La consellera de Salut, Patricia Gómez, acompanyada per la directora general d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut, Margalida Frontera, ha donat la benvinguda als 129 residents que comencen la formació especialitzada en els hospitals públics i en els centres sanitaris d'Atenció Primària de les Illes Balears en un acte que ha tengut lloc a l'Hospital Son Llàtzer.

La consellera ha manifestat que promoure la formació dels professionals "és el motor del sistema de salut". Gómez ha anunciat que en aquests moments s'està enllestint el nou decret autonòmic de formació especialitzada "amb el qual pretenem donar rellevància a la figura del tutor de residents, al cap d'estudis i a tots els que intervenen en la formació". El decret servirà també per reforçar el Pla Transversal de Formació de Residents amb l'objectiu de garantir que durant el període de residència s'adquireix la màxima formació possible.

Llegeix més...

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha assistit a l'acte de graduació de catorze comares que han acabat la residència a la Unitat Docent d'Infermeria Obstetricoginecològica a les Illes Balears. Cal recordar que, igual que en altres anys, la part teòrica ha estat a càrrec de la Unitat Docent de Comares de la Conselleria de Salut, i les pràctiques han tengut lloc en els hospitals públics de Manacor, Son Llàtzer, Son Espases, Inca i Can Misses. Aquesta és la dotzena promoció de comares a les Illes Balears.

La consellera de Salut, Patricia Gómez, i la directora mèdica de l'Hospital Universitari Son Espases, Yolanda Montenegro, han estat les encarregades de lliurar els diplomes a les noves comares. En total han estat catoze comares graduades, 4 a l'Hospital Universitari Son Espases; 4 a l'Hospital Son Llàtzer; 2 a l'Hospital de Manacor; 2 a l'Hospital Can Misses, i 2 a l'Hospital d'Inca.

Llegeix més...

El dia 4 de maig, a la sala d'actes de l'Hospital Son Llàtzer, es va celebrar l'acte de comiat dels 31 residents de formació sanitària que han desenvolupat la seva tasca formativa en aquest centre.

Metges que al llarg de 4 o 5 anys s'han format en les diverses especialitats sanitàries que es poden cursar a l'Hospital Son Llàtzer.

Especialitats com ara Anestèsia i Reanimació, Aparell Digestiu, Cirurgia General, Dermatologia, Traumatologia, Endocrinologia i Nutrició, Farmàcia hospitalària, Hematologia i Hemoteràpia, Medicina del Treball, Medicina Familiar i Comunitària, Medicina Interna, Neurologia, Obstetrícia i Ginecologia, Oncologia Mèdica, Pediatria, Psiquiatria, i Urologia.

Llegeix més...

Els 12 metges residents MIR de la Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària de Menorca s'han sotmès a una prova d'avaluació amb l'objectiu de valorar els coneixements i competències que van adquirint durant el període de quatre anys que dura la seva formació, i poder així reforçar positivament la seva evolució al llarg de l'especialitat.

La prova, denominada Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada (ACOE), va tenir lloc dijous passat al centre de salut Verge del Toro de Maó. Segons explica el Dr. José Antonio Vidal, cap d'estudis de la Unitat Docent de l'Àrea de Salut de Menorca, l'ACOE és un format d'examen que incorpora diversos instruments d’avaluació i es desenvolupa al llarg de successives estacions que simulen situacions clíniques. La potència d'aquest format radica en la combinació de mètodes d'avaluació, de manera que és capaç d'explorar els coneixements tant teòrics com a pràctics (el saber), com es relacionen aquests coneixements i la manera d'integrar-los en una situació concreta (el saber com) i com s'apliquen les competències que es posseeixen davant una situació similar a la realitat (el demostrar com).

Llegeix més...

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport manté el termini obert de la convocatòria 2015, sobre la concessió i expedició del Títol d'Especialista en Ciències de la Salut, per via de residència i alumnat, fins al 15 de març de 2016.

Les especialitats en Ciències de la Salut pel sistema de residència que figuren relacionades en l'annex I del Reial decret 183/2008, de 8 de febrer, es classifiquen, segons la titulació requerida per accedir-hi, en especialitats mèdiques, farmacèutiques, de psicologia, d'infermeria i multidisciplinàries.

Una vegada que els residents finalitzin la formació i en l'avaluació final obtinguin la qualificació positiva, s'emetrà l'Ordre de Concessió del Títol d'Especialista en Ciències de la Salut.

Llegeix més...

En el BOE núm. 224, de 18 de setembre de 2015, s'ha publicat l'Ordre SSI/1892/2015, de 10 de setembre, per la qual s'aprova l'oferta de places i la convocatòria de proves selectives 2015 per a l'accés durant l'any 2016, a places de formació sanitària especialitzada per a metges, farmacèutics, infermers i altres graduats/llicenciats universitaris de l'àmbit de la Psicologia, la Química, la Biologia i la Física.

La Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut, d'acord amb les peticions de les comunitats autònomes i els informes sol·licitats, ha aprovat la convocatòria i l'oferta de places, tant del sector públic com del sector privat. Les places, distribuïdes per comunitats autònomes, corresponen a les especialitats següents:

Llegeix més...

En el BOE núm. 223, de 17 de setembre de 2015, s'ha publicat la Resolució de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es convoca la prova objectiva corresponent a l'accés al títol d'Infermer Especialista en Infermeria Pediàtrica.

Els aspirants admesos en aquesta prova disposaran de tres convocatòries que es realitzaran el 2015: les dues primeres se celebraran els dies 24 i 25 d'octubre de 2015, mentre que la tercera convocatòria serà el dia 22 de novembre de 2015 i va dirigida als aspirants que no es presentin en la data assignada per al primer examen o que no hagin superat la prova, que serà comuna per a tots.

La prova es durà a terme a la Universitat Complutense de Madrid.

Llegeix més...

En el BOE núm. 179, de 28 de juliol de 2015, s'ha publicat el Reial decret 639/2015, de 10 de juliol, pel qual es regulen els Diplomes d'Acreditació i els Diplomes d'Acreditació Avançada.

L'any 2003 es va regular la formació i el desenvolupament dels professionals sanitaris per aconseguir la millora de la qualitat del Sistema Nacional de Salut, així com l'ordenació de les professions sanitàries per normalitzar els aspectes bàsics de les professions sanitàries titulades.

El sistema d'acreditació de la formació continuada es va desenvolupar el 2007, determinant, entre altres coses, la composició i les funcions de la Comissió de Formació Continuada de les professions sanitàries.

El Diploma d'Acreditació certifica que el professional sanitari ha assolit les competències i els requisits de formació continuada establerts en una àrea funcional específica per un període de temps determinat.

El Diploma d'Acreditació Avançada certifica el mateix, però amb aquest també s'acredita l'adequació a alguna pràctica professional de major qualificació.

Llegeix més...

Bibliosalut ha participat en el Pla Transversal de Formació de Residents 2014-15, del Servei de Formació Sanitària de la Conselleria de Salut, organitzant i impartint 8 edicions del curs PubMed: Cerca bibliogràfica a la base de dades MEDLINE, obligatori per als residents de primer any.

Un total de 98 alumnes han rebut aquesta formació a Mallorca, Menorca i Eivissa. Això suposa un 78,3 % d’ocupació de les 120 places que s’oferien per assistir a aquests cursos i un increment de l’1,3 % respecte al curs anterior 2013-2014.

Un 79 % de l’alumnat va respondre l’enquesta de satisfacció i aquests són els resultats obtinguts, amb les notes següents (mitjana sobre 10) per cada un d’aquests aspectes:

Llegeix més...

A la seu electrònica del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport està disponible des de l'1 de maig de 2015, l'aplicació informàtica per a la inscripció dels residents i alumnes que superin el seu període de formació com a especialistes en Ciències de la Salut a partir de maig de 2015.

A partir d'aquest moment, els nous especialistes podran sol·licitar l'expedició del seu títol, prèvia inscripció a la Seu Electrònica del Ministeri d'Educació.

Llegeix més...

Calendari de formació