L’Hospital Universitari Son Espases ha incorporat la tècnica de localització del gangli sentinella, que s’aplica a pocs centres hospitalaris d’Europa, l’objectiu de la qual és evitar l’aparició del limfoedema, un dels possibles efectes secundaris de l’extirpació dels ganglis axil·lars de les pacients amb càncer de mama, que provoca l’acumulació de líquid al braç i en limita la funcionalitat.

Per aquest motiu, l’Hospital ha impulsat en el darrer any la tècnica del marcatge del gangli positiu abans d’iniciar el tractament amb quimioteràpia, prèviament a la intervenció quirúrgica. D’aquesta manera es pot saber si el gangli ha tengut una bona resposta al tractament i, si és així, s’extirpen el gangli marcat i el gangli sentinella, que en algunes ocasions és el mateix. Fins ara, aquesta tècnica s’ha aplicat a sis casos, en tres dels quals s’ha evitat buidar el gangli axil·lar (limfoadenectomia). 

Llegeix més...

El Servei d’Oftalmologia de l’Hospital Can Misses d’Eivissa realitza des de fa 6 mesos intervencions de cirurgia de retina (vitrectomia), una de les cirurgies més complexes de l’especialitat d’oftalmologia i, fins ara, el principal motiu de derivació de pacients a Son Espases.

La tècnica de la vitrectomia es pot realitzar actualment per incisions de calibre petit que no necessiten tancament mitjançant sutura. És una cirurgia que es pot fer amb anestèsia local i de manera ambulatòria.

La vitrectomia consisteix en l’eliminació del gel de l’interior de l’ull, conegut com a gel vitri, intercanviant-lo per sèrum, aire, gas o oli de silicona. Aquesta intervenció permet realitzar altres tractaments sobre la retina com l’endofotocoagulació (làser), l’eliminació de traccions de la interfase del vitri amb la retina o l’extracció de materials diversos, com ara cossos estranys o restes de cristal·lí després d'una cirurgia de cataracta complicada.

Llegeix més...

En el BOE núm. 226, de 18 de setembre de 2018, s’ha publicat la Resolució de la Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es determina la submissió del sistema de monitorització de glucosa mitjançant sensors (tipus flash) a estudi de monitorització i s'estableixen els requisits específics.

L’article 4 de l'Ordre SSI/1356/2015, de 2 de juliol, de modificació del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització, i es regulen els estudis de monitoratge de tècniques, tecnologies i procediments.

El mes de març de 2018 es va emetre l'informe corresponent d'avaluació i, posteriorment, es va enviar a la Comissió de prestacions, assegurament i finançament. Aquesta Comissió va donar la seva conformitat a l'estudi.

Llegeix més...

L’Hospital Mateu Orfila ha invertit un total de 105.046,15 € en l’adquisició de dos nous ecògrafs en el marc del procés de renovació tecnològica d’aparells i de mètodes diagnòstics que es porta a terme en els últims anys. Un dels equips és un ecògraf per al Servei d’Obstetrícia i Ginecologia model GE Healthcare Voluson S10 Expert que ha tengut un cost de 76.290,50 € i, el segon, és un ecògraf portàtil GE Healthcare LOGIQ P7, de 28.755,65 €, per al Servei d’Urgències del centre.

El nou aparell de diagnosi prenatal per imatge substitueix l’equip que la Direcció Mèdica de l’Àrea de Salut de Menorca tenia llogat per poder realitzar les proves ecogràfiques a les mares gestants, mentre durés tot el procés de tramitació administrativa que implica la compra de nou material. Amb aquest nou ecògraf, l’Hospital disposa ara d’un equip d’alta resolució d’última generació, de fàcil maneig pels professionals i amb una resolució i qualitat d’imatge excepcional.

Llegeix més...

El Servei d'Aparell Digestiu de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, que dirigeix la Dra. Maite Novella, ha començat a realitzar a Can Misses una intervenció per a la qual fins ara era necessari derivar els pacients als hospitals de referència, Son Espases i Son Llàtzer.

La prova denominada colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica (CPRE) és una intervenció mixta endoscòpica i radiològica utilitzada per tractar les malalties dels conductes biliars i del pàncrees.

El mes d'agost es van començar a realitzar les primeres proves i fins ara s'han fet 8 procediments. La realització de la prova a Eivissa evitarà uns 100 desplaçaments anuals si es compten els desplaçaments que hi ha hagut en els 2 últims anys.

Llegeix més...

El Consell de Govern ha autoritzat la contractació del manteniment tecnològic integral de l’Hospital Universitari Son Espases i dels centres que en depenen (Hospital General, Hospital Psiquiàtric, Hospital Verge de la Salut i Ambulatori del Carme) amb un pressupost de 9 milions d’euros.

Son Espases és el centre de referència de les Illes Balears i l’únic que disposa d’equipaments específics per a determinats tractaments i procediments diagnòstics.

La consolidació del manteniment tecnològic prevista permet assegurar una assistència sanitària de més qualitat als pacients que requereixin determinades prestacions:

- El monitoratge per mesurar de manera puntual o contínua diferents variables (freqüència cardíaca, tensió arterial…) o registres funcionals (electrocardiografia, electroencefalografia…)

Llegeix més...

L’Hospital Universitari Son Llàtzer va posar en marxa la primera fase del projecte d'investigació BISEPRO, sobre Big Data i Sèpsia, coincidint amb el Dia Mundial de la Sèpsia, que es va celebrar el passat dia 13 de setembre.

A la reunió que va tenir lloc al centre hospitalari hi van participar el gerent de l'hospital, Francisco Marí; el coordinador del grup d'Investigació Multidisciplinar de Sèpsia, el Dr. Marcio Borges; el director de l'Institut d'Enginyeria del Coneixement de la Universitat Autònoma de Madrid (IIC UAM), Alberto Barrientos i la directora d'analítica predictiva de l'IIC UAM, Julia Díaz.

El Projecte BISEPRO utilitza l'ús de Big Data i d'Intel·ligència Artificial per a la detecció precoç i el maneig integral de la sèpsia. El projecte consta de dues fases: la primera per a la detecció de la sèpsia en temps real i la segona que aportarà als clínics una ajuda en la presa de decisions, amb un enfocament integral, des del diagnòstic fins al suport terapèutic al pacient amb sospita de sèpsia. Es tracta d'un ajut al clínic, i el més important, que vol generar una medicina de precisió, l'anomenada medicina personalitzada.

Llegeix més...

El Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) ha autoritzat la tramitació d’un acord marc per adquirir monitors de sensors per a pacients amb diabetis que detecten la glucosa en el nivell subcutani. Es tracta d’uns aparells que, d’una banda, mesuren contínuament la glucosa en el líquid intersticial (l’espai entre les cèl·lules) per mitjà d’un sensor implantat o inserit dins la pell; i, d’una altra banda, poden també emetre ordres a la bomba infusora per tal d’evitar una hipoglucèmia.

Amb aquest sistema s’aconsegueix supervisar millor la glucèmia, reduir el nombre d’ingressos hospitalaris per descompensacions i també controlar millor els episodis nocturns d’hipoglucèmia. En definitiva, es facilita a alguns pacients amb diabetis un control adequat de la malaltia, de manera que en millora la qualitat de vida.

Llegeix més...

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), Juli Fuster, ha assistit a la reunió del Comitè Radelec per iniciar la implantació d'una xarxa que integrarà tots els dispositius d'electrocardiografia de les Illes Balears.

El Comitè Radelec compta amb representants del Servei de Salut, de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, de l'Àrea de Salut de Menorca, de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, de l'Hospital Universitari Son Espases, de l'Hospital d'Inca, de l'Hospital de Manacor i del 061 i està format per 18 professionals que periòdicament es reuniran per fer el seguiment i control dels serveis i dels subministraments del contracte.

Entre altres aspectes, el Comitè auditarà la revisió de les especificacions funcionals de cadascun dels objectius, el grau de compliment dels objectius, les tasques de desenvolupament, les reassignacions i variacions d'efectius de personal dedicat al projecte, la validació de les programacions d'activitats realitzades i la presa de decisions correctives.

Llegeix més...

El Consell de Govern ha autoritzat al Servei de Salut l’adquisició de cinc mamògrafs amb tomosíntesi i estereotàxia digital més cinc taules de punció per a cinc hospitals públics de les Illes Balears: l’Hospital Universitari Son Llàtzer, l’Hospital Comarcal d’Inca, l’Hospital de Manacor, l’Hospital Can Misses d’Eivissa i l’Hospital Mateu Orfila de Menorca. El pressupost base de licitació d’aquesta operació és d’1.331.000 € (IVA inclòs).

La compra d’aquests nous equips s’emmarca en l’Acord de col·laboració entre el Servei de Salut i la Fundació Amancio Ortega.

En els últims anys, la tecnologia de diagnòstic per la imatge i, especialment, la mamografia, ha introduït el sistema d’obtenció d’imatges mitjançant tomosíntesi, que millora de manera substancial la sensibilitat i l’especificitat de la detecció de lesions mamàries tant en dones simptomàtiques com asimptomàtiques.

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.