En el BOIB núm. 210, de dia 17 de desembre de 2020, s'ha publicat la Resolució informativa de la consellera d’Afers Socials i Esports, d’11 de desembre de 2020, per la qual es convoca l’acció concertada del servei d’ajudes tècniques i suport tecnològic per a la promoció de l’autonomia personal, en l’àmbit territorial de les Illes Balears, per a l’any 2021.

Llegeix més...