A proposta de la Conselleria de Salut, el Consell de Govern ha aprovat la despesa corresponent a la pròrroga de diferents lots del contracte de subministrament de medicaments exclusius per als centres hospitalaris del Servei de Salut, per valor de 31.571.201 €, amb càrrec als pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016. Es tracta d'un total de 16 lots, distribuïts en les quanties següents:

 • Pròrroga del lot núm. 5: 589.478 € (contracte entre el Servei de Salut i Sanofi Aventis, SA).
 • Pròrroga del lot núm. 61: 563.543 € (contracte entre el Servei de Salut i Genéricos Españoles Laboratorio, SA).
 • Pròrroga del lot núm. 66: 662.916 € (contracte entre el Servei de Salut i Gilead Sciences, Inc.).
 • Pròrroga del lot núm. 77: 1.485.879 € (contracte entre el Servei de Salut i AbbVie Farmacèutica, SLU).
 • Pròrroga del lot núm. 79: 1.778.758 € (contracte entre el Servei de Salut i la companyia Bristol-Myers Squibb, SAU).
 • Pròrroga del lot núm. 81: 2.252.778 € (contracte entre el Servei de Salut i Janssen Cilag, SA).
 • Pròrroga del lot núm. 87: 4.138.867 € (contracte entre el Servei de Salut i Gilead Sciences, Inc.).
Llegeix més...

En el BOE núm. 306, de 23 de desembre de 2015, s'ha publicat la correcció d'errors del Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.

El Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat, núm. 177, de 25 de juliol de 2015.

Ara, detectats alguns errors, es procedeix a efectuar les rectificacions oportunes.

Llegeix més...

A proposta de la Conselleria de Salut, el Consell de Govern ha aprovat la despesa corresponent al servei de manteniment i suport del gestor del catàleg de medicaments i de la prestació farmacèutica, per valor de 521.804 €, amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als anys 2016, 2017 i 2018.

Les funcions del sistema gestor de la prestació farmacèutica del Servei de Salut de les Illes Balears (GAIA) inclouen la gestió del catàleg corporatiu de medicaments i productes sanitaris, la gestió de la facturació, les dispensacions mitjançant les oficines de farmàcia, la gestió dels reintegraments de les despeses de farmàcia i l'explotació de les dades bàsiques del consum dels medicaments i productes sanitaris prescrits i dispensats per mitjà del Sistema de Recepta Electrònica i la gestió del Fons de Garantia Assistencial.

Llegeix més...

L'Administració General de l'estat, a través dels ministeris d'Hisenda i Administracions Públiques i de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, han signat un protocol de col·laboració per avalar l'accés als medicaments innovadors sense comprometre la sostenibilitat del sistema sanitari. Aquest protocol és una continuació de l'acord signat amb Farmaindustria el març de 2015.

Els objectius d'aquest acord són:

 • Millorar l'eficiència en el Sistema Nacional de Salut.
 • Racionalitzar la despesa farmacèutica.
 • Simplificar l'accés dels pacients a la innovació amb equitat a tot el territori espanyol.
 • Promoure l'activitat del sector.
Llegeix més...

La Conselleria de Salut rebutja la proposta presentada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) per liberalitzar el sector farmacèutic i que es puguin vendre fàrmacs fora de les oficines de farmàcia. Salut defensa el model de farmàcia vigent a Balears, perquè garanteix l'accés als medicaments de manera segura.

A més, amb el sistema actual, el professional farmacèutic amb formació universitària no només garanteix que es dispensin medicaments de manera segura, sinó que també fa tasques imprescindibles com l'assessorament als usuaris respecte a l'ús dels fàrmacs, el seguiment dels tractaments dels pacients o l'educació sanitària de la població.

Llegeix més...

En el BOE núm. 249, de 17 d'octubre de 2015, s'ha publicat l'Ordre SSI/2160/2015, de 14 d'octubre, en la qual es procedeix a l'actualització del sistema de preus de referència dels medicaments en el Sistema Nacional de Salut.

El sistema de preus de referència, aplicable en matèria de finançament de medicaments pel Sistema Nacional de Salut, és l'instrument fonamental de control de la despesa farmacèutica, necessari per a la sostenibilitat del sistema sanitari públic.

L'última actualització dels conjunts de medicaments i dels seus preus de referència es va realitzar mitjançant l'Ordre SSI/1225/2014, de 10 de juliol.

Llegeix més...

A proposta de la Conselleria de Salut, el Consell de Govern ha aprovat el Decret 86/2015, pel qual es crea la Comissió Farmacoterapèutica del Servei de Salut de les Illes Balears, i la regulació de la seva composició, l'organització i el funcionament. La Comissió, adscrita a la Direcció General del Servei de Salut, té els objectius d'establir els criteris i les condicions d'ús dels medicaments —per garantir que s'empren amb la qualitat, la seguretat i l'eficiència màximes— i dictar estratègies de millora per a la gestió eficient dels recursos farmacèutics que assegurin l'equitat de l'accés a aquests recursos i la transparència en la presa de decisions. La Comissió estarà formada per un president i 19 vocals.

Llegeix més...

El Govern ha aprovat en el Consell de Ministres cinc nous Acords Marc que inclouen la compra centralitzada de determinats medicaments i productes sanitaris, la finalitat dels quals és fomentar actuacions conjuntes per afavorir l'eficiència i la homogenizatció del Sistema Nacional de Salut. Això ha comportat una reducció de costos i una simplificació de procediments en les comunitats autònomes.

S'han inclòs en el sistema de compres centralitzades els medicaments i productes sanitaris següents:

 • D'una banda, s'han inclòs medicaments que ja estaven funcionant i s'han licitat de nou, que són el factor VIII de coagulació recombinant, les epoetines i els immunosupressors.
Llegeix més...

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha comunicat que el 2015 s'han tractat 18.134 pacients, d'un total de 51.900, contra l'Hepatitis C (VHC), amb els medicaments de nova generació, d'acord amb el Pla Estratègic per a l'Abordatge de l'Hepatitis C, aprovat el mes de març de 2015.

El virus, descobert el 1989, redueix els riscos de contagi d'Hepatitis, posteriors a una transfusió sanguínia. Actualment hi ha possibilitats de contagi quan es comparteixen materials contaminats.

Dels casos d'Hepatitis C, un 80 % evoluciona amb fibrosi i cirrosi, mentre que la resta són negatius sense tractament.

Llegeix més...

El Govern ha aprovat el Text Refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris. Aquesta Llei es va aprovar l'any 2006, produint-se diverses modificacions posteriors, fins a arribar a aquest Text únic.

La finalitat de l'aprovació del Text Refós és incrementar la seguretat jurídica enfront d'aquesta regulació contínua, homogeneïtzar la terminologia utilitzada en les normes, garantir i millorar la qualitat i seguretat de les prestacions del Sistema Nacional de Salut, i altres finalitats associades a la farmacovigilància i a la falsificació de medicaments.

En l'elaboració d'aquest text hi han participat les comunitats autònomes.

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.