L’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) convoca tres nous programes per a la captació de talent investigador (Junior, Tech i Clinic) que impulsaran la contractació a l’IdISBa, en règim de concurrència competitiva, de personal investigador i de suport a la recerca que puguin contribuir a la generació de valor i la producció de resultats en salut.

El programa TalentPlus Junior consistirà en la convocatòria de 5 contractes predoctorals en recerca en salut, per incorporar-los a línies de recerca de l’IdISBa per a la realització de la seva tesi doctoral.

Els contractes oferts seran de 48 mesos i tendran una dotació anual de 26.431,38€ (sou brut anual 20.600,00 €). Els contractes es complementaran amb una dotació addicional de fons per atendre despeses de matrícula al programa de doctorat i/o despeses de mobilitat (10.000,00 € dividits en quatre anualitats).

Llegeix més...

S’obre la convocatòria per a la inclusió de nous membres al Comitè d’Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB), amb preferència per especialistes en oncologia i llicenciats o graduats en Dret, per tal de cobrir a fons els principals camps de coneixement que generen la majoria d’assaigs clínics.

La tasca que han de desenvolupar els membres del CEI-IB és l’avaluació d’assaigs clínics, estudis postautorització i projectes d’investigació, i assistir mensualment a la reunió del Comitè, que es du a terme en horari de migdia i/o tarda. Els candidats participaran lliurement i sense remuneració.

Per a l’elecció de membres, es tendrà en compte l’experiència professional i en investigació, la formació específica en bioètica, epidemiologia, estadística i mètodes d’investigació.

Igualment, es tendrà en compte el fet insular, per tal de garantir, sempre que sigui possible, la representació de les illes de Menorca, d’Eivissa i de Formentera.

El termini per a la selecció de nous membres del CEI-IB finalitzarà el dia 15 de novembre de 2018.

Llegeix més...

6873 2L’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) informa que el pròxim 28 de setembre se celebra la Nit Europea dels Investigadors. Per aquest motiu, des de l’IdISBa s'han organitzat xerrades divulgatives informals per part dels investigadors de l’entitat, a tres espais de Palma:

- Café a Tres Bandas (Plaça de Barcelona, 20)
- La Biblioteca de Babel (Carrer Arabí, 3)
- Llibreria infantil i juvenil Baobab (Carrer de Guillem Galmés, 17)

Aquesta activitat s’emmarca en el projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodwska-Curie del programa Horitzó 2020, que té lloc a més de 250 ciutats europees des de l’any 2005.

El principal objectiu de l’activitat és apropar els investigadors als ciutadans perquè coneguin la seva feina, els beneficis que aporten a la societat i la repercussió de la seva recerca en la vida quotidiana.

Llegeix més...

La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme, Bel Busquets, ha presentat amb el president del Parlament de les Illes Balears, Baltasar Picornell, la jornada de Ciència en el Parlament que se celebrarà el pròxim 17 de setembre de 2018 en seu parlamentària. També els ha acompanyat, el rector de la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet, entre d’altres representants polítics.

El passat 27 de febrer es va aprovar al Parlament una Proposició no de llei relativa a participar en una iniciativa ciutadana independent anomenada #CienciaenelParlamento. En aquest acte un dels temes a tractar serà la política científica, i comptarà amb la presència de diputats de tots els grups parlamentaris i de científics dels organismes públics de recerca i d’instituts de recerca de les Illes.

Funcionament de la jornada

El dia de l’acte, un representant científic exposarà la proposta de cada temàtica i, a continuació, s’iniciarà un intercanvi de preguntes i suggeriments entre els diputats i els científics.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 78, de 26 de juny de 2018, s'ha publicat la Resolució de la directora general d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut, per la qual se sotmet a informació pública l'esborrany del Projecte de decret per a l'aprovació de l’Estatut del personal investigador laboral al servei dels instituts d’investigació sanitària de les Illes Balears.

Aquest Estatut té per objecte establir el règim jurídic del personal investigador dels instituts d’investigació sanitària de les Illes Balears integrats en el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, concretament, l’estructura de categories d’investigador i de la seva carrera investigadora, el procés de selecció i de contractació, el règim d’avaluació, així com els seus drets i obligacions i el règim d’extinció del contracte (vegeu Memòria d'impacte normatiu).

S’ha obert un procés d’informació pública, mitjançant el qual tots els ciutadans poden informar-se del Projecte de decret i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Llegeix més...

La Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (FBSTIB) va acollir una ponència sobre l'avanç de teràpies innovadores encaminades a combatre de forma específica alguns tipus de càncer.

Manel Juan, responsable de la Unitat d'Immunoteràpia de l'Hospital Clínic de Barcelona, va presentar les troballes en el camp de la immunoteràpia antitumoral a la sessió científica titulada “Immunoteràpia antitumoral: el CART19 com a mètode d'innovació”.

La ponència va tractar sobre un tipus específic d'immunoteràpia (Chimeric Antigen Receptor T Cells: CART), en la qual es manipulen genèticament les cèl·lules de defensa, limfòcits T, de pacients oncològics afectats de leucèmia amb un doble objectiu: atacar les cèl·lules tumorals existents i perpetuar-se dins de l'individu patrullant per tot el seu cos per eliminar qualsevol cèl·lula leucèmica que aparegui en el futur.

Llegeix més...

L’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) convoca dos nous programes per a la contractació d’investigadors a la nostra comunitat autònoma: d’una banda, el programa d’incorporació d’investigadors postdoctorals “FOLIUM”; i de l’altra, el programa d’incorporació de líders juniors “RADIX”

En aquesta convocatòria el programa FOLIUM compta amb 6 places d’investigadors postdoctorals, per incorporar-se a grups o línies de recerca liderades de forma preferent per a investigadors emergents a l’IdISBa. La segona convocatòria del programa, prevista per al gener de 2019, incorporarà 6 investigadors postdoctorals més, d'aquesta manera s’assoliran els 12 investigadors postdoctorals que preveu el projecte.

A través del programa RADIX es pretén contractar investigadors principals emergents amb una trajectòria d’excel·lència en l’àmbit internacional i amb projecció de lideratge perquè s’incorporin a la plantilla investigadora de l’IdISBa.

Llegeix més...

Atenció Primària de Mallorca va celebrar unes jornades els dies 7 i 8 de juny, en el Centre de Cultura Sa Nostra (Palma) per donar a conèixer i fer balanç dels darrers avenços i projectes d’investigació. Amb una participació de unes 120 persones, el dia 7 es van presentar setze projectes —alguns d’ells en desenvolupament i d’altres ja conclosos—, es van impartir tres tallers, dues conferències i es van fer disset presentacions orals i pòsters, a més d'altres activitats per tal d’aprofundir en les línies d’investigació d’atenció primària.

Un dels focus en què vol incidir la Unitat d’Investigació d’Atenció Primària de Mallorca —i que dona títol a la conferència inaugural de Gonzalo Grandes, cap de Recerca d'Atenció Primària de Biscaia— és la investigació en implementació, és a dir, la complexitat que de vegades es planteja a l’hora de traslladar un descobriment (un nou medicament, una mesura preventiva eficaç, etc.) a la pràctica clínica per tal que els pacients se’n puguin beneficiar. Un altre dels punts forts d’aquesta jornada va ser l'aposta per la prevenció i la promoció de la salut, ja que si es millora la salut de la població i la capacitat de l’individu per cuidar-se millor, es poden evitar múltiples problemes de salut en el futur.

Llegeix més...

L'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) ha passat recentment a formar part de la Xarxa d'Entitats Gestores d'Investigació Clínica, Sanitària i Hospitalària (REGIC) com a entitat associada. Aquesta Xarxa aglutina Entitats Gestores de R+D+I del Sector Sanitari de tot el territori espanyol

Les 29 entitats que actualment conformen la REGIC, entre elles l’IdISBa, manifesten la seva preocupació per la reducció del finançament en R+D i els nombrosos problemes administratius que comprometen la ciència espanyola, tal com manifesten en el seu informe els centres i unitats d'excel·lència en recerca distingits pel Programa Severo Ochoa i Maria de Maeztu (aliança SOMMa).

Els objectius de la REGIC són:

Llegeix més...

L'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) ha passat recentment a formar part de la Xarxa d'Entitats Gestores d'Investigació Clínica Hospitalària i Biosanitària (REGIC) com a entitat associada.

La REGIC és la primera associació d'entitats gestores d'investigació clínica creada a Espanya a instància dels professionals, per tal de compartir experiències i crear un espai d'interacció i formació en la gestió de R+D+I sanitària.

Aquesta associació està constituïda per 29 membres associats, 17 dels quals són Instituts d'Investigació Sanitària (IIS) i 15 d'aquests són IIS acreditats per l’Institut de Salut Carlos III (ISCIII), el que representa un 45 % de la totalitat dels IIS acreditats fins ara.

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.