En el BOIB núm. 181, de dia 22 d'octubre de 2020, s'ha publicat la Resolució informativa de la consellera d’Afers Socials i Esports, de 19 d’octubre de 2020, per la qual es convoca l’acció concertada del servei d’habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental, necessitat de suport extens i discapacitat, a l’illa de Mallorca, per als anys 2020-2024.

Llegeix més...

En el BOE núm. 278 de 21 d'octubre de 2020, es modifiquen certs apartats de decrets llei anteriors d'àmbit social, sobre el règim transitori per a la percepció de determinades prestacions socials de caràcter econòmic, de caràcter sancionador als incompliments de la normativa sobre la COVID-19, així com les exigències de personal en les residències de persones majors per atendre les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19.

Llegeix més...