El Consell de Ministres ha aprovat la recuperació per a les persones amb dependència de part del que es va perdre per la crisi econòmica, pujant un 5,26 per cent l'aportació de l'Administració General de l'Estat, equivalent a més d'1.300 milions d'euros el 2018, que aniran destinats a les comunitats autònomes per millorar l'atenció a la dependència i reduir les llistes d'espera.

Així, es compleix amb l'acord de la Comissió de Govern, creada el mes de febrer de 2017, en què es va analitzar la situació del Sistema de Dependència i es van establir les bases per enfortir la sostenibilitat del sistema i garantir l'atenció a la dependència d'avui i del futur.

Llegeix més...

En els BOIB núm. 157, de 23 de desembre de 2017, i núm. 158, de 26 de desembre de 2017, respectivament, s’han publicat les resolucions relatives a les renovacions dels concerts socials de Serveis de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca de la Xarxa Pública i concertada d’Atenció Primerenca en l’àmbit dels serveis socials de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, amb les següents entitats:

- Centre Mater Misericordiae, per un import total de 31.307,07 € (IVA exempt).

- APROSCOM Fundació, per un import total de 115.646,52 € (IVA exempt).

- Rutkauskas & De Paubla (CEATTE), per un import total de 165.984,00 € (IVA exempt).

Llegeix més...

5603A l'Hospital Joan March, les treballadores socials, han organitzat una campanya solidària a favor dels pacients desfavorits que ingressen a l'hospital. Aquests pacients es poden trobar amb la necessitat de sabatilles o sabates d'esport i calcetins.

S'ha col·locat una guardiola al Servei d'Admissió de l'Hospital Joan March i amb aquests doblers es podran comprar aquestes sabatilles i calcetins.

Si qualsevol persona vol comprar directament les sabatilles o calcetins i dur-los a l'hospital, també seran ben rebuts. El millor és que siguin de les talles 37 a 39 per a dona i 42 a 44 per home.

Cartell de la campanya

[Font: Hospital Joan March]

[Foto: PiccoloNamek / Slippers / CC BYND 2.0 ]

La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, ha visitat el centre ocupacional de l'entitat Gira-Sol, a Palma.

Santiago ha informat que durant l'any 2017 s'han creat 211 places als centres ocupacionals destinades a persones amb diagnòstic de salut mental. Es tracta de 181 places gestionades per entitats del Tercer Sector que la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ha decidit concertar.

En total, la Conselleria destinarà 1,5 milions d'euros a concertar el servei ocupacional de salut mental, cofinançat pel Fons Social Europeu, a les entitats Gira-Sol, Estel de Llevant, Es Garrover i Fundació Deixalles.

A més de la decisió del canvi de model, de subvenció a concertació, la Conselleria també ha creat noves places a centres públics, com ara el centre ocupacional Sa Riera de Palma.

Llegeix més...

El Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears (COIBA) ha acollit un intens debat sobre com podem avançar cap a una cura digna i sense subjeccions en qualsevol àmbit assistencial.

Tenir cura dignament, sense subjeccions, és possible; però requereix canviar el paradigma de la cura, passant d'un enfocament paternalista, en què el pacient és tutelat pel professional, a un model de centrat en la persona, en la seva autonomia i el seu dret a escollir.

Aquesta és la principal conclusió del debat organitzat recentment al COIBA, que va comptar amb la ponència d'Ana Urrutia, metgessa, doctora en geriatria i presidenta de la Fundació Cuidados Dignos, que advoca per l'eliminació de les subjeccions en tots els nivells assistencials.

Llegeix més...

La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, ha explicat els pressuposts per a l’any 2018 a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears.

La reactivació de la Llei de dependència es reflecteix en els pressuposts de la Conselleria per a l’any 2018. Així el 58 % del pressupost total es destinarà a consolidar serveis i equipaments que s’han posat en marxa o reforçat, com ara la teleassistència per a persones amb dependència o el servei d’atenció domiciliària lligat a dependència, i a mantenir l’augment de places a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència.

Per a l’any 2018, a més, hi haurà finançament per iniciar i projectar nous equipaments públics: cinc noves residències per a persones amb dependència i centres de dia.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 131, de 26 d’octubre de 2017, s’ha publicat la Resolució relativa a la sol·licitud de l’Associació provincial de lesionats medul·lars i grans discapacitats (ASPAYM Illes Balears), pel que fa a la convocatòria del concert del servei d’acompanyament per a persones amb discapacitat física i necessitat de suport extens per a l’any 2017.

S’aprova l’expedient de concert social amb l’entitat ASPAYM Illes Balears per a 7.140 activitats, que representen el 100 % de les activitats sol·licitades, al preu de 41,96 euros per activitat, per un import total de 299.594,40 €.

En el BOIB núm. 64, de 25 de maig de 2017 trobareu la convocatòria del concert del servei d'acompanyament per a persones amb discapacitat física i necessitat de suport extens per al 2017.

Llegeix més...

El Consell de Govern ha aprovat, a proposta de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, el Projecte de nou decret que regula els principis generals als quals s’han de sotmetre els concerts socials en l’àmbit territorial de les Illes Balears, que definirà amb més detall els procediments i els regularà d’una manera més ordenada. Queda derogat el Decret anterior sobre concerts socials.

Modificacions principals en el Projecte del nou decret

- Es garanteix que el preu dels serveis socials prestats no serà mai objecte de competència entre les entitats.

- Es regula la derivació dels usuaris als serveis, que es farà sempre a través de l’Administració pública.

Llegeix més...

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació subvenciona amb 15.000 euros la Fundació Banc d’Aliments de Mallorca.

Aquesta Fundació és una organització no governamental i sense ànim de lucre que té com a finalitat aportar una resposta als problemes de fam i, en general, a la manca de recursos mínims necessaris per gaudir d’una vida conforme a la dignitat de la persona humana.

El Banc d’Aliments necessita personal addicional per executar i desplegar el programa europeu Aliments per a la solidaritat correctament, ja que es tracta d’una feina de caràcter tècnic que no poden fer els voluntaris de l’entitat.

Llegeix més...

La Comissió Mixta de Transferències Govern-Consells Insulars ha aprovat l’inici del procediment per al traspàs de funcions i serveis, d'àmbit insular, en matèria de Serveis Socials amb un cost efectiu per valor de 20 milions d’euros.

El traspàs de funcions i serveis es corresponen a la titularitat i gestió de residències i centres de dia, dels serveis de promoció de l’autonomia personal, del finançament de la concertació de places de dependència i del servei a persones amb discapacitat en els centres especials d’ocupació.

La consellera de Serveis Socials, Fina Santiago, ha manifestat qué és “una passa important” que permetrà una “descentralització” dels serveis. També ha aclarit que amb aquest traspàs “el Govern continuarà invertint en places residencials i centres de dia, fins que no hi hagi el traspàs definitiu de la Dependència.

Llegeix més...
El Web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.