La consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, ha signat una nova resolució que continua amb la reactivació de manera progressiva els serveis socials d’atenció a les persones grans, a persones en situació de dependència, amb discapacitat, diagnòstic de salut mental i atenció primerenca que es varen veure afectats per la crisi sanitària de la COVID-19.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 82, de dia 14 de maig de 2020, s'ha publicat l'Acord del Consell de Govern, de 13 de maig de 2020, pel qual es deixa sense efectes la restricció absoluta de visites a les residències de gent gran, tant públiques com privades, de l’Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2020, pel qual s’estableixen mesures d’especial protecció de les persones grans a les residències i dels centres de menors.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 75, de dia 7 de maig de 2020, s'ha publicat la Resolució per la qual es dicten instruccions amb relació als ingressos de persones als serveis socials de tipus residencial i als habitatges supervisats per a persones grans, en situació de dependència, persones amb discapacitat o amb diagnòstic de salut mental, durant el període d’alarma ocasionada per la COVID-19.

Llegeix més...

El Servei de Salut ha dut a terme 5.063 proves de detecció de la COVID-19 en 25 centres de serveis socials, concretament, 20 residències de gent gran i 6 centres de discapacitats. Del total de proves realitzades, 2.540 s'han fet a usuaris i 2.523 a treballadors. El programa continuarà de forma gradual i es donarà prioritat als centres on s’ha registrat qualque positiu.

Llegeix més...