El Banc Europeu d'Inversions (BEI) ha realitzat un prèstec, el de major quantia fins ara, a la ciència espanyola, per a donar suport a la I+D+i.: 1.200 milions que es destinaran a finançar les activitats que desenvolupen els centres i institucions de recerca públiques a Espanya fins a l'any 2020.

El BEI atorga aquests fons sota el marc del programa InnovFin per a la Ciència, una iniciativa conjunta del Grup BEI i la Comissió Europea, dissenyada específicament, per a fomentar la recerca, el desenvolupament i la innovació a Europa, i amb el suport del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la UE.

Llegeix més...

El Consell de Govern ha aprovat, a proposta de la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, el decret pel qual es crea i es regula el Registre d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El decret també formula el paper que han de tenir les AEI o clústers dins el sistema d’R+D+I de les Balears.

L’objectiu de tenir empreses i organismes agrupats és facilitar les pràctiques innovadores que millorin la competitivitat.

La inscripció en el Registre, que dependrà de la Direcció General d’Innovació i Recerca, també facilitarà la participació de les AEI inscrites a les convocatòries d’ajudes en matèria de suport a projectes de clústers-AEI.

El decret disposa que les agrupacions empresarials innovadores han de ser entitats sense finalitat de lucre i han de conformar, en un espai geogràfic o sector productiu, una combinació d’empreses i centres d’investigació o de formació públics o privats, involucrats en processos d’intercanvi col·laboratiu, dirigits a obtenir avantatges o beneficis derivats de l’execució de projectes concrets de caràcter innovador.

Llegeix més...

La consellera de Salut, Patricia Gómez, i la directora de la Unitat de Serveis Mèdics de Roche Farma, Gemma Palacios, van firmar un conveni de col·laboració mitjançant el qual Roche contribuirà econòmicament amb l’Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) per a la contractació d'un investigador predoctoral per evitar la fuga de talent investigador a la comunitat autònoma.

Així doncs, Roche Farma posa a disposició de l’IdISBa una dotació econòmica de 60.000 euros per a la contractació d'un investigador predoctoral de perfil bàsic o translacional amb una durada inicial de 24 mesos. L’IdISBa podrà prolongar aquest període podrà durant dotze mesos addicionals, amb l’avaluació científica prèvia dels resultats preliminars obtinguts i del grau d'avenç de la tesi doctoral, cas en què el finançament l’aportarà l'Institut.

Llegeix més...

L’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) obre la segona convocatòria dels programes “RADIX” i “FOLIUM” per a la contractació d’investigadors a la nostra comunitat autònoma; d’una banda, el programa d’incorporació d’investigadors postdoctorals “FOLIUM” i, de l’altra, el programa d’incorporació de líders júniors “RADIX”.

Ambdues convocatòries es publiquen en el BOIB núm. 8, de dia 17 de gener,  on podeu consultar més informació.

El programa FOLIUM compta en aquesta segona convocatòria amb 7 places d’investigadors postdoctorals, per incorporar-se a grups o línies de recerca liderades de forma preferent per investigadors emergents a l’IdISBa. La primera convocatòria del programa ha permès incorporar 4 investigadors postdoctorals. En conjunt, el programa FOLIUM incorporarà un total de 12 investigadors. 

A través del programa RADIX es pretén contractar investigadors principals emergents amb una trajectòria d’excel·lència en l’àmbit internacional i amb projecció de lideratge perquè s’incorporin a la plantilla investigadora de l’IdISBa.

Llegeix més...

L’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) convoca tres nous programes per a la captació de talent investigador (Junior, Tech i Clinic) que impulsaran la contractació a l’IdISBa, en règim de concurrència competitiva, de personal investigador i de suport a la recerca que puguin contribuir a la generació de valor i la producció de resultats en salut.

El programa TalentPlus Junior consistirà en la convocatòria de 5 contractes predoctorals en recerca en salut, per incorporar-los a línies de recerca de l’IdISBa per a la realització de la seva tesi doctoral.

Els contractes oferts seran de 48 mesos i tendran una dotació anual de 26.431,38€ (sou brut anual 20.600,00 €). Els contractes es complementaran amb una dotació addicional de fons per atendre despeses de matrícula al programa de doctorat i/o despeses de mobilitat (10.000,00 € dividits en quatre anualitats).

Llegeix més...

S’obre la convocatòria per a la inclusió de nous membres al Comitè d’Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB), amb preferència per especialistes en oncologia i llicenciats o graduats en Dret, per tal de cobrir a fons els principals camps de coneixement que generen la majoria d’assaigs clínics.

La tasca que han de desenvolupar els membres del CEI-IB és l’avaluació d’assaigs clínics, estudis postautorització i projectes d’investigació, i assistir mensualment a la reunió del Comitè, que es du a terme en horari de migdia i/o tarda. Els candidats participaran lliurement i sense remuneració.

Per a l’elecció de membres, es tendrà en compte l’experiència professional i en investigació, la formació específica en bioètica, epidemiologia, estadística i mètodes d’investigació.

Igualment, es tendrà en compte el fet insular, per tal de garantir, sempre que sigui possible, la representació de les illes de Menorca, d’Eivissa i de Formentera.

El termini per a la selecció de nous membres del CEI-IB finalitzarà el dia 15 de novembre de 2018.

Llegeix més...

6873 2L’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) informa que el pròxim 28 de setembre se celebra la Nit Europea dels Investigadors. Per aquest motiu, des de l’IdISBa s'han organitzat xerrades divulgatives informals per part dels investigadors de l’entitat, a tres espais de Palma:

- Café a Tres Bandas (Plaça de Barcelona, 20)
- La Biblioteca de Babel (Carrer Arabí, 3)
- Llibreria infantil i juvenil Baobab (Carrer de Guillem Galmés, 17)

Aquesta activitat s’emmarca en el projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodwska-Curie del programa Horitzó 2020, que té lloc a més de 250 ciutats europees des de l’any 2005.

El principal objectiu de l’activitat és apropar els investigadors als ciutadans perquè coneguin la seva feina, els beneficis que aporten a la societat i la repercussió de la seva recerca en la vida quotidiana.

Llegeix més...

La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme, Bel Busquets, ha presentat amb el president del Parlament de les Illes Balears, Baltasar Picornell, la jornada de Ciència en el Parlament que se celebrarà el pròxim 17 de setembre de 2018 en seu parlamentària. També els ha acompanyat, el rector de la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet, entre d’altres representants polítics.

El passat 27 de febrer es va aprovar al Parlament una Proposició no de llei relativa a participar en una iniciativa ciutadana independent anomenada #CienciaenelParlamento. En aquest acte un dels temes a tractar serà la política científica, i comptarà amb la presència de diputats de tots els grups parlamentaris i de científics dels organismes públics de recerca i d’instituts de recerca de les Illes.

Funcionament de la jornada

El dia de l’acte, un representant científic exposarà la proposta de cada temàtica i, a continuació, s’iniciarà un intercanvi de preguntes i suggeriments entre els diputats i els científics.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 78, de 26 de juny de 2018, s'ha publicat la Resolució de la directora general d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut, per la qual se sotmet a informació pública l'esborrany del Projecte de decret per a l'aprovació de l’Estatut del personal investigador laboral al servei dels instituts d’investigació sanitària de les Illes Balears.

Aquest Estatut té per objecte establir el règim jurídic del personal investigador dels instituts d’investigació sanitària de les Illes Balears integrats en el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, concretament, l’estructura de categories d’investigador i de la seva carrera investigadora, el procés de selecció i de contractació, el règim d’avaluació, així com els seus drets i obligacions i el règim d’extinció del contracte (vegeu Memòria d'impacte normatiu).

S’ha obert un procés d’informació pública, mitjançant el qual tots els ciutadans poden informar-se del Projecte de decret i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Llegeix més...

La Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (FBSTIB) va acollir una ponència sobre l'avanç de teràpies innovadores encaminades a combatre de forma específica alguns tipus de càncer.

Manel Juan, responsable de la Unitat d'Immunoteràpia de l'Hospital Clínic de Barcelona, va presentar les troballes en el camp de la immunoteràpia antitumoral a la sessió científica titulada “Immunoteràpia antitumoral: el CART19 com a mètode d'innovació”.

La ponència va tractar sobre un tipus específic d'immunoteràpia (Chimeric Antigen Receptor T Cells: CART), en la qual es manipulen genèticament les cèl·lules de defensa, limfòcits T, de pacients oncològics afectats de leucèmia amb un doble objectiu: atacar les cèl·lules tumorals existents i perpetuar-se dins de l'individu patrullant per tot el seu cos per eliminar qualsevol cèl·lula leucèmica que aparegui en el futur.

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.