Categories: Sociosanitari, Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Modificació de la Llei de cans d’assistència a persones amb malaltia crònica

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

S’aprova la modificació impulsada des de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, de la llei de cans d’assistència (Llei 1/2014, de 21 de febrer), perquè les persones amb malaltia crònica acreditada i oficialment reconeguda (diabetes, epilepsia, etc.) puguin accedir, circular i romandre a qualsevol espai públic o privat assistits amb un ca d'assistència.

Fins ara la llei sols contemplava les persones amb discapacitat, sobretot visual, auditiva i física.

Per tant, s’amplia aquest dret a les persones amb una malaltia acreditada i oficialment reconeguda, però que no han obtingut el grau de discapacitat.

Aquesta proposta de modificació suposa també l'ampliació de la regulació dels cans d'assistència. Fins ara la regulació establia tres tipus de cans d'assistència:

  • Ca guia: dirigit a persones amb discapacitat visual o visual i auditiva.
  • Ca de senyalització: per a persones amb discapacitat auditiva.
  • Ca de servei: per a persones amb discapacitat física.

Noves modalitats de cans

Amb la modificació es regulen dues noves modalitats de cans:

  • Ca d'avís o alerta: per a persones que tenen una malaltia o discapacitat que pot provocar una desconnexió sensorial. El ca els avisa abans que la desconnexió succeeixi, ja que està ensinistrat a percebre les alarmes prèvies a la desconnexió i facilita així una resposta més ràpida i menys perjudicial.
  • Ca per a persones amb trastorn de l'espectre autista: cans especialment ensinistrats per controlar situacions d'emergència.

[Font: Conselleria d’Afers Socials i Esports. 09/02/2021]

[Foto: rana ossama / All the troubles lie on his shoulder / CC-by-sa-2.0]

Notícies relacionades