S’aprova la modificació impulsada des de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, de la llei de cans d’assistència (Llei 1/2014, de 21 de febrer), perquè les persones amb malaltia crònica acreditada i oficialment reconeguda (diabetes, epilepsia, etc.) puguin accedir, circular i romandre a qualsevol espai públic o privat assistits amb un ca d'assistència.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 210, de dia 17 de desembre de 2020, s'ha publicat la Resolució informativa de la consellera d’Afers Socials i Esports, d’11 de desembre de 2020, per la qual es convoca l’acció concertada del servei d’ajudes tècniques i suport tecnològic per a la promoció de l’autonomia personal, en l’àmbit territorial de les Illes Balears, per a l’any 2021.

Llegeix més...