A la normativa del Ministeri de Sanitat de l'any 2007 es realitzava la darrera actualització de la llista de principis actius amb estret marge terapèutic, és a dir, aquells medicaments que no poden ser substituïts per altres en la dispensació. Després d'aquesta actualització, la llista contenia els components següents: acenocumarol, carbamazepina, ciclosporina, digoxina, metildigoxina, fenitoïna, liti, teofil·lina, warfarina i levotiroxina.

En un informe de maig de 2013, després d'un procés d’avaluació, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris va estimar que la flecaïnida ha de ser considerada un principi actiu d'estret marge terapèutic.

Llegeix més...

En el BOE núm. 312 de 30/11/2013 s'ha publicat la resolució de 18 de desembre de 2013, de la Direcció general de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es procedeix a l'actualització de la quantia màxima corresponent als medicaments pertanyents als grups ATC d'aportació reduïda, i s'actualitzen els límits màxims d'aportació mensual per a les persones que ostentin la condició d'assegurat com a pensionistes de la Seguretat Social i els seus beneficiaris en la prestació farmacèutica ambulatòria.

A partir de l'1 de gener de 2014, es procedeix a:

Llegeix més...

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, un Reial decret que simplifica la prescripció i dispensació dels medicaments estupefaents d'ús humà. L'objectiu és millorar l'accés als pacients i rebaixar la burocràcia als professionals.

La norma forma part del desenvolupament reglamentari de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.

A partir d'ara s'estableix el requeriment d'una sola recepta mèdica i s'amplia el termini de prescripció d'aquests medicaments.

Llegeix més...

La Comissió Europea ha adoptat una Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre els assajos clínics de medicaments per a ús humà. Una vegada hagi estat aprovada, la proposta de Reglament substituirà la Directiva 2001/20/CE sobre assajos clínics.

La proposta de reglament té com objectiu assegurar que la normativa per a la realització d’assajos clínics sigui idèntica a tota la Unió Europea, fet que facilitarà la realització d’assajos clínics multinacionals a Europa.

Algunes propostes concretes són:

Llegeix més...

L'Hospital Comarcal d'Inca ha incorporat una sèrie de millores en l’aplicació informàtica de prescripció de fàrmacs. Aquesta actuació té per objecte millorar la qualitat i seguretat assistencial, així com també facilitar al facultatiu la presa de decisions farmacològiques, mitjançant la implementació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit hospitalari. Aquestes noves prestacions estan integrades en la Història Electrònica del pacient.

Una de les novetats més destacades és que s’incorpora informació que fa referència a les interaccions farmacològiques entre el principi actiu que es prescriu i la resta de tractament actiu del pacient, assignant a cada interacció una gravetat codificada per colors i descrivint l’acció recomanada a realitzar. Així, el nou dispositiu permet que el facultatiu disposi, de forma immediata, d’un llistat d’interaccions, que ajuden en la fase de decisions farmacològiques, procedent de la base de dades Stockleys Interaction Feina, base de dades que també utilitza l'aplicatiu de Recepta Electrònica del Servei de Salut.

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.