Des de fa anys, l’Hospital de Manacor aposta per la docència i s’ha convertit en un centre de formació per als estudiants. Així, cada estiu, al llarg dels mesos de juliol i agost, l'Hospital rep a diversos serveis els estudiants de medicina en pràctiques. Aquestes estades s’organitzen des del Departament de Docència.

Els estudiants, més d’una vintena enguany, faran pràctiques clíniques i pràctiques clíniques bàsiques, depenent de l’any d’estudis que cursin a la universitat. Des del Departament de Docència es fa el control i la supervisió de la formació dels alumnes, i cadascun compta amb un tutor al servei on fa les pràctiques.

Per una altra banda, a més dels estudiants de medicina —que l’any passat pertanyien a 20 universitats diferents, sobretot de Barcelona—, també hi tenen cabuda els estudiants de les especialitats d’infermeria i de fisioteràpia, que l’any passat varen ser un total de 46. Pel que fa als auxiliars d’infermeria, a l’Hospital de Manacor se n’han format 30 i també 3 especialistes en bioquímica i tècnics de raigs X.

Llegeix més...

El Ministeri de Sanitat ha publicat les places que varen quedar vacants després de l'adjudicació en la darrera convocatòria de les proves selectives per accedir a les places de formació sanitària especialitzada per a graduats/diplomats en infermeria.

Entre les places que varen quedar sense cobrir, n'hi ha una que correspon a l'Hospital de Manacor.

Aquestes places poden ser adjudicades als aspirants que inicialment no varen obtenir plaça en els actes d'assignació de la convocatòria original.

Per a l'assignació de places, els aspirants seleccionats en la prova selectiva de 2013 hauran de comparèixer el dia 25 de juny a les 11.00 hores en la Mesa d'Assignació formada expressament per aquest cas en la sala internacional del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. L'assignació de places s'iniciarà amb una sessió per als aspirants que participin en el torn de persones amb discapacitat, ja que en l'assignació ordinària de places no es va cobrir el 7 % destinat a aquest col·lectiu.

També es pot realitzar una sol·licitud a través dels mitjans telemàtics fins a dotze hores abans del moment en què s’inicia la sessió on l'interessat estigui citat per comparèixer. Es pot trobar informació addicional sobre la presentació telemàtica i altres detalls relacionats amb la convocatòria a l'enllaç que es proporciona a continuació.

Llegeix més...

La Gerència de l’Hospital Universitari Son Espases ha volgut donar la benvinguda als residents en un centre de tercer nivell, modern i amb totes les infraestructures per a la seva formació. Així mateix, se’ls ha recordat que la feina i la dedicació d’aquests propers anys serà clau en la seva inserció en el mercat laboral i que en un futur es tendrà molt en compte l’opinió dels serveis sobre les seves capacitats a l'hora de decidir les noves incorporacions a la plantilla del centre.

Des de la Gerència, també s’ha fet referència a la bona direcció de la Unitat de Docència de l’Hospital que, durant els propers anys, serà molt exigent per tal d’aconseguir uns professionals sanitaris excel·lents. També, s’ha fet un especial esment al treball incansable, a la responsabilitat en l’atenció dels pacients i a la il·lusió renovada que s’espera que aportin els nous residents.

Llegeix més...

El conseller de Salut, Martí Sansaloni, ha presidit l’acte de graduació de l’onzena promoció de la Unitat Docent de Comares de les Illes Balears, que han acabat la formació en l’especialitat d’obstetrícia i ginecologia. A l’acte, també hi han assistit el director general de Salut Pública, Rafael Santiso, i la gerent de l’Hospital de Manacor, Catalina Vadell.

Un total de catorze comares han acabat la formació d’especialistes en infermeria obstètrica i ginecològica a les Illes Balears. Cal recordar que, com en anys anteriors, la part teòrica ha anat a càrrec de la Unitat Docent de Comares de la Conselleria de Salut, i les pràctiques s’han fet als hospitals públics de Manacor, Son Llàtzer, Son Espases, Inca, Can Misses, i als centres d’Atenció Primària de les Illes Balears.

Llegeix més...

Les proves d'avaluació de la competència professional previstes en el procediment excepcional d'accés al títol de metge especialista en medicina familiar i comunitària, en la seva edició corresponent al 2014, se celebraran el pròxim diumenge 30 de març de 2014, a les 10.00 h, a les seus situades a Fuenlabrada (Madrid), Barcelona i Sevilla.

La prova combinarà quatre tipus distints de formats d'avaluació i en la seva elaboració i configuració final, el comitè coordinador ha estat assistit per membres de la Comissió Nacional de l'Especialitat i per diversos experts en valoració de competències, membres de les tres societats científiques de Medicina Familiar i Comunitària.

En conjunt, la prova consta de 122 preguntes i té una durada de 3 hores i mitja:

  • 3 simulacions escèniques virtuals, exposades mitjançant vídeos, sobre els quals s’avaluaran 38 preguntes.
  • 60 preguntes amb resposta d'elecció múltiple, amb o sense imatges associades.
  • 4 casos clínics simulats, cadascun amb 3 preguntes amb resposta d'elecció múltiple.
  • 3 casos clínics amb qüestionaris de raonament clínic (script concordance test), cada quatre preguntes basades en hipòtesis clíniques.
Llegeix més...

Després de la detecció d'alguns errors en el text de la resolució que estableix les bases per les proves objectives de metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària, la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha efectuat algunes modificacions. En concret, les modificacions es refereixen a un error en l'assignació del lloc de realització de l'examen per als aspirants de les Illes Balears. Per error es va consignar com a localitat d'examen per als aspirants d'aquesta comunitat la localitat de Fuenlabrada (Madrid), en lloc de Barcelona.

A la pàgina 17207, a la Base Primera, punt 2, apartat b), on diu:

«Aspirantes que desarrollan su ejercicio profesional o, en su defecto cuyo domicilio de notificaciones se sitúe dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cataluña: Localidad: Barcelona»,

Ha de dir:

Llegeix més...

En el BOE. núm. 45 de 21 de febrer de 2014 s'ha publicat la Resolució de 27 de gener de 2014, de la Direcció General d'Ordenació Professional, per la qual es publiquen les bases comunes de la prova objectiva prevista en l'article 3 del Reial decret 1753/1998, de 31 de juliol, aplicables a les convocatòries realitzades per les diferents comunitats autònomes per als aspirants admesos al procediment excepcional d'obtenció del títol de metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària.

L'any 1998 es va articular de forma excepcional i transitòria l'accés al títol d'aquesta especialitat per als professionals que haguessin obtingut el títol de llicenciat en Medicina amb anterioritat a 1 de gener de 1995 i reunissin altres requisits especificats a la normativa. Posteriorment es va modificar la norma i es va fixar el 31 de maig de 2013 com a data límit per a la presentació d'aquest tipus de sol·licituds.

Llegeix més...

En el BOE del 14 d'octubre s'ha publicat una correcció d'errades referent a la data de publicació de resultats provisionals de les proves d'accés a places de formaciósanitària especialitzada per a graduats/diplomats en Infermeria.

Així la publicació de les relacions provisionals de resultats serà a partir de dia 28 de febrer de 2014.

Llegeix més...

En el BOE núm. 228 de 23/09/2013 s'ha publicat l'ordre SSI/1695/2013, de 12 de setembre, per la qual s'aprova la convocatòria de proves selectives 2013 per a l'accés l'any 2014, a places de formació sanitària especialitzada per a Metges, Farmacèutics i altres graduats/llicenciats universitaris de l'àmbit de la Psicologia, la Química, la Biologia i la Física.

Una vegada exposades per les comunitats autònomes les propostes d'ofertes de places en FSE, la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut ha fixat l'oferta final de places distribuïdes de la següent forma:

Llegeix més...

En el BOE núm. 228 de 23 de setembre s'ha publicat l'ordre SSI/1694/2013, de 12 de setembre, per la qual s'aprova la convocatòria de prova selectiva 2013, per a l'accés l'any 2014, a places de formació sanitària especialitzada (FSE) per a graduats/diplomats en Infermeria.

Una vegada exposades per les comunitats autònomes les propostes d'ofertes de places en FSE, la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut ha fixat l'oferta final per a graduats/diplomats en Infermeria en 953 places. El nombre de places a cobrir per persones discapacitades, es correspon amb el 7 % de la totalitat de les places ofertes.

Llegeix més...
El Web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.