Categoria: Formació continuada

Més de 300 professionals participen en la I Jornada d’Estratègies en Salut Cardiovascular i Ictus

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Les malalties cardiovasculars i cerebrovasculars són la primera causa de mort a Espanya. A les Illes Balears, cada any es produeixen 2.100 casos d’ictus, dels quals moren unes 350 persones.

La Jornada, emmarcada en les activitats de difusió i formació de les estratègies en salut, s’ha dissenyat cercant els espais comuns entre totes dues estratègies, com són la prevenció i promoció i les patologies cardíaques relacionades amb l’ictus.

L’objectiu de la Jornada és caminar envers una perspectiva integral de l’atenció, centrada en la persona, que tengui en compte tots els factors implicats en la salut cardiocerebrovascular: des dels determinants socials, en particular el gènere, fins a l’educació de la salut dels pacients i la capacitació del personal sanitari, passant per la necessitat de millorar el diagnòstic precoç, juntament amb la importància de la prevenció i la rehabilitació.

Es tracta d’una jornada tècnica en què s’analitzen temes relacionats amb la salut cardiocerebrovascular des de dues perspectives diferents: la prevenció i l’abordatge assistencial.

Les ponències programades aborden temes com la promoció i la prevenció de la salut cardiocerebrovascular, la pràctica d’exercici, la dieta i uns hàbits de vida saludables per prevenir aquestes malalties i, així mateix, ofereixen una sèrie de ponències relacionades amb les malalties cardíaques i l’ictus.

La Jornada està adreçada principalment als professionals de les especialitats implicades en ambdues estratègies d’atenció primària i hospitalària (cardiologia, neurologia, geriatria, medicina d’atenció primària, infermeria, treball social, teràpia ocupacional, psicologia, medicina rehabilitadora, fisioteràpia, logopèdia, etc.) i a altres professionals que puguin estar interessats en la formació continuada sobre les malalties cardiovasculars i cerebrovasculars, així com als pacients i els cuidadors.

Malalties cardiocerebrovasculars

Amb una incidència anual d’1 cas per cada 100 persones, les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort a Espanya, amb un 28% del total, lleugerament per damunt els tumors (27%), i són també la primera causa d’ingrés hospitalari.

Segons dades del document de l’Estratègia de Salut Cardiovascular de l’SNS de 2022, la prevalença de malalties cardiovasculars a Espanya afecta el 9,8% de la població i és lleugerament més freqüent en dones que no en homes (52,6% en dones i 47,4% en homes).

En referència exclusiva a l’ictus, a Espanya cada any pateixen un ictus 120.000 persones, de les quals se’n moren unes 25.000, mentre que en sobreviuen devers 40.000 amb alguna mena de seqüela. És la primera causa de discapacitat a Europa. A les Illes Balears, cada any es produeixen 2.100 casos d’ictus, dels quals moren unes 350 persones.

A més, es tracta de patologies amb molta morbiditat i seqüeles que condicionen altes taxes de cronicitat i discapacitat, cosa que minva la qualitat de vida dels pacients i que suposa un alt cost i més sobrecàrrega per als sistemes sanitaris. No obstant això, aquesta mortalitat ha anat descendint els darrers anys a conseqüència de la millora en l’abordatge i, especialment, de l’impuls a la prevenció i el control dels factors de risc vascular (hipertensió, diabetis, tabaquisme, obesitat, sedentarisme, dislipèmia, etc.).

Aquests factors de risc, comuns a les patologies cardiovasculars i a l’ictus, són modificables amb l’adopció d’hàbits de vida saludables i, per tant, es disposa d’una finestra d’oportunitat per reduir el risc vascular i evitar l’aparició d’aquestes malalties mitjançant la prevenció i la promoció de la salut, que constitueixen punts clau en l’abordatge d’ambdues patologies.

[Font: Conselleria de Salut. 08/03/2024]

[Foto: Conselleria de Salut]