Categories: Sociosanitari, Qualitat

Informació pública: Avantprojecte de llei de modificació de cans d’assistència

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 119, de dia 7 de juliol de 2020, s’ha publicat la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 1/2014, de 21 de febrer,  de cans d’assistència.

Una vegada elaborat l'esborrany l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei del mes de febrer de 2014, sobre cans d’assistència i d'acord amb la normativa aplicable, s'ha de sotmetre al tràmit d'audiència de les entitats interessades i al tràmit d'informació pública.

Termini d’informació pública

Es poden presentar presentar al·legacions en 15 dies hàbils des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el BOIB.

També es poden presentar al·legacions a l'avantprojecte per mitjans telemàtics, mitjançant l'apartat “Participació en l'elaboració normativa” de la pàgina web de participació ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es).

[Font: BOIB. Núm. 119. 07/07/2020]

[Foto: Carlota Ladaria Ramon]

Notícies relacionades