells següents: A1/A2 (curs d'acollida), B1, B2 i C1. Els cursos seran presencials, semipresencials i a distància.

Llegeix més...

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha publicat l’oferta de cursos de llengua catalana. Octubre 2018-gener 2019.

L'Institut d'Estudis Baleàrics ofereix cursos de tots els nivells entre l'octubre de 2018 i el gener de 2019.

Els cursos dels nivells que s'ofereixen són A1, A2, B1, B2, C1, C2 i LA (llenguatge administratiu).

Els cursos comencen la setmana de l'1 d'octubre de 2018 i acaben la setmana del 22 de gener de 2019.

El termini de matrícula finalitza el 14 de setembre de 2018.

Llegeix més...

La Direcció d’Infermeria de l'Hospital Universitari Son Espases, juntament amb l’Àrea de Docència, Investigació i Innovació, han donat la benvinguda als alumnes de Formació Professional de Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria que iniciaran el període de pràctiques avui, dia 10 de setembre, a l’Hospital.

Són un total de 110 alumnes, procedents de 9 centres educatius, que faran estades formatives pels diferents serveis de l’Hospital fins al mes de desembre. Durant aquest període, comptaran amb la tutorització dels professionals de Son Espases.

Llegeix més...

La Gerència d’Atenció Primària de Mallorca organitza la I Jornada de comunicació en salut a APMallorca (#ComunicaSalutAP), que se celebrarà al Parc Bit el 28 de setembre de 2018.

Es tracta d'un esdeveniment adreçat als professionals d'Atenció Primària de Mallorca i altres professionals del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears, en què podran ampliar coneixements i compartir experiències sobre com comunicar continguts de salut de qualitat a través de la xarxa.

A més, dins de la jornada s'impartiran tres tallers:

- Gestió d’imatges a les xarxes socials
- Coherència en una campanya de comunicació: planificació, creació i gestió d'una campanya de comunicació estratègica
- #ComunicaSalutAP a Twitter

Amb aquesta jornada els professionals d’Atenció Primària de Mallorca volen traspassar les fronteres de la consulta per arribar a tota la comunitat i prescriure salut també a través d’Internet.

Llegeix més...

Maria Antònia Palou Oliver, infermera de la Unitat de Docència, Investigació i Innovació d'Infermeria de l'Hospital Universitari Son Espases, ha publicat una infografia dirigida als professionals que recull sis passes senzilles per trobar evidència científica.

L’objectiu és facilitar una eina bàsica de consulta adreçada als professionals que es vulguin introduir en el món de la recerca científica seguint unes passes senzilles i actualitzades.

 

Llegeix més...

El II Congrés Ibamfic es va dur a terme a Palma els dies 28, 29 i 30 de juny de 2018, amb el lema "Atenció Primària, ara, sí".

La inauguració del Congrés es va dur a terme a la seu del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (COMIB) i va comptar amb Nacho Garcia Pineda, director assistencial del Servei de Salut de les Illes Balears; Rosa Robles, secretària del COMIB; Elena Muñoz Seco, presidenta de la Ibamfic; Jesús Fernando Torres, president del Comitè Científic del Congrés, i Lucía Gorreto, presidenta del Comitè Organitzador.

Dijous, 28 de juny, es va celebrar una jornada precongresual dirigida als residents de MFiC, a la qual es va convidar als membres dels grups de treball de la Ibamfic, als membres de la junta i del comitè organitzador del Balearic Meeting a participar-hi. Ana Loras, resident de quart any de Mallorca, i Rosalía Ferrando, resident de tercer any d'Eivissa van dirigir aquest espai de debat, en la qual van reflexionar sobre les característiques de la Medicina de Família i es van presentar diverses experiències de pacients.

Llegeix més...