El Consell de Govern ha estat informat del Pla d'Actuació 2016 previst per la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull (FISIB), dependent de la Conselleria de Salut, i que va ser aprovat el passat 17 de desembre pel seu Patronat.

Aquest Pla d'Actuació inclou els objectius i les activitats que es preveuen desenvolupar al llarg d'aquest exercici, entre els quals destaca donar compliment als objectius establerts en el Conveni de creació de l'Institut d'Investigació Sanitària de Palma (IdISPa), així com afrontar els reptes que s'imposen en l'actualitat i que han de conduir a la seva acreditació per part de l'Institut de Salut Carlos III.

El 2016 es preveu l'inici del procés d'acreditació de l'IdISPa com a institut d'investigació sanitària reconegut per l'Institut de Salut Carlos III, per la qual cosa ja s'han posat en marxa els mecanismes per sotmetre l'entitat a una auditoria.

Llegeix més...

En el BOE núm. 307, de 24 de desembre de 2015, s'ha publicat el Reial decret 1090/2015, de 4 de desembre, pel qual es regulen els assajos clínics amb medicaments, els Comitès d'Ètica de la Recerca amb medicaments i el Registre Espanyol d'Estudis Clínics.

Els assajos clínics amb medicaments són fonamentals perquè aquests s'autoritzin, es comercialitzen i arribin a la pràctica clínica dels pacients. Però aquesta recerca clínica ha de garantir la protecció de les persones participants i emparar-se en la normativa existent sobre el tema. Així mateix, els resultats hauran de contemplar-se en un marc de qualitat i transparència.

Aquest Reial decret, que entre altres coses, reforça la recerca clínica de medicaments orfes i de medicaments destinats al tractament de grups de població com ara nens, dones i gent gran, s'aplicarà als assajos clínics amb medicaments d'ús humà que es realitzin a Espanya, la finalitat dels quals és desenvolupar les disposicions per a l'aplicació a Espanya del Reglament de la Unió Europea, del Parlament Europeu i del Consell de l'any 2014. No obstant això, aquest Reglament deixa al desenvolupament nacional aspectes primordials, com són l'organització per la qual cada estat arriba a la posició única en l'avaluació dels aspectes ètics i el consentiment informat, entre d'altres.

Llegeix més...

El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de Reial decret sobre la regulació dels assajos clínics amb medicaments, els comitès d'ètica de la recerca amb medicaments i el registre espanyol d'estudis clínics.

Aquesta nova regulació s'adequa a la normativa de la Unió Europea, al mateix temps que manté i reforça la posició competitiva espanyola en l'àmbit dels assajos clínics. També enforteix la confiança de la societat en la recerca.

El nou projecte de Reial decret implica:

Llegeix més...

El Consell de Ministres ha aprovat la creació de l'Agència Estatal de Recerca, que comptarà amb els recursos humans i materials de la Secretaria d'Estat de R+D+I, amb la finalitat, entre d'altres, de millorar l'eficàcia dels serveis prestats per l'Administració General de l'Estat en matèria de R+D+I, incorporar les millors pràctiques internacionals d'avaluació i agilitzar els procediments administratius.

A través de l'Agència Estatal de Recerca es finançaran, s'avaluaran i es concediran els fons per a la R+D. Així mateix, l'Agència s'encarregarà del seguiment de les actuacions finançades per a la millora del mesurament dels resultats i del seu impacte.

Aquesta Agència també proporcionarà més estabilitat a les ajudes públiques de R+D i disposarà d'un sistema d'avaluació independent, basat en criteris científics i tècnics.

Llegeix més...

El Consell de Ministres ha aprovat la contractació de 800 científics i tècnics de suport, a la qual s'ha destinat un import de 86,7 milions d'euros. Les convocatòries es publicaran les semanes properes.

La finalitat de les ajudes és impulsar, a través de convocatòries en concurrència competitiva, la incorporació de científics amb una trajectòria destacada, i també de personal tècnic de suport, al mateix temps que es millora la seva especialització i formació.

Les ajudes, dividides en diverses convocatòries, permetran la contractació de personal de R+D+I a centres i organismes de recerca.

Convocatòries per a investigadors i personal de suport:

Llegeix més...

La Comissió Europea ha realitzat, en el marc del Tercer Programa d'Acció de la Unió Europea en l'àmbit de la salut (2014-2020), la convocatòria de candidatures 2015.

Aquesta convocatòria està formada per propostes per les quals es concedirà una contribució financera a accions específiques en forma de subvencions a projectes en l'àmbit de suport als estats membres sota especial pressió migratòria en resposta als desafiaments relacionats amb la salut.

El termini per a la presentació de les propostes finalitza el 12 de novembre de 2015.

Llegeix més...

La Unió Europea té previst invertir 75 milions d'euros en els propers dos anys per a la recerca en malalties rares, d'acord amb el que es va manifestar al Workshop en Recerca sobre Malalties Rares, celebrat a Santa Cruz de Tenerife. La recerca en aquest tipus de malalties és un dels objectius essencials del programa Horitzó 2020.

La recerca fomentada per Europa se centrarà en dues línies:

  • Caracterització diagnòstica de les malalties rares. Hi haurà un sol projecte al qual es destinaran 15 milions d'euros.
  • Obtenció de noves teràpies. Es preveu que es puguin realitzar entre 10 i 15 projectes que obtindran els 60 milions restants.
Llegeix més...

La Comissió Europea invertirà prop de 16.000 milions d'euros en activitats de recerca i innovació durant els dos propers anys en el marc del programa de finançament de la recerca i la innovació, Horitzó 2020, gràcies al nou programa de treball, que s'ha aprovat per al 2016-2017.

Aquesta quantitat es dedicarà als esforços científics europeus sobre recerca i innovació d'alt nivell, centrats en les prioritats a llarg termini de la Unió Europea i en els reptes socials més apressants.

El programa donarà suport a diverses iniciatives transversals. S'afrontaran i investigaran els reptes socials que vagin sorgint, entre ells, els de caràcter sanitari, com per exemple nous brots de malalties i, especialment, el virus de l'Ebola.

Llegeix més...

L'Institut d'Investigació Sanitària de Palma (IdISPa) prepara l'Estratègia en Recursos Humans d'Investigació 2016-2019 (Human Resources Strategy for Researchers, HRS4R).

Aquesta Estratègia està relacionada amb la Carta Europea del Investigador i el Codi de Conducta per la Contractació d'Investigadors (Declarations of endorsement of Charter & Code) de la Comissió Europea, documents fonamentals que afovereixen la mobilitat dels investigadors i homogeneïtzen les seves condicions laborals a nivell europeu.

A continuació se citen alguns dels principis exposats a la Carta i al Codi esmentats anteriorment:

Llegeix més...

La secretària d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, Carmen Vela, i el director de l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII), Jesús Fernández, han presentat el portal 'Fondo de Investigación en Salud'.

L'ISCIII pretén a través d'aquesta plataforma apropar els projectes de recerca en salut a la societat, sobretot als pacients amb malalties que necessiten d'avanços de la ciència. Al mateix temps que es difon l'activitat investigadora realitzada en el sector públic.

Es donaran a conèixer, entre altres aspectes, l'objectiu del projecte, la data d'inici i finalització del mateix.

Llegeix més...
El Web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.