La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació va presentar les primeres places d'habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental a la comarca de Llevant. Es tracta d'un habitatge cedit per l'Ajuntament de Manacor a l'entitat Estel de Llevant, que ofereix 10 places concertades per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació a persones amb trastorn mental.

Actualment, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ofereix, sigui per gestió directa o concertada amb entitats, 92 places d'habitatge supervisat, 81 places de suport a l'habitatge, 85 places de servei d'acompanyament i 271 places de servei ocupacional a totes les illes. 

Llegeix més...

La Ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, María Luisa Carcedo, va presidir el Consell Territorial de Serveis Socials i Dependència, en el qual va informar els consellers de Serveis Socials de l'avantprojecte de la Llei orgànica de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència enfront de la Violència, que té com a objectiu general convertir la infància en un bé col·lectiu de protecció social.

L'avantprojecte estableix un concepte de violència molt ampli que abasta tota forma de perjudici o abús físic, psicològic o emocional, incloses les agressions o abusos sexuals, els càstigs físics, el simple descuit o el tracte negligent. Es castiga tot tipus de violència sigui com sigui la seva forma de comissió, inclosa la realitzada per mitjà de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Entre les novetats més importants es troba l'establiment del deure de qualsevol persona que adverteixi una situació de desprotecció, risc o violència sobre un menor a comunicar-la davant l'autoritat competent.

Llegeix més...

El director general de Planificació i Serveis Socials del Govern, Andreu Horrach, el president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer i la consellera de Benestar Social de Formentera, Vanessa Parellada van assistir a la col.locació de la primera pedra de la residència per a persones majors a Formentera.

Les obres d'aquest nou equipament començaran aquesta setmana, tenen un termini d’execució de 12 mesos, i un pressupost d’adjudicació de 2.065.000 €.

La nova residència tendrà 18 places per persones dependents, dividides en 14 habitacions individuals i dues habitacions dobles.

Llegeix més...

A partir del dia 1 març la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació va assumir la gestió de 60 places d'habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental. Es tracta d'un servei que fins aquesta data gestionava la Conselleria de Salut. Aquestes places, ubicades a Palma i a Inca, están concertades amb les entitats socials Es Garrover i Gira-sol.

El motiu del traspàs respon a la necessitat de cohesionar i unificar l'atenció en habitatges de les persones amb diagnòstic de salut mental a les Illes Balears. Les dues conselleries del Govern tenen clar que la substitució de la llar de les persones és una competència de Serveis Socials.

Els treballadors de la Conselleria de Salut ja han estat reubicats a altres serveis de la Conselleria, i els usuaris dels habitatges han estat informats d'aquest procés. 

Llegeix més...

Més de 25 persones amb sordceguesa de les Illes Balears, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 %, podran sol·licitar l’acompanyament de la figura del mediador comunicatiu, un nou servei públic i gratuït que han presentat la consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, i responsables de la Fundació ONCE per a l’Atenció de Persones amb Sordceguesa (FOAPS).

L’accés a aquest servei públic, que oferirà fins a 15 hores setmanals d’acompanyament, es fa mitjançant el servei de valoració de la discapacitat de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

Balears serà la primera comunitat autònoma que concerta aquest servei per a persones amb sordceguesa.

Llegeix més...

El Consell de Govern es va donar per assabentat de l’ampliació del concert social del servei residencial a Eivissa per a l’any 2019. Amb aquesta ampliació la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació incorporarà a l’illa 30 places noves de residència per a persones amb dependència, mitjançant la concertació de places disponibles en residències privades. La Conselleria de Serveis socials gestionarà directament tant la valoració com la derivació per accedir-hi.

 Aquestes places, dotades amb un import de 376.000 € s’incorporaran a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència.

D’altra banda, el Consell de Govern també s’ha donat per assabentat de la tramitació de la renovació del conveni amb l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja per al manteniment de 12 places de centre de dia per a persones amb dependència al municipi.

Llegeix més...

El Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears ja ha obert el concurs d’idees per a la futura residència per a persones en situació de dependència que es construirà als terrenys de Son Dureta. Aquest concurs s’ha publicat a la plataforma de contractació de l’Estat i en breu es publicarà al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE). 

La residència, un edifici de nova construcció, que constarà de planta baixa més dues plantes, amb un únic accés a l'edifici residencial, tendrà una capacitat de 120 places i s’ubicarà a un solar de 13.000 metres quadrats integrat al complex de Son Dureta. Així mateix, el solar inclou l’actual edifici de gerència del 061, que es conservarà.

El cost aproximat será de 8’5 milions d’euros, finançat per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

En el concurs, les propostes arquitectòniques s’han d’ajustar a les característiques d’una residència per a persones amb dependència, així que el disseny, l’organització del programa i l’elecció dels sistemes de construcció i instal·lacions han de donar resposta a la mobilitat i la seguretat dels usuaris i al seu dret a l’autonomia. El model que se planteja és distribuir les 120 places en mòduls de 20 places (16 habitacions individuals i 2 dobles), i en funció d’això organitzar la resta de serveis.

Llegeix més...

El Consell de Govern, va autoritzar una inversió per un import de 700.000 € destinada a finançar la convocatòria d’ajudes per a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d’ocupació mitjançant projectes que generin ocupació estable.

Son ajudes contemplades en el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020.

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats titulars dels centres especials d’ocupació.

Llegeix més...

La demolició de l’antic Hospital Son Dureta —que donarà pas al nou complex sociosanitari per a pacients crònics que s’està projectant— s’iniciarà durant la primera setmana d’abril. El Servei de Salut preveu licitar l’obra de demolició en un termini de dues setmanes, aproximadament, per un valor de 2,9 milions d’euros. L’empresa adjudicatària tendrà dotze mesos de termini per dur-la a terme des de l’inici dels treballs.

El projecte d’enderroc consisteix a demolir tres edificis, concretament el pavelló B (edifici maternoinfantil), el pavelló K (edifici de consultes verd), el pavelló E (edifici de vestidors i cuina), a més d’algunes petites edificacions auxiliars. Tots tres edificis seran esbucats simultàniament.

Cal subratllar que la demolició de les quatre plantes superiors del pavelló B es farà a mà per reduir al mínim els efectes a l’entorn i per poder identificar tots els residus considerats especials, tòxics i/o perillosos que hi hagi dins les instal·lacions; posteriorment es completaran els treballs esbucant les plantes inferiors amb maquinària.

Llegeix més...

epr378En el BOIB núm 2, del 3 de gener de 2019, s’han publicat les resolucions dels expedients d’atorgament de les ajudes econòmiques a entitats que duen a terme activitats de suport per a persones amb discapacitat intel·lectual i altres serveis socials.

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) va aprovar les següents convocatòries publiques d’ajudes econòmiques a entitats que duen a terme activitats en materia de Serveis Socials per a l’any 2018:

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.