Categoria: Formació continuada

El Servei de Salut, en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Baleàrics, organitza cursos de català de nivell bàsic

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Aquesta formació, que començarà el mes de març, està destinada al personal sanitari i també als zeladors. Permetrà obtenir un certificat d’aprofitament que es valorarà com a mèrit en processos selectius.

El 19 de març començarà la primera edició del Curs de català inicial per a personal sanitari, organitzat i elaborat conjuntament pel Servei de Salut de les Illes Balears i l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), i que serà el primer dels que es preveu que s’impartiran entre 2024 i 2027.

curso catalan

L'objectiu és promoure i garantir l’ús del català com a llengua oficial i pròpia de les Illes Balears i fer més assequible al personal del Servei de Salut l’accés al coneixement del català i aconseguir que l’empri progressivament com a llengua vehicular, per tal d’afavorir la comunicació amb els pacients.

En conseqüència, ambdues entitats han subscrit un conveni de col·laboració per organitzar cursos de català i, en un futur pròxim, també tallers de conversa. L'IEB s’encarregarà de coordinar els cursos i els tallers de conversa, aportar els professors, matricular l’alumnat i expedir el certificat d’aprofitament o d’assistència. Per la seva banda, el Servei de Salut posarà a disposició les instal·lacions per impartir els cursos, concretament als hospitals Son Espases, Son Llàtzer, l'Hospital Comarcal d’Inca i el de Manacor, pel que fa a Mallorca, i també a l'Hospital Mateu Orfila i a Can Misses.

El curs va adreçat als professionals sanitaris i als zeladors de tots els nivells assistencials amb escassos o nuls coneixements de català, i per això està dissenyat i enfocat a les situacions comunicatives pròpies de l’àmbit sanitari. Començarà el 19 de març i tindrà una durada de cinquanta hores, dividides en dues sessions setmanals de dues hores. S’impartirà de manera presencial, però els alumnes que no puguin assistir a classe per motius laborals podran seguir les sessions telemàticament, per vídeo, de manera simultània a cada classe.

Els alumnes obtindran un certificat d’aprofitament del curs si assisteixen, presencialment o virtualment, a un mínim del 80% de les classes i superen la tasca final del curs. Aquest certificat es valorarà com a mèrit en els processos de provisió de places i en les borses de feina de totes les categories professionals sanitàries del Servei de Salut. A més, serà molt útil per preparar l’examen per a obtenir el certificat oficial de català del nivell A2.

Inversió en el foment del català a l’àmbit sanitari

El cost del curs ascendeix a gairebé 60.000 €, en concepte de dos cursos per hospital, però caldrà sumar-hi el cost dels cursos dels tres anys següents posteriorment, que serà de gairebé 90.000 € a l'any, atès que s’impartiran tres cursos a cada centre hospitalari.

Així mateix, caldrà sumar-hi 33.000 € en concepte d’elaboració del material didàctic, que es concreta en el llibre titulat «Salut! Curs de català inicial per a personal sanitari», que s'entregarà gratuïtament als alumnes.

[Font: Conselleria de Salut. 15/02/2024]

[Foto: Conselleria de Salut]