Categories: Sociosanitari, COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia

COVID-19: es modifica normativa de caràcter social

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 278 de 21 d'octubre de 2020, es modifiquen certs apartats de decrets llei anteriors d'àmbit social, sobre el règim transitori per a la percepció de determinades prestacions socials de caràcter econòmic, de caràcter sancionador als incompliments de la normativa sobre la COVID-19, així com les exigències de personal en les residències de persones majors per atendre les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19.

L'impacte social i econòmic que la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 està generant sobre la societat ha obligat les administracions públiques a reaccionar des de diferents nivells i àrees de competència, de polítiques de garantia de drets socials, a fi de salvaguardar la satisfacció de les necessitats bàsiques d'amplis sectors de la població.

Això ha provocat tant l'adopció de mesures extraordinàries per a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica, com les modificacions corresponents de normativa o plans excepcionals, etc., sobre el tema.

Modificacions d'apartats de disposicions transitòries, articles, etc.

 • Modificació de prestacions socials de caràcter econòmic, contemplada en un apartat d'una disposició transitòria d'un decret llei del mes de juny de 2020. Queda redactada de la següent manera:
  «Els perceptors actuals de la renda social garantida, regulada en una llei del mes de maig de 2016, que abans del dia 30 de setembre de 2020 no hagin sol·licitat l'ingrés mínim vital a l'Institut Nacional de la Seguretat Social no podran percebre la prestació de la renda social garantida a partir de l'1 d'octubre de 2020.»
 • Modificació de caràcter sancionador als incompliments de la normativa sobre la COVID-19. Queda redactat de la següent manera:
  «No obstant el que es disposa l'apartat pertinent, l'incompliment de l'obligació d'ús de màscares i l'incompliment de la prohibició de consumir tabac i assimilats només es pot sancionar, com a màxim, amb una multa de 100 euros.»
 • Modificació de les exigències de personal en les residències de persones majors per a atendre les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19. Queda redactat com segueix:
  «Les residències han de complir els ràtios de personal sobre un total de cent persones usuàries, contemplats en el BOE núm. 278 de 21 d'octubre de 2020. Per a assegurar el compliment d'aquestes ràtios, els titulars, directors o responsables de les residències estan obligats a comunicar als serveis d'inspecció de l'administració competent la relació nominativa diària del personal del qual disposen i de la seva jornada, en la forma, segons el model i d'acord amb la periodicitat que cada administració determini.»

Finalment també es modifica una llei del mes de febrer de 2019, sobre l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears.

[Font: BOE. Núm. 278. 21/10/2020]

[Foto: Infosalut / Gent passejant pel carrer / CC BY-NC-SA 4.0]