El director general de Salut Pública i Consum, Luis Rafael Santiso, ha donat la benvinguda als 127 residents que començaran la seva formació especialitzada en els hospitals públics i en els centres sanitaris d'Atenció Primària de les Illes Balears en un acte que ha tengut lloc a l'Hospital Universitari Son Espases. En total s'han cobert el 99 % de places ofertes.

Entre els 127 residents, hi ha 98 professionals de medicina, 23 d'infermeria, 2 de psicologia, 3 de farmàcia i 1 de radiofísica. Durant els propers anys es formaran en les especialitats que les Illes Balears tenen acreditades per a la formació sanitària especialitzada.

Distribuïts per illes, 117 residents faran la formació especialitzada a Mallorca, 6 a Eivissa i 4 a Menorca. L'Hospital Universitari Son Espases n'acollirà 55; l'Hospital Son Llàtzer, 22; l'Hospital de Manacor, 4; l'Hospital Can Misses, 2, i l'Hospital Comarcal d'Inca, 2. La resta es distribuiran entre les diferents unitats docents multiprofessionals i d'Atenció Primària.

Llegeix més...

El Servei de Salut ha subscrit un conveni de col·laboració docent amb la Conselleria de Salut per crear i organitzar la Unitat Docent Multiprofessional de Pediatria de les Illes Balears (UDMP-IB) amb l’objectiu de donar formació a residents en les àrees del programa de les especialitats de pediatria i d’infermeria pediàtrica. El conveni —que té una durada d’un any, prorrogable de manera tàcita per períodes anuals— ha estat signat avui dematí pel conseller de salut, Martí Sansaloni, i el director general del Servei de Salut, Miquel Tomàs.

La UDMP-IB estarà formada pels dispositius docents de l’Hospital Universitari Son Espases, de l’Hospital Son Llàtzer, dels centres d’Atenció Primària i de la Gerència del SAMU 061. Aquests centres tenen una àmplia experiència docent en formació sanitària especialitzada, i actualment estan acreditats per a la formació de nou residents per any en l’especialitat de pediatria. La UDMP-IB permetrà, a més, la formació d’especialistes en infermeria pediàtrica.

Llegeix més...

En el BOE núm. 74, de 27 de març de 2015, s'ha publicat la Resolució de 23 de març de 2015, de la Direcció General d'Ordenació Professional, per la qual es convoquen els actes d'assignació de places corresponents a les proves selectives de 2014, per a l'accés l'any 2015, a les places de Formació Sanitària Especialitzada (FSE) per a metges, farmacèutics, infermers i altres graduats/llicenciats universitaris de l'àmbit de la Psicologia, la Química, la Biologia i la Física.

El mes de setembre de 2014 es va aprovar la convocatòria d'aquestes proves selectives per a les places de Formació Sanitària Especialitzada (FSE).

Una vegada aprovades les relacions definitives dels participants que han superat les proves, i d'acord amb la normativa vigent, es convoquen els actes d'assignació de places.

Llegeix més...

El Consell de Ministres ha aprovat mitjançant un Reial decret, la regulació del Registre d'Activitat d'Atenció Sanitària Especialitzada, un sistema d'informació oficial, emmarcat en el Sistema d'Informació Sanitària.

Entre els objectius d'aquest registre, cal destacar-ne els següents:

  • Conèixer la demanda assistencial i la morbiditat en el marc de l'atenció especialitzada i donar suport als estudis de recerca clínica, epidemiològica i d'avaluació de serveis sanitaris i de resultats en salut.
Llegeix més...

Bibliosalut participa en el Pla Transversal de Formació de Residents 2014-15, del Servei de Formació Sanitària de la Direcció General de Salut Pública i Consum, organitzant i impartint 8 edicions del curs PubMed: Cerca bibliogràfica a la base de dades MEDLINE (6 a Palma, 1 a Maó i 1 a Eivissa), obligatori per als residents de primer any.

Els R1 tenen preferència per inscriure's en aquests cursos, però també estan oberts als residents d'altres anys, així com a professionals no residents del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOE núm. 11, de 13 de gener de 2015, s'ha publicat la Resolució de 7 de gener de 2015, de la Direcció General d'Ordenació Professional, per la qual es nomenen les comissions qualificadores dels exercicis dels metges, farmacèutics, infermers i altres graduats / llicenciats universitaris de l'àmbit de la psicologia, química, biologia i física, corresponents a les proves selectives de 2014.

El mes de setembre de 2014, es va publicar la convocatòria de les proves selectives de 2014 per a l'accés durant l'any 2015 a les places de formació sanitària especialitzada.

Ara en aquest BOE es publiquen:

Llegeix més...

L'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) va acollir la darrera sessió de les II Jornades de Tutors de Formació Sanitària Especialitzada de les Illes Balears, organitzades per la Direcció General de Salut Pública i Consum i l'EBAP. En aquesta trobada es van tractar temes de gran importància per als tutors dels futurs especialistes de ciències de la salut de la nostra comunitat.

En aquesta edició, hi han assistit devers 100 tutors de les diferents unitats docents acreditades a les Illes Balears, en què actualment es formen un total de 540 persones, entre metges, infermers, psicòlegs, farmacèutics, biòlegs, químics i radiofísics.

Durant la jornada es va tractar el reconeixement de la figura del tutor, paper bàsic dins la formació sanitària especialitzada. Els participants també han assistit a una conferència sobre el Reial decret 639/2014 de la troncalitat, que modifica i regula el sistema actual de formació. En aquest encontre també han estat presents col·laboradors docents, professionals que, sense tenir la responsabilitat de planificar les activitats dels residents, duen a terme i supervisen la seva activitat diària habitual.

Llegeix més...

En el BOE núm. 26, de 10 d'octubre, s'ha aprovat l'Ordre SSI/1674/2014, de 10 de setembre, per la qual s'aprova l'oferta de places i la convocatòria de proves selectives 2014 per a l'accés l'any 2015, a places de Formació Sanitària Especialitzada (FSE) per a metges, farmacèutics, infermers i altres graduats/llicenciats universitaris de l'àmbit de la psicologia, química, biologia i física.

La Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut va fixar la proposta d'oferta de places en Formació Sanitària Especialitzada (FSE).

És la primera vegada que les especialitats en ciències de la salut s'obren en convocatòria única per a totes les titulacions universitàries de grau, incitant en l'àmbit de la sanitat, una cultura que progressa cap a la interdisciplinarietat i multidisciplinarietat.

Aiximateix, en aquesta convocatòria s'ofereixen places en règim d'alumnat per a l'especialitat de medicina legal i forense, medicina de l'educació física i de l'esport i d'hidrologia mèdica. A l'àrea de farmàcia, s'ofereix l'especialització de farmàcia industrial i galènica.

Llegeix més...

El Ple de la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut ha establert l'oferta de places de Formació Sanitària Especialitzada (FSE), corresponent a la convocatòria 2014-2015, d'acord amb les propostes de les Comunitats Autònomes.

El nombre de places que s'ofereixen ascendeix a un total de 7.527, les quals seran aprovades per la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

La convocatòria serà única per a totes les titulacions i segons això la distribució de les places serà la següent: metges: 6.102; infermers: 959; farmacèutics: 264; psicòlegs: 127; biòlegs: 30; radiofísics: 30 i químics: 15.

Llegeix més...

En el BOE núm. 190, de 6 d'agost, s'ha publicat el Reial decret 639/2014, de 25 de juliol, pel qual es regula la troncalitat, la reespecialització troncal i les àrees de capacitació específica, s'estableixen les normes aplicables a les proves anuals d'accés a places de formació i altres aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada en ciències de la salut i es creen i modifiquen determinats títols d'especialista.

Com a continuació de les diferents normes de regularització de les professions sanitàries, aquest Reial decret estableix el següent:

Llegeix més...
El Web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.