En el BOIB núm. 78, de 26 de juny de 2018, s'ha publicat la Resolució de la directora general d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut, per la qual se sotmet a informació pública l'esborrany inicial del Projecte de decret pel qual es regula l’ordenació del sistema de formació sanitària especialitzada en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Aquest Projecte de decret té per objecte l’ordenació dels sistema de formació sanitària especialitzada a les Illes Balears, de conformitat amb el que estableix el Reial decret 183/2008, de 8 de febrer, pel qual es determinen i classifiquen les especialitats en ciències de la salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada (vegeu Memòria d'impacte normatiu).

S’ha obert un procés d’informació pública, mitjançant el qual tots els ciutadans poden informar-se del Projecte de decret i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Llegeix més...

El 29 de maig de 2018 va tenir lloc a la sala d'actes l'acte de benvinguda dels residents MIR/EIR a l’Hospital de Manacor. La gerent, Catalina Vadell, va destacar que es tracta d'un hospital comarcal que compta amb uns grans professionals.

Així mateix, la cap d'estudis de la Unitat Docent, Maria Ferragut, els va dirigir unes paraules i després van seguir amb la presentació. També el grup d'higiene hospitalària, format per Júlia Troya i Cati Capó, va informar als residents sobre mesures de seguretat ambiental.

Els nous residents són: Maria Inés Clar, Maria Poveda, Paula Antón, Maria del Mar Benassar, Claudia Morales i Candela Pérez-Manglano (metges de família), Daniel Salalmanca (traumatòleg), Núria Climent (psiquiatra), Angela Muela (ginecòloga), Ana Maria Chinchilla i Maria Espinosa (comares).

Llegeix més...

La consellera de Salut, Patrícia Gómez; la directora general d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut, Margalida Frontera, i el gerent de l’Hospital Universitari Son Llàtzer, Xisco Marí, van donar la benvinguda als 150 residents que comencen la formació especialitzada en els hospitals públics i en els centres sanitaris d’Atenció Primària de les Illes Balears, en un acte que va tenir lloc dilluns, 28 de maig, a l’Hospital Universitari Son Llàtzer.

El nombre de residents incorporats a les Illes Balears el 2018 es veu així incrementat sobre els 136 que s’incorporaren l’any 2017, amb un creixement acumulat d’un 18 % respecte de l’any 2015. Entre els 150 residents hi ha 117 professionals de medicina, 25 professionals d’infermeria, 2 de psicologia, 4 de farmàcia, 2 de biologia i 1 de radiofísica. Durant els propers anys es formaran en les especialitats que les Illes Balears tenen acreditades per a la formació sanitària especialitzada.

Distribuïts per illes, 133 residents faran la formació especialitzada a Mallorca; 11, a Eivissa, i 6, a Menorca. L’Hospital Universitari Son Espases n’acollirà 46; l’Hospital Son Llàtzer, 19; l’Hospital de Manacor, 2, i l’Hospital Can Misses, 1. La Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària ha rebut 27 metges i 4 infermers; la Multiprofessional de Salut Mental de les Illes Balears, 5 psiquiatres, 2 psicòlegs i 3 infermers; la de Comares, 14 infermeres; la de Medicina Familiar i Comunitària d’Eivissa, 8 metges; la de Medicina Familiar i Comunitària de Menorca, 6 metges, i la Multiprofessional de Pediatria, 9 metges i 4 infermers.

Llegeix més...

Quaranta-sis residents han iniciat la formació especialitzada a l'Hospital Universitari Son Espases en alguna de les trenta dues especialitats acreditades que té l’Hospital. En total són quaranta metges, tres farmacèutics, dos biòlegs i una física.

Per primera vegada, les especialitats de Cirurgia Cardíaca i de Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora compten amb residents.

A banda d’aquests quaranta-sis professionals, també rotaran per l’Hospital uns altres vint-i-sis: onze a la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària, vuit la Unitat Docent Multiprofessional de Pediatria (sis metges i dos infermers); quatre a la Unitat Docent Obstetricoginecològica (comares) i cinc a la Unitat Docent Multiprofessional de Salut Mental (dos psiquiatres, un psicòleg clínic i dos infermers).

Llegeix més...

16 dels 18 metges de família que han completat la formació a Mallorca han decidit quedar-hi a fer feina. Del total de facultatius que han triat les Illes Balears com a destinació professional, 14 són de fora. Aquests formen part dels 20 residents (18 metges/metgesses i 2 infermers/infermeres, tots d’atenció primària) que han participat en l’acte de graduació de medicina i infermeria familiar i comunitària a Can Campaner.

Els 20 residents graduats enguany han completat la formació als centres de salut Trencadors (s’Arenal de Llucmajor), Sa Torre (Manacor), Camp Redó, Coll d’en Rabassa, Escola Graduada, Sant Agustí, Son Pisà i Son Serra-La Vileta (Palma).

D’altra banda, els 4 residents graduats en medicina familiar i comunitària a Menorca i a les Pitiüses també han decidit quedar-hi a fer feina, concretament 1 a Menorca i 3 a les Pitiüses. Així doncs, 20 dels 22 metges de família que s’han format a les Illes Balears han decidit quedar-hi.

Llegeix més...

Onze residents de salut mental han completat la seva formació a les Illes Balears en les especialitats de psicologia clínica (2), infermeria de salut mental (5) i psiquiatria (4). L’acte de graduació ha tengut lloc a l’Hospital Psiquiàtric i ha estat organitzat per la Unitat Docent Multiprofessional de Salut Mental de les Illes Balears (UDMSM). És la primera vegada que es fa un acte de comiat als residents de salut mental, ja que abans s’integraven dins les diferents unitats de docència dels hospitals.

Hi ha assistit la directora general d’ Acreditació, Docència i Investigació, Marga Frontera; el gerent de l’Hospital Universitari Son Espases, Josep Pomar; el coordinador autonòmic de Salut Mental, Oriol Lafau, i la cap d’estudis de la UDMSM, M. Luz Pradana. Una vegada acabada la presentació, s’han lliurat les orles commemoratives i obsequis als onze residents.

Llegeix més...

En el BOE núm. 95, de dia 19 d'abril de 2018, s'ha aprovat la Resolució de la Direcció General d'Ordenació Professional, per la qual s'aproven les directrius bàsiques que han de contenir els documents acreditatius de les avaluacions dels especialistes en formació.

La Llei 44/2003, d'ordenació de les professions sanitàries, assenyala que les activitats dels residents seran objecte de les avaluacions que reglamentàriament es determinin i, en tot cas, existiran avaluacions anuals i una avaluació final del període formatiu.

En el Reial decret 183/2008 es determinen i classifiquen les especialitats en Ciències de la Salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada. En particular, en un dels seus articles especifica que el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat aprovarà les directrius bàsiques que han de contenir els documents acreditatius de les avaluacions, aplicables a totes les unitats docents acreditades per impartir formació especialitzada.

Llegeix més...

El Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balers (COIBA) organitza, un any més, el curs de preparació per a l’examen d’Infermer/Infermera Intern/Interna Resident (EIR), que se celebra anualment a nivell estatal, per poder accedir a la formació infermera especialitzada: comares, infermeres pediàtriques, de salut mental, especialistes en Infermeria familiar i comunitària, Infermeria geriàtrica o Infermeria del treball. Per això, han de superar un examen de coneixements para poder fer la residència d'infermeria en l'especialitat i el lloc d'Espanya que triïn o on estigui disponible la plaça.

Aquest curs, organitzat pel COIBA i impartit per l'Institut de Formació Sanitària (IFSES), té una durada aproximada d’un any i prepara els graduats en Infermeria en aspectes més específics i concrets del temari.

De les 1.050 places ofertes a tot Espanya el 2018, 27 són a les Illes Balears: comares (14), infermeres de salut mental (5), Infermeria pediàtrica (4) i Infermeria familiar i comunitària (4). Aquestes places es distribueixen entre els centres de salut i els hospitals públics de les Illes Balears.

Llegeix més...

Una trentena de persones han assistit a la segona edició de la jornada de portes obertes per a futurs residents, organitzada per la Comissió de Docència de l’Hospital Universitari Son Espases.

L’objectiu de la jornada, que està adreçada als futurs residents que han de triar un centre de docència de postgrau, és donar a conèixer l’oferta de places de l’hospital de referència de les Illes Balears per a interns residents de les especialitats de biologia, farmàcia, infermeria, medicina i química.

Enguany, Son Espases oferirà 47 places per a residents.

La cap d’estudis de Son Espases, Ana Cremades, ha donat la benvinguda als assistents i els ha explicat les característiques i les instal·lacions de l’Hospital, les especialitats actuals i l’oferta docent de postgrau. Per la seva part, els assistents han tengut l’oportunitat de conversar directament amb els tutors de residents de cada categoria acreditada i plantejar-los dubtes i inquietuds.

Llegeix més...

La Comissió de Docència de l'Hospital Son Llàtzer ha organitzat una jornada de portes obertes dirigida als futurs residents que, properament, hauran de triar el centre de docència de postgrau en el qual cursaran la seva residència. L'objectiu principal de la jornada ha estat donar a conèixer les característiques del centre, les seves instal·lacions, les especialitats existents i l'oferta docent.

El cap de docència de l'Hospital Son Llàtzer, Toni Figuerola, ha donat la benvinguda als futurs residents a la segona jornada d'aquestes característiques que es realitza a l'Hospital. A continuació, el tutor del Servei de Digestiu, Álvaro Brotons, ha explicat els motius pels quals fer la residència a l'Hospital Són Llàtzer pot ajudar-los a aconseguir una formació integral per completar els seus estudis. Finalment, els assistents han realitzat una visita guiada a les diferents unitats docents, instal·lacions i dotació general de cada servei.

Llegeix més...

Calendari de formació