7211La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, i el batle de Sóller, Jaume Servera, han signat el protocol d’actuacions per a la creació d’un nou centre de dia al municipi, ubicat a l’antic escorxador. Aquest és el primer pas per a la creació d’una nova infraestructura destinada a persones en situació de dependència. L’acord preveu la reforma d’una part del conjunt d’edificacions per convertir-la en centre de dia i que les places que ofereixi l’Ajuntament s’integrin a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència.

Llegeix més...

Addenda al Conveni entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) per a la gestió del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) per a persones amb dependència.

Calvià s'afegeix a la llista de municipis on l'IMAS desenvolupa aquest servei, que fins ara eren Inca, Lloseta, Alaró, Binissalem, Consell, Santa Maria, Felanitx, Campos, Santanyí, ses Salines, Porreres, Artà, Capdepera, Son Servera i Sant Llorenç.

Per altra banda, la Conselleria de Serveis Socials, a través de convenis amb els ajuntaments i les mancomunitats, continua desenvolupant el SAD de dependència a altres municipis de les Illes Balears.

Llegeix més...

El Consell de Govern ha acordat autoritzar la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació a convocar el primer concert social de serveis ocupacionals per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental, per als anys 2019-2021.

L’any passat, aquesta Conselleria va concertar per primera vegada el servei, per un període d’un any. Acabat aquest termini, es concerta per quatre anys i s’amplia en 20 el nombre de places.

En total, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació destinarà 4,5 milions d’euros a finançar 201 places en centres ocupacionals per a persones amb diagnòstic de salut mental per al període 2019-2021.

La concertació d’aquest servei implica incorporar les 201 places a la Xarxa Pública de Serveis Socials i, per tant, tant la valoració com la derivació per accedir-hi es gestionaran des de l'Administració Pública, en aquest cas, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 128, de 16 d’octubre de 2018, s’ha publicat la Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, per la qual es fixen els indicadors de referència de les diferents modalitats del servei de teleassistència avançada de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears per a l’any 2018.

A partir d’ara, es fixen aquests indicadors en les quanties següents:

- Servei de teleassistència avançada amb ús de detectors i alarmes: 0 euros/mes.

- Servei de teleassistència avançada amb ús d’aparells de geolocalització: 0 euros/mes.

Llegeix més...

La presidenta del Govern, Francina Armengol, acompanyada de la vicepresidenta, Bel Busquets, i la consellera de Salut, Patricia Gómez, han presentat el projecte guanyador el concurs d’idees de Son Dureta, denominat Pine Life. Durant l'acte, s’han presentat els plànols i la maqueta del nou complex.

La presidenta ha manifestat que hi haurà més de 500 places per a pacients d’edat avançada, un nou centre de salut i un servei d’urgències. "Recuperam un espai emblemàtic, reforçam els serveis públics i donam resposta a les necessitats de la població mirant al llarg termini".

Per la seva banda, la consellera de Salut ha posat en relleu que el nou Son Dureta serà un "centre sociosanitari capdavanter que servirà d’exemple a altres comunitats per l’atenció integral que oferirà als pacients i el nivell d’especialització i qualitat assistencial".

El projecte guanyador 

Llegeix més...

El dia 24 de setembre es va constituir el jurat encarregat de seleccionar el projecte guanyador del nou Son Dureta, un element clau per l’atenció de pacients crònics. Aquest jurat va obrir les dues propostes presentades en el concurs d’idees i disposa d’un termini d’un mes per escollir el projecte guanyador del complex sociosanitari. Està presidit pel secretari general del Servei de Salut, Manuel Palomino, i l’integren sis membres del Servei de Salut (dos de la Direcció Assistencial i quatre de l’oficina tècnica); un de la Direcció General d’Arquitectura del Govern, dos de l’Ajuntament de Palma i dos del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears.

A principis de 2017, es va decidir convertir Son Dureta en un espai destinat a atendre la cronicitat, tant des del vessant sanitari com del social. Una vegada que la Tresoreria General de la Seguretat Social va concedir l’autorització definitiva, es va iniciar la planificació i la preparació del pla d’usos. 

Enguany s’han licitat les obres d’enderrocament d’alguns edificis de l’antic hospital: el pavelló B (edifici maternoinfantil), el pavelló K (edifici de consultes), el pavelló E (edifici de vestidors i cuina), a més d’algunes petites edificacions auxiliars. Es preveu que l’esbucament dels edificis es faci efectiu a començament de 2019. Paral·lelament, també es va licitar el concurs d’idees per seleccionar el projecte arquitectònic i avui s’obren les dues propostes presentades; en el termini d’un mes s’escollirà el projecte arquitectònic definitiu.

Llegeix més...

En els darrers tres anys han augmentat els beneficiaris de dependència a Eivissa, s’han incorporat noves places, s’han posat en marxa nous serveis i s’ha reduït a la meitat el temps de resolució de casos.

Les persones beneficiàries del sistema de dependència han augmentat a Eivissa un 58 %. De fet, a l'illa s'han incorporat al sistema de dependència 630 beneficiaris en tres anys.

Així mateix, s'han incrementat un 20 % el número de places públiques residencials per a persones amb dependència a Eivissa, passant de 224 places a les 263 actuals.

Per altra banda, també s’han augmentat les places públiques de centres de dia. 

Llegeix més...

En el BOIB núm. 105, de 25 d’agost de 2018, s’ha publicat la Resolució relativa a la renovació del concert del servei d'acompanyament per a persones amb discapacitat física i necessitat de suport extens, per als anys 2018-19, amb l’entitat ASPAYM ILLES BALEARS.

El 2017 es va signar un concert entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i l'entitat ASPAYM ILLES BALEARS, que va finalitzar el 31 d’agost de 2018.

Ara es renova l’expedient de concertació durant el període establert entre el dia 1 de setembre de 2018 i el 31 d'agost de 2019, per un import total de 299.594,40 euros.

Llegeix més...

El Consell de Govern ha aprovat el Projecte de llei de serveis a les persones en l’àmbit social a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquesta futura llei d’acció social és capdavantera a Espanya, ja que establirà un nou model de concertació, preferentment amb entitats del tercer sector social. També preveu que els serveis d’orientació professional adreçats a col·lectius vulnerables es puguin concertar, per primera vegada, mitjançant el tercer sector.

Les entitats i empreses que participin en els concursos públics de serveis socials hauran d’acreditar solvència econòmica i tècnica, amb experiència prèvia en la gestió del servei. No estarà permesa la subcontractació de la prestació principal.

Llegeix més...

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació oferirà per primera vegada un servei públic de suport a la llar específic de salut mental, mitjançant la concertació amb entitats del tercer sector (Fundació Deixalles, Fundació Es Garrover, Associació Estel de Llevant i Associació Gira-sol).

S'oferiran 80 places per a persones més grans de 18 anys amb una discapacitat igual o superior al 33 % associada a un diagnòstic de salut mental.

Es destinarà 1,2 milions d’euros a finançar 80 places, de les quals 50 seran per a persones amb necessitat d’atenció d’alta intensitat i 30 de baixa intensitat.

El servei de suport a l’habitatge es presta al domicili de la persona usuària amb un objectiu socioeducatiu d’orientació i suport.

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.