El 19 d’abril va sortir a licitació el concurs d’idees per seleccionar el projecte arquitectònic que es durà a terme en el recinte de Son Dureta. Així ho van explicar la presidenta del Govern, Francina Armengol, i la consellera de Salut, Patricia Gómez, durant la presentació del pla funcional a partir del qual s’ha fet la licitació, que té un valor estimat de 4.185.972 euros.

La presidenta Armengol ha valorat que el pla funcional dels dos edificis amb ús sanitari que tendrà Son Dureta “s’ha elaborat de manera participada i pensant en la planificació de les necessitats del futur”.

Per la seva banda, la consellera Gómez ha destacat el fet que els usuaris “hi podran ingressar des d’Atenció Primària, hospitals d’aguts o residències i se’ls evitarà així haver de passar pels serveis d’urgències”.

Així mateix, han anunciat que, també de manera imminent, es licitarà l’obra per esbucar el bloc maternoinfantil i el de consultes externes, on s’ubicarà un nou edifici.

El pla funcional elaborat pel Servei de Salut de les Illes Balears preveu la construcció d’un edifici nou de llarga estada (B) i la remodelació de l’edifici semicircular per a ingressos de mitjana estada (A). Els dos blocs albergaran tot un conjunt de serveis especialment adreçats a persones amb malalties cròniques diagnosticades que no requereixen tractaments invasius ni alta tecnologia, sinó que obtenen més benefici de cures i serveis de rehabilitació i estimulació cognitiva que els permetin recuperar autonomia personal i qualitat de vida.

Llegeix més...

La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, ha presentat l’Avantprojecte de llei d’atenció i drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears. La nova llei, que s’adapta als canvis normatius estatals del sistema de protecció de la infància i l’adolescència, introdueix com a novetats principals l’obligatorietat de les administracions a invertir en prevenció —i estableix quins recursos s’hi han de destinar—; la definició de la declaració de risc d’un menor, i l’actualització i el reconeixement de nous drets dels menors, entre d’altres.

Aquest Avanprojecte obliga les administracions públiques a invertir en prevenció, defineix quins són aquests recursos (suport a la família, educació, salut, formació i ocupació, relacions socials, etc.) i recull, actualitza i incorpora el reconeixement a nous drets dels infants de les Illes Balears, com per exemple els drets a un nivell bàsic de benestar i a decidir sobre la maternitat.

Llegeix més...

El Consell de Govern ha donat via lliure a l’ampliació del concert social de places residencials de dependència. Es tracta d’una nova ampliació que permetrà a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació concertar fins a 120 places residencials més que estiguin disponibles a residències privades, a Mallorca i Eivissa.

Aquestes places, dotades amb un pressupost de 1.409.523 €, s’integraran a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència, distribuïdes entre els municipis de Palma, Marratxí, Calvià, Inca, Manacor i Eivissa.

En total, i des de la primera vegada en què es començaren a finançar places residencials pel sistema del concert social, l’any 2016, la Conselleria haurà concertat fins a 358 places per a persones amb dependencia.

Llegeix més...

Arrel de la publicació del XVIII Dictamen de l’Observatori de la Dependència, informe anual elaborat per l’Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació lamenta que aquest informe no tengui en compte les especificitats de la nostra comunitat amb relació al desplegament de la Llei de dependencia i que només computi l’aportació del Govern i no la que fan els consells insulars.

Des de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació confia que en els propers informes i dictàmens que elabori aquesta associació s’incloguin totes les dades relatives a la despesa pública en dependència, també les aportacions dels consells insulars.

Llegeix més...

El Consell de Govern ha aprovat atorgar al Servei de Salut de les Illes Balears l’autorització prèvia per efectuar la inversió necessària per a la licitació del concurs d’idees que permetrà seleccionar el projecte arquitectònic del nou complex sociosanitari en el recinte de Son Dureta.

Aquesta infraestructura es transformarà en un espai per a pacients amb malalties cròniques i albergarà un centre de salut i un servei d’urgències d’atenció primària, a més d’un accés al bosc de Bellver.

El valor estimat de la licitació de la redacció és de 4.185.972 euros. D’aquesta quantitat, 75.000 euros són en concepte de premis i la resta (4.110.972 euros), en concepte d’honoraris per redactar els projectes corresponents.

La remodelació del recinte hospitalari de Son Dureta s’emmarca dins el Pla Estratègic d’Atenció a la Cronicitat amb el qual el Govern vol millorar l’atenció a les persones amb malalties cròniques i la gent gran en situació de dependència, col·lectius que augmenten com a conseqüència de l’envelliment de la població. Cal assenyalar que actualment un 15,3 % dels ciutadans tenen més de 65 anys i l’any 2029 aquesta proporció s’incrementarà fins al 22 %.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 21, de 15 de febrer de 2018, s’ha publicat la Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, per la qual s’actualitzen els indicadors de referència dels serveis assistencials de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears per a l’any 2018.

L’aplicació actualitzada d’aquests indicadors serà a partir del 15 de febrer de 2018.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 13, de 27 de gener de 2018, s’han publicat diverses resolucions sobre la renovació dels concerts del servei ocupacional per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental greu, per a l’any 2018, amb les entitats següents:

- Associació Gira-sol.

- Associació Estel de Llevant.

- Fundació Es Garrover.

- Fundació Deixalles.

Llegeix més...

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ha tramès una carta a l’Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials per insistir de nou que, quan elaborin els seus informes, tenguin en compte les peculiaritats de les Illes Balears i que aquí els consells insulars també destinen pressupost a l’atenció a la dependència.

La CAIB ha certificat davant l’IMSERSO un total de 121.959.525,24 euros dedicats a dependència per a aquesta comunitat autònoma (sense comptar els doblers que es destinen a nous equipaments) i s’han rebut de l’Administració General de l’Estat 21.114.673,29 euros (un 16,6 % de finançament davant el 83,84 % que aporta la CAIB).

Llegeix més...

La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago; el batle de Palma, Antoni Noguera; la regidora de Benestar i Drets Socials, Mercè Borràs, i el gerent del Consorci de Recursos Sociosanitaris, Juan Manuel Martínez, han informat els veïnats de la barriada de sa Indioteria de la recuperació del projecte de construcció d’un centre de dia.

A la trobada amb les entitats veïnals, se’ls ha anunciat que les dues institucions han arribat a un acord per reactivar la construcció d’aquest centre de dia i se’ls ha presentat el projecte de construcció.

La recuperació del projecte suposarà la construcció d’un nou centre de dia, que oferirà 20 places per a persones grans en situació de dependència i donarà cobertura, preferentment, a la població d’aquesta barriada de Palma.

Llegeix més...

La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, juntament amb el director general de Serveis Socials i Cooperació, Andreu Horrach, i la responsable del servei d’acompanyament del Grup d’Educadors de Carrer i Treball amb Menors (GREC), Carme Pujol, han acordat la concertació, per un període de quatre anys, del servei que aquesta entitat ofereix a persones recluses i exrecluses que tenen un diagnòstic de salut mental.

En total, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació destinarà 2.221.209 euros a concertar 65 places d’aquest programa, que fa més de deu anys que funciona i que fins ara era finançat pel sistema de subvenció.

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.