En el BOE núm. 18, de 21 de gener de 2015, s'ha publicat l'Ordre SSI/23/2015, de 15 de gener de 2015, per la qual s'aprova la cinquena edició de la Real Farmacopea Espanyola i la segona edició del Formulari Nacional.

La Farmacopea és la normativa sobre la qualitat física, química i biològica dels principis actius i excipients, quant als components dels medicaments d'ús humà i veterinari; també conté les regles sobre els mètodes analítics per al seu control.

L'actualització d'aquest document és periòdica i s'efectua d'acord al que hi ha especificat per llei. En la seva elaboració es té en compte la Farmacopea Europea i les monografies singulars espanyoles.

Llegeix més...

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha acordat amb les societats científiques i amb els pacients que els nous medicaments contra l'hepatitis C arribin equitativament a totes les comunitats autònomes, la qual cosa ha posat en coneixement dels consellers de Sanitat autonòmics.

El Ministeri treballa en un Pla Estratègic sobre el tema, la finalitat del qual és l'extensió gradual del tractament combinat enfront del virus.

Així mateix, Sanitat ha traslladat a les comunitats autònomes el propòsit de finançar nous medicaments per a l'hepatitis C.

Llegeix més...

En el BOE núm. 257, de 23 d'octubre, s'ha publicat la Resolució de dia 1 d'octubre de 2014, de la Secretària General de Sanitat i Consum, per la qual es publica l'Acord entre l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel qual es fixen les condicions en l'adquisició de talonaris de receptes oficials d'estupefaents.

La regulació de les receptes oficials, les condicions especials de prescripció i la dispensació d'estupefaents per a ús humà i veterinari estan contemplades en el Reial decret 1675/2012, de 14 de desembre.

La finalitat de l'acord és dirigir el procediment que cal seguir en l'adquisició de talonaris de receptes oficials d'estupefaents, per a ús humà i veterinari, i també dels talonaris de vals d'estupefaents.

Llegeix més...

Ana Mato, ha notificat que hi ha un principi d'acord entre el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i el laboratori que fabrica el medicament Sofosbuvir, amb la finalitat d'incloure'l en el sistema de finançament públic.

Sofosbuvir és un medicament innovador que actua contra l'hepatitis C.

La proposta es presentarà pròximament a la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments.

Llegeix més...

La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Ana Mato va presentar el dia 5 de juliol, al costat de la presidenta del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics, Carmen Peña, les propostes que desenvolupen l'Acord marc subscrit per al desenvolupament del Pacte per la Sostenibilitat i la Qualitat del Sistema Nacional de Salut l'octubre de 2013. En el document també han col·laborat societats científiques i organitzacions implicades en el tema.

El desenvolupament de l'acord afronta tres grans àmbits:

  • El Pacte per la Sanitat, des del punt de vista dels farmacèutics.
  • L'ordenació i el desenvolupament professional del col·lectiu.
  • La seva contribució en la implementació de l'eina i els projectes de Gestió Clínica.
Llegeix més...

En el BOE núm. 144, de 14/06/2014, s'ha publicat el Reial decret 477/2014, de 13 de juny, pel qual es regula l'autorització de medicaments de teràpia avançada de fabricació no industrial.

Aquests medicaments de teràpia avançada comprenen els medicaments de teràpia gènica i els de teràpia cel·lular somàtica, els productes d'enginyeria tissular i els medicaments combinats de teràpia avançada.

El procediment d'autorització de medicació de teràpia avançada correspon a les autoritats competents de l'estat membre.

Llegeix més...

A la normativa del Ministeri de Sanitat de l'any 2007 es realitzava la darrera actualització de la llista de principis actius amb estret marge terapèutic, és a dir, aquells medicaments que no poden ser substituïts per altres en la dispensació. Després d'aquesta actualització, la llista contenia els components següents: acenocumarol, carbamazepina, ciclosporina, digoxina, metildigoxina, fenitoïna, liti, teofil·lina, warfarina i levotiroxina.

En un informe de maig de 2013, després d'un procés d’avaluació, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris va estimar que la flecaïnida ha de ser considerada un principi actiu d'estret marge terapèutic.

Llegeix més...

En el BOE núm. 312 de 30/11/2013 s'ha publicat la resolució de 18 de desembre de 2013, de la Direcció general de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es procedeix a l'actualització de la quantia màxima corresponent als medicaments pertanyents als grups ATC d'aportació reduïda, i s'actualitzen els límits màxims d'aportació mensual per a les persones que ostentin la condició d'assegurat com a pensionistes de la Seguretat Social i els seus beneficiaris en la prestació farmacèutica ambulatòria.

A partir de l'1 de gener de 2014, es procedeix a:

Llegeix més...

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, un Reial decret que simplifica la prescripció i dispensació dels medicaments estupefaents d'ús humà. L'objectiu és millorar l'accés als pacients i rebaixar la burocràcia als professionals.

La norma forma part del desenvolupament reglamentari de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.

A partir d'ara s'estableix el requeriment d'una sola recepta mèdica i s'amplia el termini de prescripció d'aquests medicaments.

Llegeix més...

La Comissió Europea ha adoptat una Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre els assajos clínics de medicaments per a ús humà. Una vegada hagi estat aprovada, la proposta de Reglament substituirà la Directiva 2001/20/CE sobre assajos clínics.

La proposta de reglament té com objectiu assegurar que la normativa per a la realització d’assajos clínics sigui idèntica a tota la Unió Europea, fet que facilitarà la realització d’assajos clínics multinacionals a Europa.

Algunes propostes concretes són:

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.