El Consell de Govern ha autoritzat el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears a signar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Campos per a la reforma i l’adaptació de la residència municipal Sor Maria Rafela. Aquesta és la darrera passa abans de la licitació de les obres i que permetrà triplicar el nombre de places de dependència disponibles a la residència municipal, ja que es passarà de les 11 actuals a 33.

El conveni materialitza el protocol d’actuació ja signat per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i l’Ajuntament, que preveu una inversió conjunta d’1.519.000 €. La Conselleria, per mitjà del Consorci de Recursos Sociosanitaris, hi aportarà 1.013.000 €, mentre que l’Ajuntament de Campos hi aportarà la quantitat restant.

Les obres consistiran en la reconversió i l’adaptació de 22 places en places per a dependència. Aquestes noves places seran finançades per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i s’integraran a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència.

Llegeix més...

S’ha aprovat la Llei de suport a les famílies, una norma impulsada per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, que suposa un pas endavant cap a la protecció de les famílies més vulnerables.

La norma estableix com a situacions familiars d’especial protecció social i, per tant, prioritàries a l’hora de rebre serveis i prestacions públiques, les famílies nombroses, les monoparentals, les famílies en risc social i víctimes de violència masclista, les que tenen al seu càrrec persones en situació de dependència o discapacitat i les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica.

En el BOIB núm. 97, de 7 d'agost de 2018, s'ha publicat la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 92, de 26 de juliol de 2018, s’han publicat diverses resolucions relatives a les sol·licituds presentades per diverses entitats, pel que fa a la convocatòria del servei de suport a l'habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu, per als anys 2018 i 2019.

- Associació Gira-sol: 13 places de baixa intensitat i 9 places d'alta intensitat.

- Associació Estel de Llevant: 11 places de baixa intensitat i 7 places d'alta intensitat.

- Fundació Es Garrover: 11 places de baixa intensitat i 7 places d'alta intensitat.

- Fundació Deixalles: 15 places de baixa intensitat i 7 places d'alta intensitat.

Llegeix més...

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ha publicat el tràmit d'audiència i informació pública del projecte de decret que regula el reconeixement dels graus de discapacitat i dependència.

Es tracta d'un procés participatiu mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes es poden informar del projecte de decret i incorporar-hi propostes, comentaris i suggeriments.

L'objectiu és simplificar a la ciutadania de les Illes Balears els tràmits amb l'administració i millorar la coordinació entre els àmbits dels serveis socials, salut i educació.

El procés d'informació pública estarà obert fins al 7 d'agost de 2018 (inclòs).

Llegeix més...

En el BOIB núm. 87, de 14 de juliol de 2018, s’ha publicat l’Acord del Patronat de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears relatiu a la participació econòmica en el finançament del servei de les persones usuàries amb problemes de salut mental de la Residència Can Raspalls.

Aquesta participació dels usuaris serà d’un 25 % de la quantia bàsica de la pensió no contributiva de l'any en curs i s'estableixen aquestes possibles situacions:

- Si la persona usuària té ingressos per davall del 75 % de la quantia bàsica de la pensió no contributiva, no haurà de participar econòmicament en el finançament del servei.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 90, de 21 de juliol de 2018, s'ha publicat la Resolució informativa de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, per la qual es convoca un concert social de serveis de desenvolupament infantil i atenció primerenca de la xarxa pública i concertada d’atenció primerenca en l’àmbit dels serveis socials de les Illes Balears, amb entitats privades autoritzades i que no pertanyen encara a la xarxa pública concertada, per a l’any 2018-2019.

Se subjecten a aquest procediment els concerts de sessions de desenvolupament infantil i atenció primerenca de caràcter generalista de la xarxa pública i concertada d’atenció primerenca de serveis socials de les Illes Balears, adreçats a l’atenció integral dels infants de 0 a 6 anys que ho requereixin, en l’àmbit territorial de les Illes Balears.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 7 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB.

En el BOIB núm. 96, de 4 d'agost de 2018, s'ha publicat una correcció d’errors d'aquesta Resolució.

Llegeix més...

La reforma i rehabilitació de l'antiga residència hospici Mare de Déu de Sant Salvador de Felanitx ja ha finalitzat i passat l’estiu aquest nou centre de dia i d’estades nocturnes rebrà els primers usuaris.

La inauguració i jornada de portes obertes del nou equipament va comptar amb la presència de la presidenta del Govern, Francina Armengol, acompanyada per Fina Santiago, consellera de Serveis Socials i Cooperació; Margalida Puigserver, presidenta de l’IMAS; Joan Xamena, batle de Felanitx, i Juan Manuel Martínez, gerent del Consorci de Recursos Sociosanitaris. 

Una vegada finalitzades les obres de rehabilitació de l’edifici cedit per l’Ajuntament, el centre disposarà de 38 places destinades a persones en situació de dependència: 30 places de centre de dia a la planta baixa (530 m2) i 8 places per al servei d’estades nocturnes a la primera planta (453 m2). Unes places que s’integraran a la Xarxa d’Atenció Pública a la Dependència de les Illes Balears.

Llegeix més...

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ha creat en els darrers tres anys un total de 439 places de residència per a persones grans en situació de dependència a les Illes Balears.

L’increment de places residencials respecte al mes de juliol del 2015 és del 21 %, atès que s’ha passat de 2.057 places disponibles a les 2.496 actuals. Vegeu taula Evolució de creixement de places.

Aquesta incorporació de noves places a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència respon a l'estratègia de concertació de places disponibles no ocupades en residències privades i residències municipals o insulars, cosa que ha permès ocupar places buides, així com la reconversió de places privades a públiques, en el cas de la Residència Sa Serra a Eivissa.

Llegeix més...

La consellera de Salut, Patricia Gómez, s’ha reunit amb els representants de més de 20 associacions de pacients de les Illes Balears per exposar-los i fer balanç del desenvolupament del Pla d'Atenció a les Persones amb Malalties Cròniques de Balears.

Durant la trobada, ha estat acompanyada pel director del Servei de Salut de les Illes Balears, Juli Fuster; la subdirectora d'Atenció a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària, Salut Mental i Malalties Poc Freqüents, Angélica Miguélez, i l'equip tècnic que ha coordinat el Pla.

La consellera de Salut ha explicat que des del Servei de Salut, a través de la Subdirecció de Cronicitat, es desenvolupa el Pla d'Atenció a les Persones amb Malalties Cròniques (2016-2021), un canvi de model sanitari per millorar l'atenció que s'ofereix a les persones que pateixen malalties cròniques i als seus cuidadors, i que ha permès identificar 10.000 persones com a pacients crònics complexos.

Aquest Pla ha suposat un canvi en els circuits assistencials, una inversió important en infraestructures i un increment de recursos humans. En aquest moment, ja s'han format 2.000 professionals dels centres de salut i dels hospitals d'aguts, i s'han incorporat 42 infermeres gestores de casos, que planifiquen i garanteixen un bon seguiment del pacient crònic de manera coordinada amb altres recursos de rehabilitació, del centre de dia, de fisioteràpia i d'atenció domiciliària.

Llegeix més...

La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, i el batle de Muro, Martí Fornés, han signat un conveni de col·laboració per cedir al Consorci de Recursos Sociosanitaris l’ús de l’edifici de la residència municipal Reina Sofia, on es construirà el nou centre de dia de Muro, que oferirà 15 places per a persones grans en situació de dependència i persones grans del municipi.

Aquest nou equipament d’estades diürnes, el primer al municipi, s’ubicarà a les actuals instal·lacions de la residència, a un espai de 145 metres quadrats de la planta baixa, on es faran les obres de reforma i adaptació. La posada en marxa del centre de dia permetrà als usuaris de Muro no haver-se de desplaçar a cap altre municipi, com passa actualment.

El cost total del projecte de reforma és de 150.000 euros, que finançaran a mitges la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació (75.000 euros) i l’Ajuntament de Muro (75.000 euros). A més de les obres, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació també finançarà totes les places de centre de dia que l'Ajuntament ofereixi, perquè s’integrin a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència.

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.